Ledestjerne

 1 Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem 2 og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» 3 Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. 4 Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. 5 «I Betlehem i Judea», svarte de, «for slik står det skrevet hos profeten:

          
    6  Du Betlehem i Juda land
           er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda.
           For fra deg skal det komme en fyrste
           som skal være hyrde for mitt folk Israel.»

7 Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. 8 Så sendte han dem til Betlehem og sa: «Dra av sted og forhør dere nøye om barnet! Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det.» 9 Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet var. 10 Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. 11 De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra. 12 Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land.

Matt 2,1-12

Etter en skolegudstjeneste, kom en jente bort til meg og spurte hva jeg mente om darwinisme. Vi fikk en interessant samtale rundt tro og vitenskap. Det er tydelig at mange idag tenker at å tro på Jesubarnet og tro på julenissen er omtrent det samme.  Hvordan kan man vite med sikkerhet at Jesus er Guds Sønn som ble født inn i vår verden er sant?

Teksten for Kristi åpenbaringsdag handler om 3 vise menn fra Østen. De fulgte Betlehemsstjernen som ledet dem til Jesubarnet. De 3 vise menn fra Østen var datidens vitenskapsmenn. Hvordan kunne de vite at Jesubarnet var Guds Sønn og verdens Frelser?

Astrologi, tydning av stjernene, var svært vanlig blant mange kulturer på Jesu tid. Allerede i GT for over 3400 år siden hører vi om å tyde stjerner.  I Egypt var de kommet så langt at de bygget pyramidene etter mål fra stjernene. Det er helt utrolig hvor nøyaktige til millimetrene pyramidene er bygget. Man har selv i vår moderne tid problemer med å forstå hvordan de gjorde det. Sola, månen og stjernene var guder som påvirket menneskenes liv på jorden. Derfor la de stor vekt på å tyde stjernene. 

Men det som kanskje fanget vismennenes interesse for Betlehem stjernen var antagelig den såkalte Bileamsprofetien fra 4 Mos 24:17 

Jeg ser ham, men ikke nå,

jeg skuer ham, men ikke nær.

En stjerne stiger opp fra Jakob,

en kongsstav løfter seg fra Israel.

Han skal knuse Moabs tinninger

og skallen på alle sønner av Set. 

Vismennene var datidens lærde menn og hadde sikkert lest disse versene og lagt merke til at når en stjerne stiger opp over Israel, skulle en konge fødes. Denne kongen skulle utrydde fiendene til Israel. 

Det er mange ting som kan lede oss til Jesusbarnet.  Det som har fascinert meg er å se hvordan ulike land og kulturer har bibelsk gods i deres kulturelle og religiøse forhistorie. De fleste kulturer har en skapelseshistorie som ofte ligner 1.Mosebok. I det gamle Babylon har man en myte om at jorden ble skapt ved at land steg opp fra havet. I de babylonske mytene finner man også historien om syndefloden som la alt øde.

I Bibelen står det at Gud har lagt evigheten i våre hjerter. De fleste kulturer har en forestilling om Gud eller guder og et liv etter døden. Er det tilfeldig eller er det noe som Gud har lagt ned i oss mennesker? I gamle Kina kaller man den største guden for Himmelen eller Far i himmelen. Det får oss til å tenke på Faderen som vi har lært å kjenne gjennom Bibelen. Men den kinesiske Far i himmelen er upersonlig og man vet ikke så mye om den . Så har mange religioner en forestilling om en himmel, et sted som er fullkomment der menneskene kan oppleve fred og harmoni. Til og med oss vikinger i gamle Norge trodde en gang på Odin og Tor. De som døde i krig kom til Valhall, et sted der man festet og sloss, rene paradiset for vikingene.

Ellers har man i de fleste kulturer en anelse om hvordan man skal ha et godt forhold til guder. For å blidgjøre gudene ofret man dyr. Uten blod og offer skjer ingen soning og tilgivelse. Helt fram til  1600 tallet fantes det bloting i Norge. Ellers er tanken om at et dyr må late livet for at gudene ikke skal bli vred på menneskene, noe som man finner mest av i ulike ulike kulturer og religioner. I Kina har man skrifttegn som er sammensatt av forskjellige bilder. Tegnet for rettferdighet er sammensatt av et tegn for lam og under lammet tegnet for jeg. Altså rettferdig er den som har et lam som dekker over personen. Det får oss til å tenke på Jesus som Guds lam som dekker over menneskenes synder. 

Ellers er det interessant å se på andre gamle kinesiske tegn, som er så gamle at kineserne selv ikke vet opprinnelsen. Tegnet for båt er sammensatt av ordet pram og åtte munner. I Noas ark var det åtte personer. Tegnet for fristelse er sammensatt av bilder av slange, hage og et tre. Man kan saktens lure på hvor tegnene er kommet fra men det er nærliggende å tenke på slangen som fristet Adam og Eva i paradiset. 

I noen kulturer har man tanken om en Frelser eller at en Gud kommer ned til jorden og gjester menneskene og frelser dem. Inkariket som var på sin høyde på 1600 tallet, gikk under fordi de trodde at konkvistadorene, spanske soldater var utsendinger fra Gud. De hadde i deres kultur en myte om en Gud som kom for å frelse folket. Men dessverre var de spanske soldatene ute etter gull og ikke å frelse menneskene. Ellers har jeg lest om stammer i Afrika som har tatt imot misjonærer med åpne armer fordi de hadde en forestilling om utsendinger fra den himmelske Gud. Uansett så ser vi at i de fleste kulturer finnes det mye tankegods som kan lede oss til troen på den sanne Gud. 

Men det som kanskje fremfor alt leder oss til Jesus er Guds eget ord, Bibelen. Det er underlig at GT som er skrevet ned 1500-500 før Kristus, skildrer i detalj Jesu fødsel og hans liv. Kan det være tilfeldig eller? Allerede etter Adams fall kommer en profeti om at en fra kvinnens ætt skal knuse slangen. Slangen står for Satan og alt det vonde i verden. Jesus skulle komme av Davids ætt, født av en jomfru. Til og med tiden for Jesu fødsel er skildret i Daniels bok. Fødestedet skulle være Betlehem. Barnemordene i Betlehem er skrevet om i Jeremias bok. Jesus ble forrådt for 30 sølvpenger noe som vi finner profetert i Sakarjas bok. Ikke minst er Jesu død skildret i detalj hos profeten Jesaja i det 53 kapittel og salme 22. Vi leser i GT om detaljer som ikke kan være tilfeldige; Jesu hender og føtter ble gjennomboret, hans ben ble ikke knust under korsfestelsen noe som var vanlig i romerske korsfestelser. Til slultt er det profetert om at Jesu klær ble kastet lodd om av soldatene som stod vakt ved Jesu kors. 

Vi ser at så og si alt som hendte med Jesus er allerede profetert om i GT, kan det være tilfeldig eller? 

I det forrige århundre var det mange som ikke trodde på Gud. De mente at vitenskapen kunne gi svar på alle spørsmål. Man kunne bare tro på det man så, hørte eller tok på. Man hadde en veldig tro på menneskene evner til å finne sannheten og bygge seg en storslått fremtid. Men med 2 verdenskriger og med mange problemer som menneskeheten har å stri med, så er man idag litt mer pessimistisk på menneskenes vegne.

I dag er vitenskapen mye mer forsiktig med å uttale seg om bastante sannheter. Man snakker ikke lengre om bevis men sannsynligheter. Noe er sannsynlig inntil en ny teori er enda mer sannsynligere. Mange vitenskapsmenn er overveldet av naturens mangfoldighet og er åpen for at naturen ikke ble til tilfeldig av kaos, men at det finnes en vilje og plan med skaperverket. 

De siste 10 årene er det ikke lengre på moten å være ateist, men heller å være åndelig søkende. Vi merker at mange nye tankeretninger og religioner får innpass i landet vårt. Det er mange som er åndelig nysgjerrige, det ser vi ikke minst i de alternative messene som blir arrangert hvert år med hundrevis av utstillere fra alle sekter og religioner. Likeledes er det på mote med alle former for healing, naturmedisin og terapi. Mennesker er født religiøse og er åndelig søkende, det kan det ikke være tvil om. 

Men det som kan lede oss til Jesus i vår åndelige søken er først og fremst at vi får svar på spørsmålene som vi har å stri med i vår hverdag. Jesus sier at han er Veien, Sannheten og Livet. Han sier at han er svaret på våre dypeste behov. Jesus forteller oss at vi har en himmelsk Far i himmelen som er glad i oss. Han forteller oss at det finnes en måte å få kontakt med Gud og ha en relasjon med ham. Jesus har sonet for våre synder og han har lovet å hjelpe oss med ting som vi sliter med. Han vil gi oss fred i hjertet og en mening med livet. Så vil han lære oss til å elske våre medmennesker slik at vi selv opplever et godt og meningsfullt liv. I møte med sykdom og død har vi et håp som holder oss oppe midt i de sværeste prøvelser.

For å finne svarene vi leter etter, så er det bare å prøve ut om det Jesus lover holder. Jesus tåler å bli etterprøvd. Men det er likevel kun med et personlig møte med Jesus at vi får erfare om Jesus virkelig er Guds Sønn. 

En av de største teologene i vår kirke er Augustin som levde på 400-tallet. Han skreve en selvbiografi som heter «Bekjennelser». Augustin hadde prøvd det meste for å finne mening med livet. Han levde et utsvevende liv, var innom flere religioner og ideologier. Men så sier han det så vakkert: «Min sjel var urolig inntil jeg fant hvile i Gud.»

Du har også fått en ledestjerne. Det finnes en rød tråd i livet ditt som er din troshistorie. Gud ønsker å åpenbare seg for deg. Den Hellige Ånd kaller på deg og ønsker å vise deg hvem Jesus er. Han ønsker at du skal slippe Jesus inn i ditt liv og vise deg sin kjærlighet og glede. Ta imot ham så har du del i alle frelsesgodene. 

De tre vise menn fra Østen fulgte sin ledestjerne og havnet i Betlehem, hos Jesubarnet. Deres åndelige søken hadde båret frukter. De fant det de lette etter, de var ikke lengre på vandring, men hadde funnet Jesus, verdens frelser. De hyllet ham og gav ham gaver.  Så gjelder det at også den enkelte av oss finner fram til Jesusbarnet og hyller ham som den han virkelig er; nemlig Jesus Kristus, Guds Sønn og verdens frelser.