Langfredag

Matteus 26,30-27,50

Vi har nettopp lest Jesu lidelseshistorie og fulgt Jesu vei til lidelse, kors og død. Hvorfor måtte Jesus gå den lidelsesfulle vei til kors og grav kan vi spørre? 

Jesu lidelse og død forteller oss om en Gud som er både hellig og kjærlig. Etter at menneskene ble kastet ut av paradiset, har det vært et stort gap mellom Gud og mennesker. Vi har ikke kunnet nærme oss Gud for Gud er en hellig Gud. Menneskenes synder stenger fra felleskap og nærhet med Gud. Jesu lidelse og smerte forteller oss hvor fryktelig det er å synde mot Gud. Synd er å gjøre imot Guds vilje og gå sine egne veier. Den som synder mot Gud er under straff og forbannelse og kan ikke arve det evige liv. Derfor måtte Jesu lide og sone for våre overtredelser og misgjerninger. 

Samtidig viser Jesu lidelse Jesu store kjærlighet til synderen. Han gikk den tunge veien til Golgata, frivillig uten tvang, fordi han elsker menneskene. Jesu kjærlighet til den enkelte er så stor at han er villig til å gi sitt liv for deg og meg. Det finnes ingen kjærlighet som er større enn den som gir sitt liv for andre. Derfor blir vi i dag langfredag minnet om Guds store kjærlighet. Det var for meg og deg han måtte lide og dø. 

Jesus ble hengt på et kors, den frykteligste og mest smertefulle død som fantes. De fleste mennesker har gjennom livet opplevd sorg, smerte og kanskje lidelse. Noen ganger lurer vi på om Gud bryr seg når vi lider. Jesu lidelse og kors viser oss at Gud er tilstede når vi mennesker har det vondt, for Jesus måtte gå inn i menneskenes sted. Han var et menneske på lik linje med oss, men han valgte å lide for oss og sone for oss. På korset skal vi få henge våre synder, våre problemer, våre sykdommer, vår sorg og smerte. Når vi ser at det var for oss, og for våre byrder Jesu hang på korset, da er det som våre tunge byrder blir tatt fra våre egne skuldre. Korset er et vidunderlig sted vi kan få legge av oss alt som tynger. Korset er det viktigste symbolet i vår tro for den viser oss veien til frelse og evig liv. 

Korset står også for seier. Ved korset ble djevelens makt brutt. Djevelen ødelegger for menneskene ved å få dem til å synde mot Gud. Men på korset blir synden sonet og gjort opp for. I tro på Kristus og hans soningsverk blir syndens kraft gjort til intet. Når vi holder oss til Kristus og det han har gjort for oss, kan djevelen ikke røre oss. Derfor er korset et mektig våpen imot alle åndskrefter som vil ødelegge for oss. 

Når vi nå i dag feirer langfredag, skal vi få tenke på hva Jesus Kristus, Guds Sønn, har gjort for oss. Han måtte lide for at vi skulle gå fri. Så skal vi få kjenne på vår egen smerte og lidelse og alt som tynger oss. Vi skal få tro at Jesus har tatt alle våre byrder på seg da han ble korsfestet. 

La oss be..