Pantokrator

1 Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa: «Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn, så Sønnen kan herliggjøre deg. 2 For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. 3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. 4 Jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. 5 Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til.                    Joh 17,1-5

Jeg synes det er flott at vi kan samles her ute ved skulpturen i dag og ha friluftsgudstjeneste. Vanligvis har vi gudstjeneste i kirkene, og vi har mange flotte kirker som er bygget til Guds ære og er flott utsmykket. Kirkene er laget for å la oss tenke på Gud og Guds rike. Hva er mer naturlig enn å ha gudstjeneste ute i naturen, i Guds skaperverk, naturens katedral? All jorden er full av hans herlighet, står det i en salme. Naturen minner oss om at vi tror på en Gud som elsker oss mennesker siden han har skapt jorden så flott som den er. Ikke minst er vi heldige her i Bergen som har både fjell og sjø rundt oss. Når vi ser ut over Puddefjorden så er det som å være i en stor katedral med bebyggelse på begge sider og en åpen himmel over oss. 

Vi feirer Kristi Himmelfartsdag fordi Jesus har fullført sin gjerning her på jord. Jesus, som er Gud fra evighet av, kom til vår jord og ble menneske. Etter at han døde på korset og stod opp igjen, så reiser han tilbake til sin Far i himmelen. Han har fått tilbake den makt og myndighet han hadde før han kom til vår jord. 

I den gresk-ortodokse kirken er de glad i ikoner, bilder som fremstiller Jesus. Det mest kjente ikonet og motivet er Jesus som pantokrator, som betyr den allmektige. Jesus Kristus er den som har all makt i himmel og jord. Jesus var tilstede da verden ble skapt, og bibelen sier at alt er skapt ved Ham, i Ham og til Ham. Når vi er ute i naturen og ser hvor herlig og flott den er, så kan vi få en fornemmelse av at det må finnes en Skaper, noe som er større enn oss og som fyller oss med ærefrykt. 

Jesus Kristus er pantokratoren, den allmektige. Han er herre over himmel og jord. Han er over alle makter og myndigheter som det står i Efeserbrevet. Vi lever i en urolig verden. Det er mange ting som kan gjøre oss redde. Vi hører om terrorisme og krig. Vi har store problemer knyttet til miljø og innvandring. Samfunnet forandrer seg fort, og vi kan føle oss små og redde for alt det som møter oss. Da er det godt å bli minnet om at vi tror på Kristus som har all makt i himmel og jord. Han har oversikten over menneskene og dets fremtid. Selv om vi ikke alltid kan fornemme hans tilstedeværelse eller se hans rike på jord, så er det likevel godt å få vende oss til Ham og tro at han har kontroll. Vi skal få arbeide for at de gode kreftene må seire for Kristus har allerede seiret over alt det onde på korset. Han har all makt og myndighet og en dag når han kommer igjen skal alle mennesker bøye kne for Ham. Vi er på det seirende laget, og vi håper og tror på at hans kongedømme skal komme også til vår jord. 

Jesus fullførte den gjerning han fikk i oppdrag på jorden. Hva var hensikten med Jesu komme som menneske? Jo, han skulle vise oss hvem vår himmelske Fader er. Han skulle fortelle om at Gud har skapt oss og elsker oss utrolig høyt. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv. Gud elsker deg og han viser sin kjærlighet ved å sende til deg Jesus Kristus. Gjennom Jesus Kristus kan vi ha en relasjon til Ham. Veien til Faderen er nå åpnet. 

For en måned siden skjedde en stor forandring her i Damsgådssundet. Småpudden, broen over Damsgårdssundet, er kommet på plass. Om ikke lenge kan vi spasere og sykle over Damsgårdssundet. Det er noe som vi som bor på skyggesiden av Løvstakksiden har sett frem til. Nå blir veien til sentrum og Nygårdsparken mye kortere. Det blir kort avstand mellom bydelene Møhlenpris og Gyldenpris. Bibelen forteller oss at det finnes et svelg mellom oss og Gud som ikke lar seg passere. Jesus er broen mellom himmel og jord. Når vi går på den broen som han har laget ferdig, kommer vi til den andre siden. 

I tillegg til å være bro mellom Gud og mennesker, så har Jesus lovet oss evig liv. Livet vårt er ikke slutt her på jorden. Det finnes et liv etter dette og i troen på Jesus Kristus har vi håp om å leve evig der alle våre drømmer kan få sin oppfyllelse. Jesus har all makt i himmel og på jord. I troen på Ham så skal vi få dele kår med Ham også når vår tid er omme. 

Jesus ba: Herliggjør din Sønn, så Sønnen kan herliggjøre deg. Jeg har tenkt mye over ordet herlighet. Det er ikke et vanlig ord og vanskelig å beskrive i vår daglige språk. Det har noe med ærefrykt, gjøre stor eller fylle folk med ærbødighet. 

Når vi nå er samlet for å feire Kristi Himmelfart, så blir vi minnet om at Kristus har fått tilbake sin rettmessige plass ved Faderens høyre hånd. Han er pantokrator, den allmektige. Hans herliget er uten ende lik solen som stråler og gir livgivende krefter til vår verden. Så er det om å gjøre at vi ser hans herliget, storhet og kjærlighet. 

Som kirke og troende er det vår oppgave å herliggjøre Jesus Kristus. Vår oppgave er å peke på Ham og fortelle verden hvem Han egentlig er. Vi kan være med å herliggjøre Kristus ved at vi kanaliserer videre den kjærlighet Han har vist oss. Vi kan gjøre gode gjerninger mot vår neste slik at vår neste kan fornemme at det finnes godhet i verden og en Gud som bryr seg. Vi skal få ta vare på naturen og miljøet Gud har gitt oss gjennom sitt skaperverk. 

Oppgaven kan virke overveldende og vi kan føle oss utilstrekkelige og små, men Jesus har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende. Ditt og mitt bidrag til Guds rike kan utgjøre den store forskjell. 

La oss frimodig være et vitne om den oppstandne Kristus som har all makt i himmel og på jord, og som har omsorg og ser til vår lille men vakre del av Bergen.