Jesu herlighet

I fjor høst var alle prestene i Bjørgvin bispedømme en tur til Wittenberg, den byen som Martin Luther hadde sin virksomhet. Det var mange ting som gjorde inntrykk, men et at av de tingene som gjorde mest inntrykk på meg var alterbildet i bykirken der Luther talte. På maleriet står Martin Luther høyt oppe i prekestolen og peker på den korsfestede Kristus for menigheten. Menigheten ser opp på korset, ikke på Martin Luther. Martin Luther var opptatt med å male og peke Jesus Kristus som korsfestet for øynene på tilhørerne. Prekenen skapte tro hos tilhørerne og evangeliet var det sentrale i den kristne tro. 

I dag er det Kristi Forklarelsesdag og vi las i preketeksten om disiplene som så Jesu herliget. Vårt ønske er at mennesker må se Jesu herlighet og lære ham å kjenne. Klarer vi som kirke og menighet å vise Jesu herlighet i all hans renhet, hellighet og kjærlighet, da er det håp.

I vår menghet er det flere med innvandrerbakgrunn som har fått se Jesus i drømmer og syner de siste årene. Det har gjort så sterkt inntrykk at de har villet lag seg døpe til den kristne tro. Det skjer ekstraordinære ting som vi kan glede oss over. Andre har vært gjennom en prosess der de etterhvert har tilegnet seg en tro. Andre har kommet sakte men sikkert med i menigheten gjennom det diakonale arbeidet. Det gir stor glede og oppmuntring når mennesker kommer til tro og får se Jesu herlighet. Gud har mange veier inn i et menneskers hjerte. 

Disiplene fikk se Jesu herliget, Han strålte som solen og klærne skinte som lyset. Hvilken sterk opplevelse det måtte ha vært. Det måtte vært en livsforvandlende opplevelse. Det er godt med åndelige opplevelser. De er ofte mer viktig for oss enn all studie og fornuftige overveielser. Hva skal vi gjøre for å få slike sterke opplevelser; for jeg tror at alle har et ønske om å se Jesus i all hans herlighet. Vel, Jesus sier til Nikodemus at han må bli født på ny for å se Guds rike. Det er bare DHÅ som kan skape tro og gjør at vi kan se hvem Jesus er. Gud selv må åpenbare seg for oss og skape tro i våre liv. Det vi kan gjøre er å åpne opp våre liv for DHÅ og invitere ham inn i vårt hjerte. 

Disiplene syntes det var godt å være i Jesu, Moses og Elias nærvær. Det er godt å kjenne på gudsnærvær, å kjenne på en ubeskrivelig fred og kjærlighet.  Kanskje du også har kjent et gudsnærvær i ulike anledninger. Det er ingenting som føles så godt som når man får en berøring av Gud. Borte er all bekymring og man kjenner på en sterk fred i hjerte og sinn. Gud kjennes så nært og levende. 

Disiplene syntes i allefall at det var godt å være i Guds nærhet. Det var så godt at de ønsket å bygge en hytte til Jesus, Moses og Elia, ja kanskje til seg selv også. De ville alltid bli værende i den sterke opplevelsen. Men da disiplene begynte å bli for komfortabel, kommer det et torden og brak og de blir satt tilbake til hverdagen. 

Som kirke og menighet kan vi noen ganger bli for komfortable. Det  er trygt og godt i det kristne fellesskapet. Vi kan kose oss masse og ha det fint. Vi har våre venner der og omgås de som vi noenlunde er enige. Noen ganger kan vi bli så introvert at vi glemmer de som er utenfor. Men Jesu kjærlighet og frelsesverk er ikke ment å være en hemmelighet vi skal holde for oss selv. Gud har hjerte for alle mennesker. 

Jesus sa til sine disipler: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alle folkeslag. Han gav også sine disipler befalingen om å gå ut og bære frukt og  elsk sin neste. 

Evangeliet er ikke bare fine ord men skal leves ut. Guds kjærlighet som vi er blitt gjenstand for, skal også komme til uttrykk blant mennesker vi omgås. Vi forkynner ikke bare evangeliet med ord men evangeliet skal leves ut i gode gjerninger. Det er et vers fra Bergprekenen som jeg er veldig glad i og der står det: Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen. Når vi gjør gode gjerninger mot andre mennesker, så er det et vitnesbyrd om at Gud har omsorg for det mennesket. Som kristne er våre gjerninger med å peke på Guds godhet og kjærlighet. 

Den nye paven, Frans, er blitt svært populær og vekker begeistring i Italia. Han har valgt å leve et enkelt liv, bort fra all luksus og komfort i Vatikanet. Om kveldene og nettene har han blitt observert i de fattige områdene i Roma der han prater med de fattigste og mest forkomne. Gjennom hans enkle liv, nestekjærlighet og omsorg for de nødstilte ser verden hva ekte kristendom handler om og det gjør inntrykk. Autentisk og ekte kristendom er noe som verden lengter etter og tørster etter. Det er nok av mørke og vonde ting i verden. Jesus er verdens lys. Klarer vi å la ham få stråle gjennom oss, så vil det få store konsekvenser. 

I dag er det diakoniens dag i Løvstakksiden menighet der vi markerer hvor viktig det er å tjene våre medmennesker. Gjennom praktisk nestekjærlighet er vi med å peke på Jesu kjærlighet til alle mennesker. Diakonatet i St.Markus kirke har i alle år prøvd å gjøre noe for de eldre. Vi har en besøktjeneste der den enkelte kan få noen å prate med. Middag på Miljøstuen hver onsdag skaper hygge og trivsel for folk i nabolaget. Vegetarmiddagen på mandager i Solheim kirke samler mange unge og eldre fra nabolaget. Det blir i disse dager gjort initiativ til frivillighetsarbeid i nærmiljøet, noe som vi er glad for å kunne samarbeide om. Diakon Kari Vestbøstad vil si mer om det diakonale arbeidet under kunngjøringene. Jeg er veldig glad for at vi er en menighet som har mye diakonalt arbeid. Kanskje du får lyst til å gjøre noe for din neste her på Løvstakksiden. Snakk gjerne med diakon Kari om hva du har lyst til å være med på. 

Disiplene fikk se Jesu herlighet. Kanskje du kan være med å vise Jesu herlighet, godhet og omsorg for din neste? Du skal få være med å dele ut det du selv har fått og erfart.