Lys og salt 

Matt. 5,13-16

Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! 

I dag er det Allehelgensdag. Det er en dag vi minner de som er gått bort. De fleste av oss har noen kjære som ikke er lengre i blant oss. Det er godt å minnes våre kjære og ta vare på de gode minnene. Allehelgensdag er også en dag der vi minnes helgenene. Selv om helgener ikke er så vanlig i vår kirke, så er det likevel viktig å hedre og ære de mennesker som gjennom sitt liv og eksempel har ofret sitt liv for andre. Allehelgensdag er en svært gammel skikk der man minnes martyrene som stod fast midt i store forfølgelser og ikke gav avkall på sin tro. Deres liv og tro skulle være til inspirasjon for oss som strever med vårt liv. 

I de senere årene er det blitt mer vanlig å tenne et lys for dem som er gått bort. Denne skikken tok skikkelig av da kong Olav døde. Jeg var selv til stede på Slottsbakken og såg alle lysene som var tent for ham. Det var et vakkert skue. Siden har mange tent et lys for sine nærmeste. Spesielt på denne dag, Allehelgensdag, er det mange som tenner et lys på graven og tenker på sine nærmeste. Selv om våre kjære ikke lengre ikke er blant oss, så lever de fortsatt i vårt minne. Så er det trøstefullt og godt å ha en tro. En dag når vi har endt vårt løp her på jorden, blir det kanskje et gjensyn med våre kjære. 

Selv om vi tenner et lys for dem som er gått bort, så skal lyset deres skinne for oss som ennå lever her i dag. Teksten for denne dagen er en oppfordring og oppmuntring for oss som ennå er på jorden. Dere er jordens salt, dere er verdens lys. 

La oss dvele ved noen av tankene fra teksten. 

Dere er verdens lys, sier Jesus. Guds gode vilje med hvert enkelt menneske er at vi skal være et lys som skinner i mørket. Gud ønsker at vi skal arbeide for det gode, spre lys og varme rundt oss, ikke mørke og ødeleggelse. De som følger litt med i fjernsyn og aviser oppdager fort at vår verden er preget av mye vondt. Man kan bli deprimert og redd når man leser om alt det vonde som skjer i samfunnet vårt i dag. Vi hører om drap, krig, bedrageri, korrupsjon, vold, utroskap, naturkatastrofer og svik. Kritisk jornalistikk hører vel til et demokrati, men av til skulle man ønske at mediene kunne trekke frem litt mer av det positive som tross alt skjer i samfunnet. Mennesker trenger å høre om godhet, nestekjærlighet og selvoppofrelse. Samfunnet trenger å høre om mennesker som gjør godt for andre og er gode forbilder og eksempler. 

Det er bedre å tenne et lys enn forbanne mørket. Det er bedre å finne gode løsninger på problem enn å kritisere og hakke ned på andre. 

Mange mennesker elsker å være i rampelyset der de selv er i fokus. ”Kom og se hvor flink, morsom og vellykket jeg er”. Men teksten forteller oss at det er våre gode gjerninger som skal være vårt lys. Det finnes nok av fine ord og store løfter blant oss. Det er lett å si store ord men å stille opp og gjøre noe for andre er adskillig vanskeligere. Våre gjerninger forteller andre hvem vi virkelig er som menneske, om det vi sier og mener er å stole på. Så skal gode gjerninger ikke tilfredstille oss selv men dekke andres behov. Så er det rart at en god handling til et trengende menneske kan bety utrolig mye. Et vennlig og oppmuntrende ord til et menneske som ligger nede kan bety alt. Vedkommende føler seg sett og verdifull. En praktisk hånd til et familiemedlem kan vise omsorg og kjærlighet. Tid sammen med barn og unge enten privat eller gjennom en fotballklubb kan gi de unge en trygghet og ballast som er verdifull. Økonomisk støtte til gode formål kan bety mye for dem som får hjelp. Det finnes ingen grense for gode gjerninger vi kan gjøre for vår neste, bare fantasien setter grenser. 

Videre forteller teksten at lyset ikke må settes under et kar og skjules men settes på en stake slik at det kan sees og lyse for alle. Et fjell kan ikke skjules. I Norge er det slik at troen er en privat sak. Vi snakker om vær og vind men å snakke om vår tro og følelser blir for personlig.  Den kristne tro er en bekjennelse ikke en privat sak. Hvorfor er det viktig å leve åpent med vårt liv og ikke minst vår tro? Jo, fordi andre mennesker kan prise vår Far i himmelen. Gode gjerninger vi gjør er ikke for å peke på hvor gode mennesker vi selv er men gjerningene skal vise til at vi har en Far i himmelen som bryr seg om alle. Når vi gjør godt mot andre, så kan vår neste kanskje tenke at det finnes en Gud likevel som bruker mennesker til å vise godhet mot meg. Motivasjonen for å hjelpe vår neste er fordi vi selv har blitt gjenstand for Guds godhet og kjærlighet. Derfor viser vi kjærlighet til andre. Vårt lys skal skinne for andre, og peke på Gud som er lyskilden. Gud er det store lyset som gir varme, lik sola. Så skal vi mennesker være lik månen som reflekterer solstrålene. 

Dere er jordens salt, sier Jesus. Saltet har to viktige oppgaver. Saltet krydrer maten så den gjør den velsmakende. Saltet har også den egenskap at den konserverer og hindrer forråtnelse. Dersom saltet mister sin kraft, er den ubrukelig. Det Jesus vil si med disse ordene er at kristne skal være mennesker med integritet. Ord og handling må gå hånd i hånd. Det vi sier og det vi gjør må samstemme. Bare da kan menneskene rundt oss stole på og ha tillit til oss. Ærlighet, trofasthet og lojalitet er egenskaper som vi i dag trenger mer enn noen gang før. Særlig barn og unge har skrikende behov for voksne mennesker de kan stole på og føle seg trygg på. Barna vokser opp i en tid med store forandringer og store krav til dem. Oppløste hjem, skaper rotløshet og det er ikke lett for mange barn å orientere seg. Da er det godt å ha trygge voksne personer som kan være et anker for dem. Besteforeldre og eldre mennesker har en viktig oppgave for barn og unge. 

Dere er jordens salt og verdens lys, sier Jesus. Dette sier Jesus til sine disipler, etterfølgere. Når et menneske har tatt imot Jesus Kristus som sin Frelser, da er noe stort og verdifullt skapt i hjertet. Lyset og saltet er allerede virksom. Så er det godt å vite at Kristus selv er verdens lys. Han er den som er kommet for å lyse i verdens mørke og gi mennesker håp og varme. Når vi lar ham lyse inn i vårt liv, da kan vi reflektere hans lys videre til våre medmennesker. Konfirmantene, dagens unge, bruker et interessant uttrykk om det å tro. En av dem spurte om jeg hadde sett lyset. Når vi har sett lyset, da kan vi være lys og salt for våre medmennesker. 

Vi har tent dåpslys og sagt. Kristus er verdens lys, la også Kristus være barnas lys. Vårt ønske er at Kristus skal lyse for barna når de vokser opp. Kristus ønsker å være et lys som gir veiledning, håp og kjærlighet til barna. I ham finner de en lyskilde som kan inspirere og motivere til alt godt. I hans lys kan de få kjenne varmen fra Guds kjærlighet og styrke og kraft til å leve livet på en god måte. 

Allehelgensdag er en dag der vi blir minnet om dem som er gått bort før oss. Når vi tenner et stearinlys, minner vi disse personene og det de fikk bety for oss. Så formaner teksten fra Bergprekenen om at vi som lever i dag selv får være lys og salt i verden. La oss som er samlet her i dag være mennesker som ikke er opptatt med å forbanne mørket men heller er med å tenne et lys for andre mennesker i verden slik at de ser at Kristus er verdens lys.