St.Markus kirke 

18.08.2013

13.søndag i treenighetstiden


Min gode venn


Johannes 15,13-17

13 Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. 14 Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. 15 Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far. 16 Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn. 17 Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre! 


For noen år siden stod det en historie i et ukeblad om en jente i et barnehjem. Hun var lite pen og tiltrekkende. I tillegg hadde hun mange irriterende trekk ved sin måte å være på. De andre barna holdt seg vekke fra henne. Til og med personalet hadde problem med henne. Lederen for barnehjemmet ønsket å sende henne bort for de visste ikke hvordan de skulle takle henne. En stund mistenkte de jenta for å skrive notater og sende det til noen utenfor barnehjemmet. En dag fikk de sine mistanker bekreftet. Et av barna såg jenta legge et papirstykke inn i et gammelt tre ved et steingjerde. Lederen for barnehjemmet gikk bort til treet og fant papirstykket og las det som stod der. På papirstykket stod det: Til den som finner meg; Jeg elsker deg. 

Alle mennesker har behov for å føle seg elsket og verdsatt. 

Ekspertene forteller oss at sunne mennesker er dem som er istand til å ha meningsfulle og nære relasjoner til andre mennesker. De utveksler ikke bare informasjon med andre men deler personlige ting med andre. Sunne mennesker forteller andre om hva de liker og ikke liker, om gleder og sorger. De er istand til å be andre om hjelp dersom noe synes vanskelig for dem. Sunne mennesker søker støtte og hjelp fra andre når livet synes vanskelig. 

Samtidig forteller de samme ekspertene at samfunnsutviklingen  går  i en negativ retning. Vi har færre venner og relasjoner enn før. De sosiale nettverkene rundt den enkelte er mye skrøpeligere. Til og med i familiene kan det være svakere relasjoner enn det pleide å være generasjonen før oss. Det medfører at mange føler seg mer ensom og isolert. I møte med vanskeligheter er det mye verre å takle problemene alene. 


Derfor har Jesus grunnlagt sin menighet for at vi skal ta oss av hverandre. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.  Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. 

Gud forstår hvor viktig det er med felleskap, derfor har han gjort det slik at menigheten kan være et sted der man kan knytte vennskap og bygge relasjoner til andre. Mennesker rundt oss gir livet mening, der vi kan være noe for andre og andre kan bety noe for oss. 

Hva vil det si å være en god venn?

Noen har sagt det slik: Venner er Guds måte å ta seg av oss. 

En annen sier at en venn er en person er tilstede  mens alle andre forlater deg. Men kanskje den beste definisjonen på hva en venn er, er dette: En sann venn er en person som kjenner deg helt og fullt og likevel liker deg. 

I ordspråkerne står det: 

En venn er trofast selv når han slår, en fiendes kyss er svikefulle. 

En venn viser alltid kjærlighet og en frende er født til å hjelpe i nød. 

Det kan gå galt med en mann som har venner, men det fins venner mer trofaste enn en bror. 


Menigheten burde være et sted der vi kunne finne venner, noen som verdsatte deg så høyt at de ville vise omsorg når du trengte det. 

I nye testamentet står det mye om dette felleskapet: Oppmuntre og oppbygg hverandre. Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Tjen hverandre, bær hverandres byrder. 

I Guds menighet skal vi få øve oss å ta oss av hverandre på samme måte som Gud tar seg av oss. 


Men vi vet at vi ofte kommer til kort. Vi som er i staben i kirken er betalt for å være gode mot andre, mens mange av de i menigheten gjør det frivillig. Ofte glemmer vi å være greie mot hverandre eller vi setter våre egne ting foran de andre. Selv om det er vanskelig å elske hverandre, så ønsker Jesus at vi skal gjøre vårt ytterste på tross av våre mangler. 

Jesus ønsker at vi skal følge hans eksempel og lære fra ham. 

Det finnes mange forening og lag der vi kan få venner og ha et felleskap. Det slår meg at mange av de eldre på Løvstakksiden har vært aktiv i en forening kanskje hele livet, enten det er kor, velforening eller i menighetens arbeid. Ofte har de samlinger, kanskje hver 14 dag gjennom hele året. Medlemmene har møtt trofast opp, selv om de ikke alltid har vært i form, for der hadde de sine venner. 

Men som i alle felleskap, så hender det at vi blir skuffet eller såret av andre. Vi kan til tider også bli såret av andre kristne eller de som vi trodde var våre venner. Vi kan bli såret av prest eller noen i staben, av de som vi trodde var fromme kristne. Når man kommer tett inn på et annet menneske så vil man før eller siden bli såret, slik er det med alle relasjoner. 

Men da er det godt å vite at Jesus aldri vil svikte eller såre deg. For Jesus sier: Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Et annet sted sier han: Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder. Peter skriver et sted: Kast alle bekymringene på ham, for han har omsorg for dere. 

Jesus vil aldri svikte deg, han vil alltid dra omsorg for deg. Han vil alltid gå i forbønn for deg. Du har ingen som er en så god venn som Jesus. 

Elvis Presley hadde mange fans og tilhengere. Noen gikk så langt at de prøvde å etterligne Elvis i alt, ved å gå i samme klær og synge på samme måte. Da han døde ble et av de største fansene intervjuet. Han fortalte at han hadde dyrket Elvis siden han var fem år gammel. Han gikk i samme klær, samme frisyre og hadde som voksen operert ansiktet for å ligne Elvis. Han hadde alle Elvis plater og bøker om ham. Han hadde vært på 4 av hans konserter og en gang hadde han stått utenfor hjemmet til Elvis i 12 timer for å få en gløtt av ham, men det var så mange mennesker der at han aldri kom nær ham. Det mest tragiske i historien til denne fansen var at han aldri kom nær og fikk hilst på Elvis som han dyrket og elsket over alt på jord. 

Slik er det vel med oss mennesker. Vi kommer aldri skikkelig nært et annet menneske, for de fleste har en privat sfære rundt sitt indre som ingen andre får slippe inn i. 

Heldigvis har vi ikke det samme problemet med Jesus. Jesus er vår beste venn som alltid er tilstede. Han har ikke kontortid men er alltid tilgjengelig 24/7. Han er der når jeg trenger ham, i lyse og mørke dager. Han kjenner meg helt og fullt, men er likevel glad i meg. 

Jesus ønsker å være din gode venn. Dersom han er en fremmed person for deg, så ønsker han å bli bedre kjent med deg. Slipp han inn i ditt hjerte, så vil du også oppleve at han er verdt et bekjentskap. Han ønsker å gi deg fullkommen glede, som det står om i vår preketekst. 

Hvordan kan vi få Jesus som venn? Det første du må gjøre å slippe ham inn i ditt liv. Du må tro at han er Guds Sønn og at han har sonet dine synder. Så må du være villig til å overgi ditt liv til ham og la ham få bestemme. 

I begynnelsen av prekenen hørte vi om den foreldreløse jenta som ingen likte og følte seg avvist. Hun skrev på et lite ark og gjemte det i et tre: Til den som finner meg, jeg elsker deg. På samme måte hører vi i Bibelen om Jesus som var foraktet og spottet av alle da han ble korsfestet. 

På trekorset står det et lite notat den dag i dag: Den som finner meg, jeg elsker deg!


Ære være Faderen..