St.Jørgen hospital

18 søndag i treenighetstiden

Solheim kirke

22.09.2013


40 En mann som var spedalsk, kom til ham, falt på kne og ba om hjelp: «Om du vil, kan du gjøre meg ren.» 41 Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» 42 Med det samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren. 43 Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort. 44 «Se til at du ikke sier et ord om dette til noen», sa han. «Men gå og vis deg for presten og bær fram de offer for renselsen din som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.»
    45 Men mannen gikk av sted og ga seg til å fortelle om det som hadde hendt, og gjøre nyheten kjent vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger vise seg i noen by. Han holdt til utenfor byene, på øde steder. Men folk kom til ham fra alle kanter.

Mark 1,40-45Her i Bergen er det et museum ved Marken som heter St.Jørgen hospital. Den er antagelig det eldste sykehuset i Skandinavia for spedalske og ble bygget i 1411, altså for over 600 år siden. På den tiden St.Jørgen ble bygget så var Vågen sentrum i Bergen og hospitalet lå i utkanten av byen, like innenfor byporten. Det var høye murer rundt hospitalet for å isolere pasientene slik at de ikke smittet de som var friske, fordi leprabasillen kunne være smittsom. Mellom 1850 og 1900 hadde Bergen den største koloni med spedalske i Europa, og det var en bergenser ved navn G.H. Armauer Hansen som oppdaget leprabasillen i 1871. St.Jørgen hospital var i drift helt frem til 1946 da de to siste pasientene døde. 


Spedalskhet eller lepra er en hudsykdom. Ofte kunne sykdommen ramme fingrer og tær slik at man mistet dem. Ofte var det åpne sår og rennende væske der huden var angrepet. I senere stadier mistet man synet. 

Hvordan har samfunnet håndtert de som ble rammet av spedalskhet? Jo, de ble isolert og utstøtt av samfunnet slik at de ikke skulle smitte andre. 


Slik var det også på Jesu tid. De spedalske ble kalt for urene og fikk ikke leve blant de friske. De levde ofte i kolonier i huler og grotter der de nærmeste kom med mat til dem. Når de traff vanlige folk måtte de rope «uren, uren» og holde seg på 3 meters avstand. Å bli spedalsk var nesten den verste skjebne som kunne rammet et menneske. I tillegg til sykdommen ble man isolert og utstøtt fra sine nærmeste. 


Jesus gikk rundt og forkynte Guds Ord og helbredet syke. Rykte om denne Jesus som gjorde mirakler og helbredelser nådde denne spedalske som vi las om. Han var grepet av håp midt i all elendighet og trodde at Jesus kunne helbrede ham. Derfor trengte han seg på, knelte foran Jesus og nærmest tigget Jesus om å helbrede ham. Om du vil, kan du gjøre meg ren. 


Så står det så vakkert: Jesus fikk medfølelse med ham! Tenk den Jesus som vi tror på har medfølelse med alle som lider enten det er sykdom, å være utstøtt og isolert fra andre eller har andre plager. Jeg synes det er godt og stort å tenke på at Gud har ekstra omsorg for alle mennesker som har det vanskelig. 


Konfirmantene som er samlet her idag er i en spennende alder, men den kan også være krevende. Det skjer mye forandringer i kroppen når man er fjortis og snart er iferd med å bli voksen. Man er ekstra følsom når det gjelder ens utseende og ikke minst sårbår når det gjelder hva andre synes om en. Det er viktig å være godt likt og bli godtatt av andre. 


Jeg lærte et nytt ord her en forleden dag. Vet dere hva en Selfi er for noe? Det er når man tar et bilde av seg selv og legger det ut på Instagram for å få så mange likes som mulig. 


Det verste som kan skje for en ungdom er å bli mobbet enten det gjelder utseende eller kalt for teit eller idiot. Å være utstøtt fra vennegjengen eller det å være ensom kan være smertefullt. Da er det godt å vite at Jesus spesielt tenker på deg og har et spesielt hjerte for alle de som sliter. Du er verdifull og kostbar for Gud, og er vakker i Guds øyne uansett hvordan du ser ut eller føler deg. Fordi du er skapt av Gud, så er vår himmelske Far glad i deg og setter deg høyt. Hos profeten Jesaja står det så fint: Jeg har kalt deg ved navn, du er min. Fordi du er dyrebar i mine øyne, høyt aktet og jeg elsker deg. Derfor kan vi trøste oss med at Gud liker oss selv om vi ikke får så mange likes fra andre enten det er på facebook eller Instagram. 


Den spedalske ble kalt for uren og var uren i andres øyne. Å være uren er nesten som å være skitten eller føle seg uverdig og mindreverdig. Bibelen forteller at når vi synder mot Gud eller mot vår neste, så blir vi skitne og urene. Synden er som skitne flekker setter seg på våre rene klær. Når vi gjør noe galt, så blir samvittigheten vår rammet og noe ugreie sniker seg inn i hjertet. Hvordan skal man få det godt igjen det som er blitt ødelagt? Jesus sier: Kom, kom til meg alle dere som bærer tunge byrder. Vi skal få bekjenne for Gud alt som er gått galt, alt vi har gjort og tenkt, så har han lovet å rense oss. Jesus døde for oss på korset og hans blod renser oss fra all synd. Selv om vi skulle ha store svarte flekker i våre liv, så kan Jesus ta det bort og gjøre oss hvite. Profeten Jesaja sier: Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Gud ønsker å ta bort våre skitne klær og gi oss nye Blenda hvite klær. 


Så står det så fint videre i vår tekst: Jesus rakte ut hånden og rørte ved den spedalske. Den spedalske hadde kanskje sår som kunne være dryppende av væske, puss og leprabasiller. Det måtte være ekkelt år røre ved den spedalske, det var ulovlig etter loven og farlig smittsomt. Men Jesus rørte ved ham likevel. Så stor var hans kjærlig og medfølelse med den spedalske mannen. 

Jeg tror de fleste av oss ønsker en berøring av Jesus. Vi ønsker at Jesus skal gripe inn i våre liv og gjøre en forandring i det som vi sliter med. Ingen går gjennom livet uten å få sår eller ha vanskeligheter. Men det er kanskje ved sårene i våre liv at vi kan få et møte med en levende og kjærlig Gud. Når vi tørr å blottlegge for Gud alle våre sår, så har han mulighet til å lege og helbrede. Jesus møter oss der det er mest smertefullt og sårbart i våre liv. Jesus vil mer enn gjerne røre ved deg. Han vil mer enn gjerne helbrede dine sår og gjøre deg hel og frisk igjen. Han vil vise deg sin kjærlighet og omsorg. 


Det skjedde et stort mirakel og noe uhørt den dagen den spedalske fikk et møte med Jesus. Han ble ren og helt frisk. Livet hans ble totalt forandret. Han ble så glad at han måtte fortelle alle om det som han hadde opplevd i møte med Jesus. Kanskje han traff igjen sine venner i hulen for de spedalske. Han hadde kanskje medfølelse med alle dem som ennå led av spedalskhet og ville hjelpe og gi dem håp. 


St.Jørgen hospital som ligger midt i Bergen, er et sterkt vitnesbyrd om Jesu kjærlighet til de utstøtte og syke. Den ble bygget av kirken og de kristne for å hjelpe og vise omsorg til de spedalske. Gjennom 500 år har den fått hjulpet tusener av mennesker som hadde et vondt og vanskelig liv. Så er den kristne kirke, som blir kalt for Kristi kropp, og menigheten som er Jesu hender og føtter på jord, vi er kalt til å røre ved det som er urent. Vi er kalt til å rekke ut hånden og hjelpe mennesker som er utstøtt og ensomme, alle som er i nød og fattigdom slik at de får en berøring av Jesus. Gjennom vår berøring kan mennesker få et glimt av Gud og se hans kjærlighet og få nytt livsmot. 

Vi som bor på Løvstakksiden vet at det er mye sosial nød i nærmiljøet. La oss ikke bli redde for å skitne oss til, men tørre å snakke til og vise omsorg og interesse til mennesker som trenger oppmuntring og håp. Jeg vil utfordre oss all til å snakke til et fremmed menneske i den uken som kommer. Det kan skje enten i butikken eller på bussholdeplassen. Vår kontakt kan være begynnelsen på noe stort noe, at mennesker få en berøring av Gud.