Levende håp

3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, 4 til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, 5 dere som i Guds kraft blir bevart ved tro så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. 

    6 Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. 7 Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. 8 Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham; ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord, 9 for dere når troens mål: frelse for deres sjeler.    

1 Pet 1,3-9

Et av de mer spennende bøkene som jeg husker fra min barndom, og som de fleste barn har lest, er Robinson Crusoe. Den handler om en mann som forliser og havner på en øde øy. Håpet om en dag å bli reddet holder ham oppe. Han gjør alt han kan for å overleve, men årene går. Til slutt blir han nesten gal av ensomhet. Men heldigvis kommer et annet menneske inn i hans liv som gir ham håp. Fredag, en innfødt som Robinson redder fra kanibaler, gjør at han har noen å snakke med og bevarer forstanden. Heldigvis ender historien godt og Robinson blir reddet av et skip som seiler forbi øya. 

Vi har nettopp feiret påskedag, som var forrige søndag. Jesu død og oppstandelse var fullendelsen av Jesu oppdrag som han fikk på jord. Nå i påsketiden blir vi minnet på hva betydningen av hva Jesu oppstandelse. I dag får vi høre om HÅPET vi har i kraft av Jesu oppstandelse. 

Jesu døde på korset for å ta et oppgjør med synden, døden og Satan. Han som var Guds Sønn, gikk inn i vårt sted og ble til soning for verdens synder. Kristi døde for oss. Hans død ble min og din død. Han var i dødsriket i 3 dager men døden kunne ikke holde på Ham. Han overvant døden og stod opp igjen. Hans oppstandelse ble min og din oppstandelse. På samme måte som Jesu døde for oss, stod han opp igjen for oss. Jesu seier over døden er min og din seier over døden. Jesus lever og vi skal leve med Ham. 

Døden er menneskenes største fiende. Allerede fra vi ble født starter den korte tiden vi får leve på jord. Noen får leve lenge, andre kortere tid. Noen får ha gode dager mens andre får oppleve mer smerte og lidelse. Noen dager får vi oppleve lykke og glede, men den varer bare en kort stund og blir borte. Bibelen forteller at hele skaperverket ble lagt under forgjengelighet, hele skapningen sukker og lengter etter å bli satt fri fra døden. Døden er vår fiende som gir redsel og angst. Men da Jesus døde og stod opp igjen fra de døde, brøt han dødens makt og redsel. Døden er oppslukt, seieren er vunnet. Død, hvor er din brodd? Død hvor er din seier? Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor skal vi som tror på Kristus ikke lengre være redd for døden. Kristus stod opp fra de døde og lever. Vi skal også stå opp og leve med ham. Jesus sier: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Det er påskens store budskap og den store nyheten. 

Teksten fra 1.Petersbrev kaller dette for håpet vi har. I kraft av Jesu oppstandelse har vi et levende håp. Håpet handler om at vi skal leve evig med Kristus. 

Uten håp, er det vanskelig å leve. Et håp handler om noe godt å se fram til, noe å leve for. Et håp gir mening i livet, en drivkraft som holder oss oppe midt i livets utfordringer. Uten håp er det lett å gi opp og drukne i mørke og mismot. 

Apostelen Peter kaller det for et levende håp. Noe som er levende er noe som er virksom i oss og som vi skulle være opptatt med. Jeg må bare innrømme at jeg ikke alltid har tenkt så mye på himmelen og det evige. Som ung er man opptatt med å virkeliggjøre drømmene man har for sitt liv. Midt i livet går tid og krefter til å stå i alt arbeidet man har. Ofte er det lett å tenke at håpet om evigheten kan de beskjeftige seg med de som er forfulgt, syke eller er gamle. 

Men her i vår tekst sier Peter at vi har et levende håp, et håp som vi burde få virke i oss, også når vi har det godt i livet. 

Noen ganger kan vi være så opptatt med å leve livet at vi glemmer det evige. Andre ganger kan vi være så opptatt med det evige liv at vi glemmer å stå i livet og ta ansvar for oss selv, våre relasjoner og oppgaver. Her er det sikkert mange grøfter å falle i. En sunn tro har føttene godt plantet på jorden samtidig som man har en åpen himmel over seg. 

Noen troende blir fylt med angst og beven når de tenker på himmelen og det evige. Man er redd for dommens dag og evig fortapelse. Skildringene og bildene av himmelen kan også virke litt søkte og unaturlig for mange mennesker. I himmelen synger de og lovpriser Gud hele tiden. For den som ikke er glad i å synge, høres det ikke forlokkende ut. I himmelen sitter de rundt et stort bord og spiser. For de som ikke er så begeistret for familieselskaper, kan det høres slitsomt ut. I himmelen er det gater av gull og diamanter. For de som ikke er bymennesker men naturmennesker må det være stressende. Solen skinner hele tiden i himmelen; for folk som bor i ørkenområdet så hadde de kanskje heller ønsket seg regn. Poenget med skildringene av himmelen som vi finner i Bibelen, er ut fra det fineste, vakreste og beste mennesket ut ifra den tiden ble skrevet. Noe som jeg synes er den beste skildringen av himmelen er at det ikke skal være gråt, smerte eller lidelse. Vi skal få oppleve fullkommen lykke, glede og kjærlighet. Gud skal være alt i alle. Så sier Jesus at det er mange rom i Faderens hus. Kanskje det er et rom for akkurat slike som deg og meg med det som vi liker og ikke liker. Bildene og sammenligningene vi prøver oss på kommer til kort for himmelen er så mye mer enn det vi kan forestille oss. 

Peter sier at vi har et LEVENDE HÅP. Det er som han sier at vi ikke må glemme å ha en himmel over livet. Når man reier rundt i Europa og leker turist, så havner man før eller siden i en av de store og gamle kirkene. Det er som å komme inn i en ny verden. Det er høyt opp under taket. Ofte er det motiver av himmel, stjerner og engler. Alteret er det aller helligste der Jesus i en eller annen skikkelse er skildret. Vi har disipler og helgener langs kirkeveggene. Ofte har man graver i kirkene av store historiske personligheter. Når vi går rundt i kirkene og ser og mediterer, så er det som man er dratt inn i en atmosfære der himmel og jord møtes. 

Liturgien under gudstjenesten er også med å dra oss inn i en himmelsk verden. Når vi synger Gloria i begynnelsen av gudstjenesten synger vi med englene på Betlehemsmarken: Ære være Gud i det høyeste. Vi feirer nattverd sammen med de som er i himmelen. Presten sier under innledning av nattverden: Ved ham lovsynger englene din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel. Med dem vil vi også forene våre røster og tilbedende syng: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Vi feirer nattverden som et forbilde på det store gjestebudet som en dag skal være i himmelen der vi blir gjenstand for Guds store kjærlighet. 

Paulus er også opptatt med det levende håpet. Han sier i Efeserbrevet: I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Og i Kolosserbrevet: Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Altså, som troende er vi allerede satt i himmelen sammen med Kristus og våre øyne skal være vendt mot Kristus som er ved Guds høyre hånd. Så sier Jesus: Den som har Sønnen, har evig liv. Det evige liv har allered startet for den som tror på Kristus. Vi kan allerede nå glede oss over himmelen og det som ligger foran oss. 

Det er stort å ha håpet i den oppstandne Kristus, og det er rikt å ha en åpen himmel over livet. Håpet kan gi deg styrke og trøst midt i alt som møter her på jorden. Du skal slippe å være alene men Kristus vil gå ved din side og gi deg fremtid og håp! Den som tror på Kristus har alltid noe godt i vente!