Satt fri

Lukas 11,14-28

14 En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. 15 Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut.» 16 Andre ville sette ham på prøve og krevde et tegn fra himmelen av ham. 17 Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem:

        «Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus. 18 Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver de onde åndene ut. 19 Men hvis det er ved Beelsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. 20 Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere.
    21 Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får det han eier, være i fred. 22 Men kommer det en som er enda sterkere og overmanner ham, da tar han fra den sterke alle våpnene som han satte sin lit til, og fordeler byttet. 23 Den som ikke er med meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer.
    24 Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men uten å finne det. Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt, som jeg forlot.’ 25 Og når den kommer dit, finner den huset feid og pyntet. 26 Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første.»
    27 Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til ham: «Salig er det morsliv som bar deg, og brystene som du diet.» 28 Men Jesus svarte: «Si heller: ‘Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.’»

Finnes det onde ånder, og finnes det besatte mennesker? Da jeg var misjonær på Taiwan, kom det plutselig en dag en mann til kirken. Han lurte på om jeg kunne hjelpe ham. Han sa at han var plaget med en uren ånd. Når han var ute og gikk, så merket han plutselig at en ukjent makt kom inn i ham. Den kom gjennom benet og spredte seg over hele kroppen til den hadde makt over hele ham. Andre ganger mens han skulle legge seg, så merket han hvordan det ukjente kom over ham til han var helt ute av kontroll. Han husket ikke noe inntil han kom til seg selv. Jeg spurte ham om han hadde vært borti okkultisme. Da fortalte han at han i noen år var opptatt av spådomskunst. Han hadde lest mye om spådomskunst, og blitt kjent med en taoistprest som drev med spåing. En gang han var på et møte eller en seanse, så ble han overmannet av denne ukjente ånden. Siden har han slitt med å bli kvitt den. Ånden var ikke god og skapte mye angst og frykt hos ham. Han hadde blitt kristen for å bli kvitt ånden, men var stadig plaget av den. Dette var noe nytt for meg, så jeg var usikker på hva jeg skulle gjøre, jeg ba for ham, men uten noen synlig virkning akkurat der og da. 

Ånder og besettelse er et fenomen som ikke er så vanlig i Vesten. Norge har vært et kristent land i mange år. De fleste er døpt i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Ved dåpen forsaker vi djevelen og alle hans gjerninger. Vi tegner barnet med korsets merke og sier at barnet skal tilhøre Jesus Kristus. Jeg tror at dåpen er et sterkt vern og gir beskyttelse mot åndskrefter. Men vi kan bli plaget og fristet av den onde slik Jesus ble. Mange sliter med psykiske lidelser, og det hører naturlig til det å være menneske. Ingen går gjennom livet uten å få noen sår, vanskeligheter eller byrder. Det sies om onde ånder at de er lik rotter som trives der det er mye søppel. Onde ånder pirker bort i det som er vanskelig for oss for å binde, skape frykt og ødelegge. 

I preketeksten hører vi at Jesus driver den onde ånd ut. Jesus viser med dette at han er sterkere enn Satan og det onde. Jesus har beseiret den onde og alle de ødeleggende kreftene i verden. Jesus er lyset som lyser i vår mørke verden og gir håp og kjærlighet. Der han får slippe til, blir det lys og glede. Særlig nå i den kommende påske som vi skal feire, blir vi minnet om Jesu seier. Jesus viser seg som seierherre på korset. På korset gjorde Jesus et oppgjør med synden, som er roten til alt vondt. Han sonet for menneskenes synder. I troen på Jesus blir vi kvitt syndeskylden som ligger som et tung byrde på mennesker. I troen på Jesu forsoning, blir vi renset i vårt indre og kan få fred med Gud. Ved Jesu oppstandelse fra de døde, blir vi minnet om Jesu seier over døden. Han overvant døden og gir dem som tror på ham håp om at de ikke skal dø, men leve med ham til evig tid. Jesus sitter nå ved Faderens høyre hånd. Han er gitt all makt og myndighet. Jesus Kristus overvåker historiens gang og den enkeltes menneskes liv. En dag skal Jesus komme tilbake og opprette sitt rike. Det gode skal overvinne det onde. Det er det håpet vi har å se fram mot. 

Jesus drev den onde ånd ut av en stum person, etterpå talte den stumme. Jesus viser med dette at han kan sette mennesker fri. Mange mennesker går rundt bundet; bundet av sin fortid, av andre mennesker eller av ting som har hendt dem. Istedenfor å være frie mennesker som får være seg selv, blir de innadvendt og stumme.  Istedenfor å blomstre som menneske, fylt av glede og kjærlighet over alt det gode i livet, går de rundt som visne personer uten livsglede og mål og mening med livet. Hva er det som gjør at man blir bundet som menneske? Kanskje det er fordi man er fyllt med frykt, frykt for å bli avslørt, frykt for de onde følelsene og ikke minst frykt for andre mennesker. Frykten er et våpen som den onde vet å bruke. Frykten binder og gjør at vi havner i et fengsel, uten mulighet for å komme ut. Noen mennesker går rundt med sår og bindinger hele livet uten å få gjort noe med det. Det tar mye krefter å holde frykten borte og man har ikke overskudd til andre mennesker. 

Men Jesus er kommet for å sette fanger fri. Paulus sier en plass at kjærligheten driver frykten ut. I møte med Jesu kjærlighet forsvinner frykten som vi måtte bære på. Jesus forkaster oss ikke selv om vi måtte føle på mye ondt inne i oss. Han er kommet til jorden for å lege de syke. Syke mennesker forteller legen om alle sine plager slik at legen kan foreta diagnose og gi rett medisin. Når dette blir klart for en, så er det godt å få fortelle Jesus alt som vi bærer på. Psykologene snakker om å sette navn på ting som er vanskelig. Bibelen bruker ordet bekjenne: Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig så han tilgir oss all synd. Jesus sier en plass at sannheten skal frigjøre dere. Når vi hører Guds Ord og tar det til oss, så vil ordet tale til vårt hjerte. Noen ganger blir vi avslørt og det kan være ubehagelig. Men da er det godt å ta det fram og bekjenne ting som tynger samvittigheten slik at vi kan bli satt fri. Jesus satte den stumme mannen fri. Jesus kan også sette oss fri fra ting som måtte tynge den enkelte av oss. Jesus er i går og idag den samme, ja til evig tid. 

Da Jesus gjorde undergjerning med å drive den onde ånd ut av den stumme slik at den stumme igjen talte, gjorde det inntrykk på fariseerne. Underet var ekte, men de mente likevel at Jesus ikke var Guds Sønn. De begynte å diskutere om de kraftfulle gjerningene Jesus gjorde var av den onde. De hadde allerede dømt Jesus som en falsk profet. Nå prøvde de å komme med en rasjonell forklaring som kunne passe til fordommene deres. Jeg har møtt noen nordmenn som har det inntrykk at all religion er negativ. Er ikke religion årsak til mange kriger og elendighet?  Nei, religion og kristendom er ikke noe som setter fri, men som skaper krig og hat mellom ulike grupper mennesker, tenker de. La oss som er fornuftige og moderne mennesker heller arbeide for demokrati, menneskeverd og menneskerettigheter. Toleranse og likeverd er noe som vi trenger idag, ikke religion og overtro. De som har slike tanker glemmer fort at demokrati, menneskerettigher og menneskeverd har sin bakgrunn i Bibelen og den kristne tradisjon. Den vestlige verden og dens tenkemåte har oppstått fordi Guds Ord taler om menneskets uendelige verdi. 

En venn av meg fortalte at en norsk professor i filosofi skulle gjesteforelese i Japan. Han åpnet foredraget med å si at han var ateist, han trodde ikke på Gud. Så holdt han foredraget om et filosofisk emne. Etterat han satte seg, reiste en japansk professor sint og rød i ansiktet og sa at hele hans foredrag og tenkemåte var kristen tankegang. Han kunne nemen ikke være ateist. 

Jesus er ikke kommet for å ødelegge, men bringe lys og liv til vår jord. Han er kommet for å sette fanger, som sitter i mørket, fri. Underet,der Jesus driver den onde ånd ut av den stumme, forteller oss at Jesus kan sette mennesker fri fra ting som måtte tynge og binde i våre liv. Underet viser oss at Jesus er sterkere enn den onde og alle de ødeleggende kreftene i verden. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stil dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. 

Du kan få del i Kristi seier. I møte med alt som vil tynge, binde og ødelegge for deg, skal du holde frem Kristi kors og frimodig proklamere: Jesus er seierherren. Jesus vant og jeg har vunnet.