Mysteriet

Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og det som ennå mangler i Kristi lidelser, det utfyller jeg med min egen kropp; jeg lider for hans kropp, som er kirken. Jeg er blitt en tjener for kirken i kraft av den forvalteroppgaven Gud har gitt meg hos dere: å fullføre tjenesten med Guds ord, det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene: Kristus er blant dere, håpet om herligheten! Det er ham vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. For å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke. 

Kol.1,24-29

Paulus snakker om et mysterium som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter. Hva mener han med det? Dersom vi søker på Wikipedia så ser vi at betydningen av ordet mysterium kan bety noe hemmelig, en gåte eller noe som er skjult for de fleste mennesker men bare de innvidde forstår det. Ofte bruker man ordet mysterium om Gud. 

Hvem er Gud egentlig og hvordan kan vi forstå ham? 

Vi som er kristne tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde. Vi har noe av gudslikheten i oss. Gud har satt sine spor i det enkelte menneske som gjør at vi søker svar på viktige spørsmål som: Hva er meningen med livet? Finnes det en Gud? Er det et liv etter døden? 

Det er interessant å prøve å oppdage disse sporene av Gud; spesielt i kultur som ikke har hatt befatning med den bibelske fortelling. Allerede for 4-5000 år siden hadde kinesisk kultur tanker om en Far i himmelen, men menneskene visste ikke så mye om Ham. Kineserne tenkte at Himmelens vilje var det som styrte menneskene og naturen. Vi har mange gamle kinesiske tegn som kan assosieres med GT. Tegnet for fristelse består av tegnet for hage, slange og tre. Det får oss til å tenke på slangen i Edens hage som fristet Adam og Eva. Tegnet for rettferdighet består av tegnet for lam og tegnet for jeg. Det får oss til å tenke på sonofferlammet som sonet Israel folkets synder for at de skulle blir rettferdige. Ellers finner vi i mange kultur og religioner tanken om at et dyr må ofres for å tilfredstille gudene eller åndene. Da spanjolene kom til Sør-Amerika, ble de ønsket velkommen for de hadde i sine legender om en hvit gudeskikkelse som skulle være konge. 

Ikke minst har GT og profetiene om en kommende Messias vært et mysterium. Skapelsen og Israelse historie er fortellinger der Guds frelseshistorie for menneskene gjennom små glimt trer gradvis frem. Hos profeten Jesaja ser vi ganske tydelig at Herrens tjener eller Messias skulle lide og dø for folket. Messias måtte komme for å sette alt i rett stand mellom mennesker og Gud. Jesus Kristus er Guds Sønn som kom til jord for å åpenbare oss hvem Gud er. Gjennom troen på Jesus Kristus kan mennesken bli frelst og ha fellesskap med Gud vår Far. 

Paulus hadde fått sett inn i dette mysteriet med Gud. Det var så stort for ham at han måtte fortelle alle mennesker om Jesus Kristus. Synd hadde skapt et skille mellom Gud og mennesker. Med Jesus Kristi komme er det bygget en bro over skillet som går like til Gud. Evangeliet, budskapet om at Gud elsker menneskene så høyt, måtte forkynnes for alle folkeslag slik at den enkelte måtte få erfare Guds kjærlighet og selv bli frelst. Mysteriet om hvem den sanne Gud er, er blitt åpenbart. Dette ble Paulus livsoppgave og kall. For evangeliet var Paulus villig til å lide og ofre sitt liv, for evangeliet var større enn alt annet. 

Paulus skriver at han ble stenet, pisket og møtte mye forfølgelser fra motstandere for sin misjonærtjeneste. På samme måte som Jesus måtte lide på korset, måtte  Paulus lide og ofre sitt liv. Jesus Kristus led for menneskehetens synder mens Paulus gav sitt liv for kirken, som er Kristi kropp. 

I disse dager blir Solheim kirke renovert. Vi har fått nye røde og skinnende takstener på taket og ytterveggene er blitt malt hvitt. Mange har kommentert at kirken kommer til å bli fin så snart man har tatt bort stilasen på ytterveggene. En ting er det at kirken ser fin ut utvendig, men det som er viktigere er mennesken som går i kirken. Paulus kaller menigheten av troende for Kristi kropp. Vi som utgjør menigheten er altså Kristi kropp, og det er samtidig stort å tenke på men og litt skremmende. Når mennesker ser på menigheten vår, skal de altså gjenkjenne Kristus gjennom oss og felleskapet.  Når menigheten klarer å elske hverandre slik Kristus elsket oss, da er det et sterkt vitnesbyrd om Guds kjærlighet. 

Vi er Kristi kropp. Vi skal få være hans hender og føtter på jord. Gjennom gode gjerninger i nærmiljøet, kan mennesker få hjelp og omsorg. Gjennom vår munn kan vi få forkynne et godt budskap til mennesker som trenger håp og kjærlighet. Gjennom ørene skal vi få lytte til og sense behov i nærmiljøet. Jesus sier til sine disipler: Dere er mine vitner. Dere er jordens lys og salt. Når vi får dele noe av Jesu kjærlighet til våre naboer og medmennesker, kan de gjennom oss få oppleve at det finnes en himmelsk Far som bryr seg om den enkelte. 

I dåpen ble du en del av Kristi kropp. Så er det om å gjøre at du finner din oppgave og tjeneste på Kristi kropp. Når vi holder oss unna menighetsfellesskapet, da er det noe på Kristi legeme som mangler eller ikke fungerer. Ofte kan en menighet være handikapet eller dysfunksjonell fordi lemmene mangler. Det er lett å kritisere kirken og menigheten, fordi det er så mye som ikke fungerer. Menigheten består av mennesker og ingen er feilfrie. Vi er alle syndere som trenger Guds nåde og tilgivelse. Menigheten består av av ulike personer som har ulike meninger og bakgrunn. Der det er mennesker, vil det alltid være konflikt. Men vi skal likevel ha respekt for menigheten for det er Jesu kropp på jord. Vi er en del av noe som er større enn oss selv. Derfor skal vi til tross for alle våre ulikheter lære oss til å være gode mot hverandre og elske hverandre slik Kristus elsket oss. 

Paulus oppgave og tjeneste var å føre menigheten til full modenhet i Kristus. Han ønsket at de skulle være kristne som hadde integritet og levde ut kristenlivet på en moden måte. Et annet sted sier hans tjeneste er å lede menigheten lik en brud som blir ført til sin brudgom. Han ønsker at vi skal elske Kristus og bli ett med Ham, lik et forelsket par. 

Solheim kirke er under renovasjon. Oljefyringsanlegget har gått i stykker men vi håper det snart skal bli fikset. Det er litt rotete i gangene pga maling og utskiftning av takheller. Vinduene i kontordelen er skiftet ut. Det er arbeid på gang. Vi håper og tror at det skal bli fint en dag når alt er ferdig. Slik er det også med menigheten vår. Vi er alltid underveis og under renovasjon. Det er alltid noe som må gjøres forat vi kan ligne mer og mer Kristi kropp. Men en dag håper vi og arbeider for at Løvstakksiden menighet skal stå frem som en brud som har pyntet og smykket seg i sin fineste stas for brudgommen, Jesus Kristus.