Kjærlighet, glede og fred

1 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 2 Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 3 Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

    4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, 5 for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. 6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.
    8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. 9 Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
          
    14 «Ære være Gud i det høyeste,
          og fred på jorden
          blant mennesker Gud har glede i!»
15 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 16 Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 17 Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. 18 Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 19 Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 20 Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

Luk 2,1-20

Hvorfor feirer vi jul og hva handler egentlig Julen om? For meg handler julen om tre ting. 

# vise et hjerte

For det første handler julen om KJÆRLIGHET. “ Så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne.” I julen blir vi ekstra minnet om Guds uendelige store kjærlighet til oss mennesker. Han bryr seg om deg og meg og vi er hver enkelt verdifull og kostbar i hans øyne. Derfor sendte han sin Sønn til jorden for på en konkret måte å vise dette. Når vi ser det lille Jesubarnet, ser vi inn i Guds hjerte og hans store kjærlighet. 

Julaften er en tid der vi er sammen med våre nærmeste. Vi hygger oss og koser oss med god mat og gir hverandre gaver. Det er en fin mulighet til å vise dine nærmeste at du er glad i dem. Ja, vi skulle alle være flinkere til å vise hverandre at vi setter pris på og holder av hverandre. Når det kommer til stykket, så er det å være glad i noen og selv bli gjenstand for deres kjærlighet, det er det som gjør livet meningsfullt og verdt å leve. 

# vise det kinesiske tegnet for glede

For det andre handler julen om GLEDE. Vi skal få lov til å glede oss. Englene på Betlehemsmarken priste og takket Gud mens de sang: blant mennesker Gud har glede i. Gud viser sin glede over menneskene, deg og meg. Derfor har vi all grunn til å glede oss. Det forteller meg at vi tror på en Gud som ønsker å gjøre oss lykkelige og vil alt godt for oss. 

I julen kan vi glede hverandre ved å gi hverandre fine gaver. Det er flott å få en fin gave, men vi lever i en tid der de fleste har det de trenger. Noen ganger blir vi så kravstore at vi blir skuffet når vi ikke får det vi vil. Kanskje nøkkelen til glede og lykke er å være takknemlig. Vi skulle alle være flinkere til å takke, ikke minst for at vi har det så godt på alle måter. Så må vi ikke glemme at den største glede man kan ha, det er å gjøre andre glad. Kanskje du skulle tenke litt på hvordan du kan gjøre noen glad denne julen. 

# vise en engel

For det tredje handler julen om FRED. Englene sang så vakkert om fred på jorden. Jesus kom til jorden for å skape fred mellom Gud og mennesker ved at han døde for menneskenes synder. Når vi har fred med Gud, vår skaper, kan vi også eie fred i hjertet og ha god samvittighet. Vi kan også være med å tjene våre medmennesker ved å arbeid for fred i verden.  

17 år gamle Malala fra Pakistan fikk Nobels fredspris for å kjempe for jentenes og barnas rett til utdanning. I sin tale under fredsprisutdelingen, sa Malala at selv om hun fikk fredspris så var hun ikke bedre enn at hun kranglet og sloss med sine brødre. Vi hører om grusom terrorisme i Syria og Irak og andre steder i verden. Vi skal kjempe og be om at de fredelige kreftene må vinne seier. Men jeg tror vi alle har utfordringer i vår hverdag. Er vi greie og snille med hverandre eller står vi i konflikter og relasjoner som gjør hverdagen sur og mørk? La oss bli minnet om å tilgi hverandre og leve i gode relasjoner med mennesker rundt oss for da får vi det så mye bedre selv. 

Når vi nå feirer jul og Jesu komme til vår jord, synger julesanger og hører juleevangeliet på nytt, så gjør det noe med oss. Vi blir minnet om kjærlighet, glede og fred, og det er noe som vi alle trenger. 

Jeg vet at mange som er kommet hit til kirken i dag kanskje er litt stresset og trøtt og sliten. Det er mye som kan planlegges og gjøres før jul, og mange tanker og bekymringer dukker opp. Huset skal vaskes og gjøres rent og pyntes. Man tenker på om pinnekjøttet og ribben er passelig stekt. Så er man spent på om gavene som blir gitt blir satt pris på. Noen ganger så kan det være slitsomt å tenke på å tilbringe mye tid med slekt og familie som man har et anstrengt forhold til. Ensomhet og savn kan føles spesielt sterkt i julen. Det er lett å tenke at alt skal være perfekt til jul, så vet vi av erfaring at det ikke alltid blir slik. 

Uansett hvilke tanker vi gjør oss og hvordan vi har det inni oss, så tror jeg at vi kan glede oss over julen. Jesus ble antagelig født i en stall, men ble lagt i en krybbe. De som har vært i et fjøs vet at det er mye skitt og lort på gulvet og det lukter stramt og guffent. Hygienen er ikke på topp. Jesubarnet ble lagt i en krybbe, som er mattrauet til dyrene. De som har vært i Betlehem og besøk stedet man tror at Jesus ble født, har sett at det er en mørk liten grotte. Det er rart og underlig å tenke på at Jesubarnet som var Guds Sønn, ble født i slike kummerlige forhold. Det forteller meg noe viktig om Gud. 

Jesubarnet kommer til oss mennesker som kjenner på svakheter og mangler. Vi strever med livene våre og har ikke alt på stell. Mørke tanker og dårlig samvittighet kan plage oss. Livene våre skulle ha vært så annerledes. Men da skal vi vite at Jesubarnet er spesielt kommet til slike som oss. Han kommer med sin nåde og kjærlighet inn i våre liv, og vil likevel være sammen med oss uansett hvordan vi har det. 

Han vil møte oss og våre liv med kjærlighet, glede og fred. Det eneste vi skal gjøre er å slippe ham inn i vårt hjerte. Da har vi all grunn til å feire jul, til å være glade og takknemlig på tross av alle andre ting. 

Nobels fredspris gikk i år til Malala for hennes kamp for barns rettigheter. Det lille Jesubarnet som kom til jorden, kom også for barnas rettigheter, nemlig at  vi skal få være Guds barn: Alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. Julen handler om et lite barn, Jesubarnet. Han kom for at vi alle skulle få være Guds barn. 

Da vil jeg ønske alle en riktig God og Fredelig Jul.