Vær ikke bekymret!

Det står skrevet i Matteusevangeliet i det 6.kapittel: 

24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon. 25 Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? 26 Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? 27 Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? 28 Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, 29 men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. 30 Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende! 31 Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’ 32 Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. 33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 34 Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

Matt 6,24-34

Vi mennesker har lett for å bekymre oss. Dersom vi ikke er bekymret for det ene, så er vi bekymret for det andre. Når vi tenker over saken, så bruker vi mye tid og krefter til bekymring. Som regel bekymrer vi oss mer enn vi har grunnlag til. Bare en liten brøkdel av våre verste anelser slår til. Resten av bekymringene har vi sløst tid og krefter på. De har aldri slått til. Bekymringer har det med seg at de gjør hverdagen vår gråe og triste. Istedenfor å leve livet til fulle, så dreper bekymringer livsgleden og tar oss til fange i sitt mørke nett. Mye av det som vi bekymrer oss over er knyttet til materielle ting som mat, hus, klær og økonomi. Men når vi tenker nøye over det, så er disse tingene kanskje ikke de vi skulle ha brukt mest tid på. 

En ting er sikkert. Naken kom vi til verden og naken må vi reise herifra. Det er derfor viktig at vi gjør det beste ut av den tiden vi har på jorden og samler på evige skatter som aldri går til grunne. Noen mennesker samler bare på jordiske skatter. De tror at de kan finne lykke i de materielle tingene som hus, bil og sydentur en gang i året. 

Unge mennesker velger yrker der de kan tjene mest mulig. Men baksiden er lange arbeidsdager med høy stressfaktor og mye stress. Etter noen år er de utbrent og må bruke lang tid på å komme til hektene. Man får ikke tid til å nyte de opptjente pengene. 

Alle jordiske og materielle ting blir ødelagt og går til grunne. Det er derfor lurt å samle på skatter som har verdi og ikke blir ødelagt. Hva slags skatter er det. Jo, det er himmelske skatter, som har stor verdi og aldri blir ødelagt. Det finnes en bankkonto i himmelen med meget høy avkastning. Og hva er så de himmelske skatter?

En av de himmelske skattene er å elske sin neste, eller ta vare på menneskene rundt oss. Det å ta vare på hverandre og ha et sosialt nettverk er meget viktig i tiden vi lever i. Hva er mer meningsfullt enn å dyrke vennskap, ha venner og personer som man kan stole på. 

En annen himmelsk skatt er å gjøre gode gjerninger mot andre mennesker. Det kan være å gi penger til fattige mennesker i u-land eller å hjelpe eldre og syke mennesker som trenger en ekstra hånd. 

Til slutt har vi troen som en himmelsk skatt. Det står en plass i Bibelen at i Kristus er all verdens visdom og kunnskap skjult til stede. Når vi lærer Jesus å kjenne og prøver å følge hans eksempel, så vil det gjøre noe godt med oss. Vi får et rikere liv. Så er det stort å få være med i et menighetsarbeid der vi får formidlet Guds godhet og kjærlighet til mennesker. Når mennesker tar imot Guds gaver og blir forvandlet, så ser vi tydelig at Gud er en levende Gud. 

For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Det som opptar vår tid, som vi bruker våre penger på, det er vår skatt. Da er det litt ransakende å tenke på hva som i grunnen opptar oss og vi bruker krefter på. Gud ønsker at han skal ha førsteplassen i livet vårt for han har sagt:  Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din kraft. 

Bensinstasjonene selger solbriller i alle farger, både oransje, blå og brun. Når man ser gjennom disse brillene så vil man se alle ting med disse fargene, enten det er blått, oransje eller grønt. Slik vårt øye virker inn på hele vår kropp, slik vil også det som er vår skatt filtrere måten vi ser livet på. Dersom vi har et ønske om å tjene Gud og mennesker vil vi se klart og kaste lys over alt vi gjør. Hvis vårt syn derimot tilsløres av materialismens falske guder, og vi mister sansen for sanne verdier, da vil vårt liv ende opp i mørke. 

Jeg er glad for at Bibelen ikke bare advarer oss mot det som er galt, men også viser oss en enda bedre vei. Den forteller oss at vi ikke skal bekymre oss over alt det materielle for Gud har omsorg for oss. Jo mer vi har av materielle ting, jo mer krefter må vi bruke for å passe og vedlikeholde alle tingene. Å være fri for bekymringer er ikke det samme som å være uansvarsfull eller ikke arbeide. Vår himmelske Far vet at vi trenger mat, klær og hus osv. Det er nødvendige ting som hører med til det å leve. I FaderVår ber vi: Gi oss idag vårt daglige brød. Det er en bønn som Jesus selv har lært oss. Vi skal ikke bekymre oss men stole på at Gud vil ta seg av våre behov. Så må vi lære oss å være fornøyd med det vi har og ikke stadig tenke på å ha mer og mer av alt mulig. 

Så bruker Jesus et bilde fra naturen og fuglene for å illustrere dette. Tenk vi mennesker som er ypperste av alle skapninger må lære av fuglene og plantene. Se, på himmelens fugler: De sår ikke, de høster ikke, de samler ikke i lader, og deres himmelske Fader før dem allikevel. Er ikke dere meget mere enn de? Og hvem av dere kan med all sin bekymring  legge en alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Akt på liljene på marken, hvorledes de vokser: de arbeider ikke, de spinner ikke, men jeg sier dere: Enn ikke Salomo i all sin herlighet var kledd som en av dem. 

Når Gud tar seg av fugler og planter, hvor meget mer vil han ikke ta seg av mennesker som er det mest verdifulle i Skaperverket. 

Vi bombarderes med reklame fra fjernsynet som forteller oss at hvis vi har de moteklærne, bruker den og den shampoo, ser slank og fin ut, da skal vi bli noen lykkelige mennesker. Når det kommer til stykket så er det færrest personer som kommer til å se slik ut. Disse ytre tingene kan ikke gjøre oss lykkelige. 

Vår himmelske Far vet at vi trenger mat, klær og andre ting. Han vil at vi ikke skal bekymre oss, men stole på at han vil sørge for oss. 

Før jeg kom hit til Løvstakksiden, har jeg vært prest i en liten kommune i Nord-Trøndelag. Det var vanlig at prestene skrev i lokalavisen om søndagens tekst. Da jeg skrev noen tanker om denne teksten, om å ikke være bekymret, så ble en leser så provosert at han skrev et leserinnlegg der han protesterte kraftig. Det er første og eneste gang jeg har fått et leserinnlegg mot meg, selv om jeg har kommentert langt alvorligere tekster. Han mente at alle ordentlige og anstendige mennesker skjøttet sine saker ansvarsfullt. Det var feil at fuglene ikke samlet i lader, for småfugler gjemte frø unna for vinteren. Likeledes så lurte han på om presten ikke fikk inn ved før vinteren kom, slik at han hadde noe å fyre med. Det komiske var at jeg ikke hadde tenkt på det ennå. Reaksjonen fra denne leseren fortalte meg noe viktig. Å stole på Gud i hverdagen virker ufornuftig og irrasjonell på mange mennesker. Så tror jeg at det finnes veldig mange mennesker i samfunnet som er bekymret. Vi har aldri hatt det så godt materielt, men samfunnet og livet er så komplisert og vanskelig for mange at de har mer enn nok med å takle hverdagen. 

Istedenfor å bruke alle våre krefter på de ytre tingene, ønsker Gud heller at vi skal sette våre ressurser inn på å samle de virkelig skattene. Gud ønsker ikke at vi skal bekymre oss, men stole på at han. Det er det som kalles tro. Istedenfor et liv fullt med bekymringer, ønsker Gud at vi skal leve et liv uten bekymringer, der vi får glede oss over livet og alt det som er godt. Jesus sier en plass at vi må bli som barn for å komme inn i Guds rike. Hva vil det si å være et barn? Et barn lever i nuet og er lite bekymret for morgendagen. Barnet har lært å stole på at foreldrene sørger for alt det praktiske når det gjelder mat, hus og klær. Derfor kan barn være så tillitsfulle, spontane og nærværende fordi de har foreldre som tar seg av dem. 

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg, sier Jesus. Når vi setter Gud først, så vil han sørge for det vi trenger. Så skal vi få bruke kreftene på det som virkelig er verdifullt, nemlig å tjene ham, våre medmennesker og fremme Guds rike. 

Utfordringen til oss som er samlet her i dag blir å ta Gud på Ordet. La oss legge alle våre bekymringer over på ham som har sagt: Kom til meg alle dere som strever og har tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Kanskje du skulle legge av deg noen bekymringer i kirken i dag, så kan du gå ut kirkedøren og møte hverdagen litt lettere og gladere til sinns. Gud ønsker at du skal leve et liv uten bekymringer og i barnslig tillit stole på at den himmelske far vil sørge for deg. 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd

som var og er og blir

en sann Gud

fra evighet til evighet.