Kommunevalg

Luk 12:41-48 

 41 Da spurte Peter: «Herre, er det oss du sikter til med denne lignelsen, eller gjelder den for alle?» 42 Herren svarte: «Hvem er da den tro og kloke forvaltere som herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rett tid? 43 Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake! 44 Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier. 45 Men sett at denne tjeneren sier til seg selv: ‘Det varer lenge før herren min kommer’ og så gir seg til å slå tjenesteguttene og tjenestejentene og spise og drikke til han blir full. 46 Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hugge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro. 47 En tjener som kjenner sin herres vilje og likevel ikke steller i stand eller gjør det herren vil, han skal få mange slag. 48 Men en som ikke kjenner den og gjør det som fortjener slag, skal slippe med færre. Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer.

Valgkampen er allerede godt i gang. Nå er det bare 3 uker igjen til kommunevalget. Jeg vet ikke hvilke saker som engasjerer oss mest, vi som bor i Bergen. Hvor bybanen skal ligge, er visst en varm potet som har felt flere byråder. Jeg for min del har ikke så sterke meninger og følelser om akkurat det. For oss som bor på Løvstakksiden er forurensingen rundt Danmarksplass en viktig sak. Med mange kommunale boliger i nærområdet vårt, så tror jeg nok mange løvstakkere er opptatt med sosial rettferd og hvordan vi tar vare på de som trenger ekstra hjelp i livet. Ellers tror jeg mange av oss er opptatt med at bydelen vår blir et godt sted å bo der bl.a. barna kan føle seg trygge og familier får lyst til å bo over tid. Politikerne er satt til å forvalte fellesskapets goder og vi velger det partiet som vi tror kan gagne oss og fellesskapet best. Det er om å gjøre at politikerne er kloke og gode forvaltere som vi har tillit til. Heldigvis har vi et godt demokratisk system i Norge der vi alle har stemmerett og kan påvirke samfunnet vi lever i. 

Bibelen forteller oss at vi skal alle stå til regnskap, enten vi har gjort det gode eller det onde. 

Den største overraskelse på dommens dag blir for mange at vi ikke er Herre over vårt eget liv. De fleste i dag tenker at livet er vårt eget. Ingen skal bestemme over meg. Men livet er en gave fra Gud og til utlån. 

Da er det om å gjøre at vi lever på en slik måte at vi ikke har noe å skamme oss over den dagen Jesus kommer tilbake. Gjør vi de rette prioriteringene i livet? Vi skal stå til rette for hvordan vi har forvaltet vår tid, talenter, penger og relasjoner. 

For det første: Hvordan bruker vi tiden vår? De fleste lever til de blir mellom 80-90 år. Bibelen sier: Pass nøye på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke, så dere kjøper den rette tid. Dersom du hver dag våknet og hadde 1440 kroner til rådighet å bruke opp. Hvordan hadde du brukt disse pengene? Noen hadde brukt dem opp med en gang i en fin butikk mens andre hadde investert dem slik at de kunne gi avkastning. I realiteten gir Gud deg så mye hver dag i ditt liv. Han har ikke gitt deg 1440 kroner men 1440 minutter hver dag. Se til at du bruker disse minuttene viselig hver dag. Sløser du bort disse 1440 minuttene eller bruker du dem godt i lys av evigheten. I evighetsperspektiv er det to ting som teller, tiden du har brukt sammen med Gud og tiden du har brukt på din neste. 

For det andre skal vi stå til regnskap for hvordan vi har brukt de talenter, evner og anlegg Gud har gitt den enkelte. Mange, ja de fleste, tenker for smått om seg selv. De har så lav selvfølelse at de tror de ikke kan gjøre noe eller bety noe i denne verden. Vet du hva, ingen andre er skapt slik som du er med ditt utseende, din personlighet, din erfaring og dine evner. Du er unik og verdifull. Det er om å gjøre at du finner ut hva du kan gjøre for andre for du skal bli ansvarlig for hvordan du bruker deg selv. 

For det tredje har Gud gitt oss penger eller ressurser å forvalte. En kamerat av meg hadde for nysgjerrighets skyld begynt å handle med aksjer på børsen og viste meg på sin hjemme PC hvordan det foregikk. Vi kunne gå inn på noen hjemmesider å få oversikt over aksjeverdien og med noen få trykk hadde man enten solgt eller kjøpt nye aksjer. Kameraten min sjekket aksjene flere ganger om dagen og han kunne plutselig si: I dag har jeg tjent 1500 kroner. Andre dager gikk aksjene ned og han vurderte om han skulle selge aksjene til akkurat den bedriften. Tenk om vi kunne være like ivrige med å sjekke vår himmelske konto. 

Noen har mye i form av penger og formue mens andre har fått mindre. Vi lever i et av de rikeste landene i verden. Derfor har vi et stort ansvar når det gjelder pengeforbruk. Bruker vi alle pengene våre på oss selv eller deler vi med andre. Jesus sier: Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. 

Den som har mye, skal det kreves mye av las vi i teksten. Det er en trøst å vite at vi skal slippe å stå ansvarlig for det vi ikke har fått. Vi kan bare dele av vår overflod. Noen er født med handikap og noen plages med sykdom hele livet. Det finnes perioder i livet der vi sliter, føler at vi kommer til kort og ikke orker noe. Vi føler på nederlag og skyld og Jesu strenge ord om ansvarlighet gjør ting bare verre.  Dersom du har det slik, skal du legge kravene til side. Det du trenger å høre om Jesu kjærlighet til deg, at du er verdifull i hans øyne. Selv om du ikke klarer å gjøre så mye, så skal du få hvile i Guds omsorg. Jesus Kristus har frelst deg og du skal få være hans barn. Evangeliet forteller oss at alt er av nåde og beror ikke på våre gjerninger. Fortellingen om den kloke og tro forvalter handler ikke først å fremst om å dømme deg. Lignelsen har til hensikt å oppmuntre og motivere deg til å bruke dine krefter og ressurser på en klok måte slik at der du kan gjøre noe positivt for din neste og selv får et godt liv. 

Vi hører i teksten om den onde forvalteren som slår sine tjenestegutter og tjenestepiker. Det menneske som ødelegger for andre enten det er ved overgrep, mobbing, ondsinnet sladder skal stå ansvarlig for det vedkommende har gjort. Det er godt å vite at Gud er en rettferdig Gud som tar parti med alle dem som har lidt urettferdighet. 

Vi hører stadig om konflikter mellom mennesker i samfunnet. Ofte er det konflikter innad i familien eller på arbeidsplass. Se til at du ikke er den som er kilden til en konflikt og forlik deg gjerne med din neste. Skriften sier at vi skal holde fred med alle, så sant det er mulig. 

Den gode herren som forvalter sitt liv og relasjoner på en god måte får det skussmål: Lykkelig er han. Når vi lever vårt liv etter Guds gode vilje og gjør de rette prioriteringer med hensyn til vår tid, talenter og penger har vi løfte om å være lykkelig. Ønsker du å bli lykkelig, skal du gjøre det som Guds Ord sier til oss i dag. 

Ikke nok med det, Gud skal sette ham over alt han eier.  Alle Guds rikdommer er tilgjengelig for den som lever sitt liv etter Guds vilje. De himmelske skattene er mye større enn alt vi måtte samle av jordisk gods, og de himmelske rettene smaker bedre enn all nytelse her på jorden. Å være under Guds velsignelse med sitt liv, under Guds nåde og kjærlighet er større enn alt på jord. 

Vi i Løvstakksiden menighet er satt til å forvalte Guds rikdommer her på Løvstakksiden. Vi skal få fortelle alle om frelsen i Kristus, Guds kjærlighet og nåde til alle som vil høre. Det synes jeg er et stort privilegium og stort ansvar. Det er ikke noe som er så meningsfullt som å få være med å dele ut Guds rikdommer til andre mennesker rundt oss. 

Du kan også få være med i dette arbeidslaget. Gud vil bruke deg til noe godt for dine medmennesker. Dersom du ikke allerede er med i arbeidet, kan du melde deg til vår frivillighetskoordinator som kan finne en tjeneste som passer for deg. Vi er Guds medarbeidere på jord, og Gud vil bruke deg så sant du er villig å tjene ham.