Rustet til kamp

10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, 15 stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 16 Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. 17 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,

Ef 6,10-18

Nylig ble det avholdt årsmøte i fotballklubben Brann. I følge media var det kaotiske tilstander. Det nye styret gikk av kort tid etter at det ble valgt fordi den nye styrelederen ikke fikk inn de folkene han ville ha. Supporterne ville ha sin person inn i styret, noe ikke alle likte. Ett skal være sikkert, fotballaget Brann vekker engasjement i Bergen. De fleste har mening om Brann. Selv om laget har rykket ned til 1.divisjon så har man ikke gitt opp engasjementet og støtten til laget. En ekte supporter støtter sitt lag ikke bare når laget vinner men også når det går trått og man taper kamper. 

Så har tanken falt meg inn, tenk om vi hadde slike supportere i kirke og menighet. Tenk om vi som kristne hadde vært like engasjerte. Da hadde det ikke blitt vanskelig å rekruttere folk til menighetsråd og frivillig arbeidet. 

Men det er en stor forskjell fra å være en supporter og tilhenger av en fotballklubb og det å være en del av en menighet. Vi er som kristne ikke kalt til å være supporter eller tilhenger av noe, vi er kalt til å være Jesu etterfølgere. Nå i fastetiden blir vi spesielt minnet om å ta vårt kors opp og følge Jesus. Han gav sitt liv forat vi skulle få leve. Det var viktigere for ham å følge Guds vilje enn å tilfredstille sitt eget liv. Når vi velger å følge Jesus blir vi spesielt utfordret på vår egen egoisme; hvordan vi bruker vår tid og penger. Hvilke verdier er viktigst for oss? Å forandre sine vaner og ikke minst seg selv er ikke lett. Vi vil møte motstand i vårt eget indre og ikke minst fra våre omgivelser dersom vi velger å leve annerledes. Men heldigvis så skal vi slippe å kjempe alene. Gud har gitt oss en åndelig rustning og preketeksten idag forteller oss hvordan vi kan stå imot alt som vil hindre oss i å følge Jesus. 

Hvilke fiender har vi og hvilke krigsscenarioer ser vi for oss? 

Teksten forteller oss at vi ikke har en kamp mot kjøtt og blod. Det er ikke fiendtlige innstilte mennesker som er våre egentlige fiender. Heller ikke ateister eller ekstreme muslimer som er årsak til avkristning i Norge. Nei, det finnes en ond åndelig makt i himmelrommet som påvirker mennesker til å gjøre alt mulig form for ondskap, krig, hat og ødeleggelse.  Vår kamp er av en åndelig art og handler ikke om å kjempe mot mennesker, meninger, partier eller saker. I vår klassiske lutherske lære så regner man med 3 hovedfiender av Gud. Det er Satan, verden og vår egen syndige natur. De er formidable motstandere som vil ødelegge for alt som har med Gud å gjøre. 

Selv om motsanderne er mange og kampen er stor, så har vi den største og mektigste på vår side. Paulus sier: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Gud er himmelens og jordens skaper; han har all makt i himmel og på jord. Han er større enn alle våre motstandere og alle problemer og vanskeligheter vi måtte slite med. Når vi søker vår tilflukt i ham, kommer vi til å seire. Selv om vi føler oss svake og små, så kan vi få søke vår styrke og kraft i Gud. Her er vi ved en hemmelighet i livet med Gud. Herren skal stride for dere. Når vi legger våre problemer foran Gud, så har han lovt å kjempe for oss. Det er om å gjøre at vi våger å miste kontrollen og legger alt i hans hender. Et barn er tryggest når barnet er i foreldrenes favntak. Det verste vi kan gjøre er å kjempe i egen kraft, for da er vi garantert å tape. Men når vi har vår styrke i Gud, kan vi beseire den største fiende lik David som vant over Goliath. 

I tillegg til å søke kraft og styrke fra Gud, har Gud gitt oss en åndelig utrustning til å stå imot den ondes angrep. Rustningen inneholder både offensive og defensive våpen. Vi trenger Guds fulle rustning som dekker alle områder i livet vårt, for vi blir som regel angrepet der vi står svakest. Derfor er det viktig å alltid være på vakt og beredt. 

Den første rustningen er sannhetens belte. Beltet blir snørt rundt livet for å markere klarhet til kamp. En kristen må være sann over seg selv og Gud. En god selverkjennelse er viktig for ikke å la seg lure. Hykleri og falskhet gjør at vi i utgangspunktet står svakt i kampen. 

Vi har fått rettferdighetens brynje til å dekke oss med. En brynje blir brukt for å beskytte de indre organer som hjerter og nyrer. Kristi rettferdighet, gjør at vi får hvile i vårt Guds forhold. Jesus har frelst oss og sonet for alle våre synder. Selv om vi skulle synde og gjøre feilsteg, så får vi bekjenne alt for Gud og han har lovt og tilgi oss. Vi er Guds barn ikke fordi vi er uten feil, men fordi Jesus har frelst oss. Derfor kan vi hvile i vårt gudsforhold på tross av alle våre feil og nederlag. 

På fottøyet har vi den beredsskap som fredens evangelium gir. Godt fottøy er viktig for å kunne bevege seg raskt og ikke snuble. Vi angriper fiendtlig territorium ved å forkynne evangeliet. Der krig og ufred råder, skal vi få forkynne om fred og forsoning. Der evangeliet blir forkynt og mennesker tar imot budskapet, går Guds rike fram og de onde kreftene må vike. Derfor er misjon og evangelisering en viktig sak for Guds menighet. 

En av de viktigste utrustningene er å ha troens skjold som kan stoppe den ondes piler. Dersom den onde får råket oss med en av sine piler, får vi banesår og blir satt ut av spill. Pilene han sender i oss er tanker som  forteller oss at det ikke er håp for oss, vi er ikke verdt noe eller at vi er store syndere som det ikke finnes redning for. På alle måter ønsker den onde å rakke og tråkke oss ned. Derfor er det viktig å ikke la tvil og motløshet få prege vårt indre. Troen eller tilliten til Gud er istand til å overvinne det meste. Vi har ikke fått motløshetens ånd, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. Troen på Gud som elsker oss på tross av alt og at vi skal få leve i hans nåde gjør at vi kan være rotfestet og grunnfestet midt i de sværeste stormer.   

Frelsens hjelm hjelper oss til å holde fast på håpet om evig liv. Det gjør at vi kan holde ut midt i de sværeste kamper. 

Så har vi fått et offensiv våpen i Åndens sverd. Guds Ord er et våpen mot alle fristelser. Bibelen gir oss rettesnor om hva som er rett og galt. Guds ord er istand til å trenge gjennom marg og ben inn til vårt innerste. Da Jesus ble fristet av djevelen i ødemarken, viste han til Skriften da han ble fristet til å gå på akkord med seg selv og Gud. Derfor er det om å gjøre at vi kjenner til Guds vilje uttrykt gjennom Skriften.

Til slutt har vi fått bønnen som en mektig våpen mot alt som vil ødelegge for oss. Det er sagt om bønnen at den er kristenlivets åndedrett og kraftkilde. Bønn gjør vårt indre menneske friskt og sunn. Kampmoralen blir styrket og det kan være avgjørende i mange situasjoner. Så er den onde mest av alt redd for den som ber. For når vi ber, aktivisere vi de himmelske krefter som er sterkere enn alt annet. Med bønn har nasjoner og styresmakter styrtet. Derfor er bønn og forbønn en vidunderlig og stor gave Gud har gitt oss. 

Peter sier noe merkelig i 1.Petersbrev: Mine kjære! Vær ikke forundret over den ildprøven der må igjennom, som om det hendte dere noe underlig. Det er som om Peter sier at det er naturlig at en kristen møter motstand og utfordringer i livet. Det er ikke noe vi skulle bli overrasket eller sjokkert over. Ja, motstand kan være et sunt kjennetegn på at vi har en levende tro. 

Selv om en kristen kan møte prøvelser så er det likevel viktig at vi ikke graver oss ned i kampen og alt som er tungt og trist. Dersom vi bruker alle våre krefter på å nedkjempe det som står Gud imot, har vi ikke fokus på det viktigste. Guds rike består i kjærlighet, fred og glede i Den Hellige Ånd. Vi skal få leve i lyset med våre liv og glede oss over alt det gode Gud har å vise oss og gi oss. Å få leve i Guds kjærlighet under vår himmelske Fars omsorg, der er vår rette plass og tilholdsted. 

Vi skal ta vårt kors og følge Jesus. Det kan koste å følge ham. Samtidig må vi ikke glemme at det var han som ble korsfestet for vår skyld. Vi skal få skjule oss i ly av Jesu kors fordi han elsket oss så utrolig høyt.