Visjoner og åpenbarelser

Lukas 9,28-36

28 Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29 Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. 30 Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia. 31 De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. 32 Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. 33 Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia» – han visste ikke selv hva han sa. 34 Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. 35 Det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!» 36 Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett. 

Jeg vet ikke om du noengang har sett Jesus, men jeg vet om 2 personer som har fortalt meg at de fikk se Jesus. 

En mann fortalte meg at han lå i sengen sin og sov. Plutselig våknet han og så en hvit skikkelse over sengen hans. Skikkelsen talte med mannen og fortalte hva han het. Det gjorde et så sterkt inntrykk at han straks kom til tro og begynte å søke Gud. 

Ei kinesisk kvinne her i Bergen fortalte at før hun kom til Norge, mens hun ennå var i Kina så opplevde hun noe merkelig. Mens hun sov, ble hun rykket  opp til paradis. Hun så en by som skinte som solen. Mens hun gikk der, så kom en hvit skikkelse og snakket til henne. Han sa at han hette Jesus. Han fortalte henne at hun skulle møte vanskelige ting i livet, men han kom til å være med henne og hjelpe henne gjennom alt. Den kinesiske kvinnen viste ingenting om Jesus for hun hadde aldri hørt om kristendommen. Senere da kvinnen kom til Norge og ble kjent med kristne, så fikk hun med en gang visshet om at den kristne guden var den Jesus hun hadde møtt tidligere. Både hun og hele familien ble døpt i den kinesiske menigheten i St.Markus kirke. 

Slike opplevelser hører med til sjeldenhetene. De fleste her i Norge synes det er vanskelig å tro på en Gud som de ikke kan se. Eller at de synes vitenskaplige forklaringer gir en bedre forståelse av de mange spørsmålene i tilværelsen. Men for oss som tror, så kan vi likevel få visshet om at Jesus lever. Gjennom troens briller, Guds Ord og Den Hellige Ånds help, ser vi Jesus i all sin herlighet. Han er sannelig Guds Sønn, verdens Frelser. 

Jesus tar med seg sine nærmeste disipler opp på et fjell, og der får de se Jesu herlighet. Denne Jesus var annerledes enn det mennesket disiplene kjente i hverdagen. Han skinte som solen og klærne var hvite som lyset. De fikk se Jesus som den han virkelig var, nemlig Guds Sønn. 

De fleste mennesker har en formening om hvem Jesus er. Mange østlige religioner sier at Jesus var en stor profet, en Guds mann. Kommunister kan hevde at Jesus var en sosial reformator. Andre sier at han var en religiøs lærer som stiftet en ny religion. Men uten at Gud viser oss hvem Jesus virkelig er, så vil han bare være et menneske for oss. Det er kun når vi har troens briller at vi kan se hvem Jesus er. 

Det står en plass i Skriften om Kristus; For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede.  Ved å lære Jesus å kjenne kan vi finne svar på mange av livets mysterier og spørsmål. 

For det første står Jesus bak skapelsen slik det står i  Kolosserbrevet: For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter   alt er skapt ved ham og til ham. Alt som er skapt på jorden har ett formål, og det er at en dag skal alle mennesker få se Jesu herlighet, hans makt og myndighet. Skapelsens formål er at menneskene skal komme til tro på Jesus. Det betyr at det er en mening med livet. Gud har en plan for ditt liv. Menneskenes historie har et mål; Jesu skal en dag herske som konge over jorden. 

For det andre viser Jesus oss hvem Gud er. Gud er kjærlighet. Gud sendte det dyrebareste han hadde til jorden. Så mye betydde menneskene for ham. Jesus forklarer oss den største hemmeligheten i menneskenes historie, noe som har vært skjult i uminnelige tider, nemlig at Gud er glad i menneskene. For det naturlige mennesket er det umulig å forstå. Uten kjennskap til Jesus ser vi bare Gud som en fjern, streng og dømmende Gud. Men når vi ser Jesu herlighet, ser vi inn i Guds hjerte og hans omsorg for sine menneskebarn. 

For det tredje har Jesus tatt seg av syndens og ondskapens problem. Synder som hvert menneske har gjort, har Jesus sonet på korset ved sin død. I troen på ham kan vi få tilgivelse og ny start på livet.  Alle tunge byrder som vi måtte slite med kan legges ned ved korsets fot, og vi blir nye mennesker. En vond samvittighet blir vendt til fred i hjertet når vi får sett at det var mine synder Jesus tok på seg. Jesus har frelst oss ved sitt blod, noe som taler sterkere enn de største synder vi måtte begå. 

For det fjerde har Gud sendt Den Hellige Ånd. DHÅ er i den som tror. Dens oppgave er å lede mennesket i ulike situasjoner. I sorg vil den gi trøst. I motbakker vil den gi styrke. DHÅ kan fylle den troende og gi utrolig sterke følelsesmessige opplevelser. I Romerbrevet står det at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved DHÅ. Noe av de sterkeste og fineste følelsene vi har er jo kjærlighet. DHÅ vil mer enn gjerne fylle oss med sin kjærlighet,glede og fred. Når vi er i Guds nærhet, vil DHÅ vise oss åndelige sannheter og fylle oss med Kristi fylde. 

Disiplene såg Jesus skinne som solen på forklarelsens berg. De fikk også treffe Moses og Elia, store personligheter fra Bibelen. Hva var det de snakket om? Jo, de snakket om det som skulle skje i Jerusalem, at Jesus skulle dø og oppstå. Moses og Elia hadde i sin levetid fått gjennom profetisk åpenbaring noen små glimt av den kommende Messias. Men nå får de møte Jesus og fått forklart at hele GT peker frem mot den store hendelsen som skulle komme. Dette forteller meg at Jesus frelsesgjerning er hovedsaken i vår Bibel og at det går en rød linje gjennom hele vår Bibel som peker frem mot denne åpenbaringen. 

Disippelen Peter syntes at det var godt å være der og at det var triveligt selskap. Han ville bygge et telt til hver enkelt slik at de kunne være der lengre. Men Gud svarte med et torden og satte dem tilbake til hverdagen. 

Det er fint med åndelige opplevelser. Vi trenger dem, men samtidig er følelser og opplevelser ikke det viktigste i troens verden. Det viktigste er å leve ut kristenlivet i den gråe og kjedelige hverdagen. I møte med mennesker og i livets mange kamper får vi prøvd ut troen. Ikke alltid vil vi følelsene være fylt med kjærlighet, glede og fred. Noen ganger vil den troende måtte slite med nederlag, tvil og svakhet. Men når vi sliter, så kan troen vokse seg sterk. Salige er den som ikke ser men dog tror. 

Kanksje du har en lengsel i ditt hjerte etter å oppleve mer og erfare mer av Gud i ditt liv? Da skal du gjøre som disiplene gjorde. De dro til et avsides sted og ba. Gjennom bønn, i Guds nærvær kan vi få erfare noe med ham. Ofte er det når vi er stille og lytter til Gud at han kan på en eller annen måte si oss noe. Så er det godt å få legge livet vårt og alle menneskene vi er glade i framfor Gud. Han har lovet å hjelpe og lede oss i alle livets utfordringer. Når vi opplever at Gud svarer våre hjertets bønner, så får vi se noe av Jesu herlighet og storhet. 

Så står det så fint i Efeserbrevet at Jesus vil vise hvor overstrømmende rik han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Disse versene synes jeg sier det meste. Jesus vil mer enn gjerne vise deg sin nåde og godhet. Søk ham og be til ham så vil han vise deg sin herlighet. Han vil fylle deg med sin kjærlighet, glede og fred!