Lottovinner

13 En i mengden sa til ham: «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg!» 14 Men Jesus svarte: «Venn, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» 15 Og han sa til dem: «Ta dere i vare for all slags grådighet! For det er ikke det en eier, som gir liv, selv om en har overflod.»

    16 Så fortalte han dem en lignelse:

        «Det var en rik mann som hadde fått god avling av jorden, 17 og han tenkte med seg selv: ‘Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min. 18 Jo, dette vil jeg gjøre: Jeg river ned låvene og bygger dem større, og der samler jeg kornet og alt jeg ellers eier. 19 Så skal jeg si til meg selv: Nå har du mye godt liggende, nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel, spis, drikk og vær glad!’ 20 Men Gud sa til ham: ‘Uforstandige menneske! I natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet?’

    21 Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke er rik i Gud.»

Luk 12,13-21

Jeg har lyst til å starte med å gratulere deg over at du har vunnet i Lotto. Du er trukket ut som den heldige vinneren av en av dem som får bo i et av de rikeste landene i verden. Du er født og vokst opp i en tid der velstandsutviklingen aldri har vært så stor i historien som i etterkrigstiden i Norge. I tillegg til all slags trygdeordninger har vi i Norge funnet olje som sikrer oss gode levevilkår i uoverskuelig fremtid. Selv finanskrisen som har rammet store deler av verden, ser ikke ut til å gjøre oss noe. Oljefondet og penger i banken sikrer oss mot vanskelige tider som skulle komme og gir oss en trygghet og buffer. Avisene skrifter rett som det er om Gullpensjon, hvordan skal vi sikre oss slik at vi får mest mulig når vi en dag skal pensjonere oss. Vi hører om folk som bygger hytter, store som villaer, utstyrt med all slags luksus. De fleste har råd til Sydenturer et par ganger i året der de kan slappe av og nyte sol og varme. Ja, er vi ikke heldige som har det så godt? Har vi ikke igrunnen vunnet Gull Lotto?

Samtidig, når vi leser i Bibelen, så gir Jesus ikke de rike særlig gode odds. Han sier at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Kjærlighet til penger er roten til alt ondt, las vi i en av tekstene. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon, sier Jesus i Bergprekenen. Jesus virket blant de fattige, syke og utstøtte. Han var synderes og tolleres venn. Det står ingenting om at han var de rikes venn. Målgruppen for Jesu virke og hans undervisning ser ut til å være for de fattige, svake og syndige mennesker i verden. Hva har dette med Jesus og kristendommen å tilføre oss nordmenn som er så rike og har alt. Har vi igrunn bruk for Gud, vi som har så mye penger og rikdom?

Jeg tror ikke vi skal ha dårlig samvittighet for at vi bor i et rikt og godt land. Når vi ser oss rundt om i verden, så er det mye nød og elendighet. Det kan virke som Gud er urettferdig når det gjelder fordeling av verdens goder og ressurser. Gud er urettferdig i såfall til vår fordel. Noen tenker kanskje at Norge hadde hatt godt av hardere og vanskeligere tider, for da vil kanskje nordmenn gå mer i kirken og ha bruk for Gud. Under krigsårene så har det aldri vært så stor kirkesøkning som da. Vekkelsestider har ofte skjedd i tider med ulykker og vanskelig kår. Men det føles ikke riktig å be om forbannelse over et land eller at Gud skal straffe Norge med ulykker forat mennesker skal begynne å gå i kirker og søke ham. 

Hvordan skal vi som bor i et rikt land forholde oss til all rikdom og velstand? Hva har Gud å si oss som har det så godt på alle måter? 

For det første tror jeg Gud ønsker at vi skal takke ham og gi ham ære. Alle gode gaver kommer fra Herren, også alt vi eier og har kommer fra ham som er så god mot oss. Når vi takker Gud, så viser det at de godene i livet som vi nyter så godt av, de har vi fått. Dersom vi tenker at våre penger og materielle goder har vi selv fortjent for vi har jo arbeidet for dem, da er det ingen grunn til å takke. Da kan vi slå oss på brystet og være stolt over vår egen fortreffelighet. Men Bibelen forteller at Gud er jordens skaper. Han har skapt alt det vakre i naturen for at vi mennesker skal ha det godt. Gud var også tilstede den dagen vi ble født. Hvert enkelt menneske er skapt i Guds bilde, og vi er skapt til å være Guds barn. Menneskene tilhører egentlig Gud ikke oss selv, vi er hans eiendom, også alle våre rikdommer tilhører ham. Vi tror også at Gud opprettholder alt liv ved sin Ånd. Dersom Gud trakk sin Ånd tilbake, så ville alt liv være dødt. Derfor ber vi under takkofferbønnen, etterat vi har gitt vår gave: Din er jorden og det som fyller den. Alt vi eier tilhører deg. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Jeg tror at vi alle har godt av å tenke over at vi som Guds barn egentlig tilhører Gud, også vår lommebok og konto er egentlig hans. Så har Gud gitt oss rikdom og goder forat vi skal ha til livets opphold og forvalte vår rikdom på hans vegne. 

Så tror jeg at Gud ønsker at vi skal være takknemlige. Å være takknemlig er en sinnstilstand eller holdning til livet. Når vi velger å være takknemlig, så får vi det så mye bedre med oss selv og i forhold til andre. I Efeserbrevet står det: Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Det er Guds gode vilje at vi skal takke. Derfor har vi skikken med å be bordbønn og takke Gud for maten på bordet. I en vakker kveldsbønn som jeg lærte da jeg var liten lyder det slik: Kjære Gud! Jeg har det godt, takk for alt som jeg har fått. Du er god, du holder av meg, kjære Gud gå aldri fra meg. Pass på liten og på stor, Gud velsigne far og mor! 

I tillegg til å være takknemlig ønsker Gud at vi skal være tilfreds. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det; las vi i en av tekstene for søndagen. Å være tilfreds er å være fornøyd og glede seg over de tingene vi har. Hva hjelper det om vi trakter etter stadig nye ting men ikke kan glede oss over tingene? Lykke, hva er igrunnen det? Jeg tror nøklene til det å være lykkelig er å lære seg til å være tilfreds og kunne glede seg over dem. 

I våre tekster for denne søndagen har vi ord som pengekjærhet, gjerrighet og det å karre til seg selv. Dette er sterke krefter i vår menneskenatur og har noe med overlevelsesinstinktet å gjøre. Vi har alle mer eller mindre av dette, for vi er alle mer eller mindre egoistisk. Det er på en måte naturlig at vi ønsker å sikre oss for fremtiden. Men det finnes et botemiddel og det er å dele. Når vi deler med andre de goder vi har, blir vi fri fra vår egen egoisme. Pengekjærhet og vår gjerrige natur mister sin kraft. Vi blir satt fri til å tjene Gud og se verden rundt oss med nye øyne. Kristendommen handler jo om at Gud gav sin Sønn, for han så nøden som var i verden. Derfor skal også vi få lære av Jesu eksempel og gi og dele med andre. Mange kristne gir tiende av sin inntekt til Guds rikes arbeid eller et godt formål. Det synes jeg er en god skikk. Ved å gi tiende så blir man minnet om nøden i verden, samt at materialsmens krefter ikke må prege en selv. Gud elsker en glad giver, og det gir stor glede å kunne være til hjelp for andre også på økonomiske område. 

Vi lever i en verden med store forskjeller mellom fattige og rike, og det er igrunnen urettferdig at noen få skal høste det meste av verdens rikdommer mens andre må gå med sultende mage. I tillegg er vi i de senere årene gjort oppmerksomme på klimakrisen forårsaket av overforbruk i den vestlige verden. Vi som er så heldige å bo i et rikt land, trenger å bli minnet om en enklere livsstil. Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning; las vi i leseteksten. Så ligger det en sannhet i det at jo mer vi har av ting og eiendeler, jo mer komplisert blir livene våre. Vi får flere bekymringer, mens en enklere livsstil gjør at vi kan bruke våre tid og krefter på de viktige tingene. 

Hva er så de viktige tingene i livet? Jo, det er menneskene, ikke penger, eiendom eller rikdom. Naken kom vi til verden og naken må vi dra herfra. Det er om å gjøre at vi heller samler på himmelske skatter som ikke ruster eller tæres bort men varer evig. 

Her i St.Markus blir vi minnet om det dette når vi kommer inn i kirkerommet og ser ordene som står over alterpartiet: Søk først Guds rike. 

Vi skal avslutte med å lese noen vers fra Bergprekenen: Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: Hva skal vi spise? eller Hva skal vi drikke? eller Hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.