Invitasjon til fest

22 På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. 23 Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem: 24 «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. 25 Når husherren først har reist seg og lukket døren og dere blir stående utenfor og banker på og sier: ‘Herre, lukk opp for oss’, da skal han svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra.’ 26 Da vil dere si: ‘Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre.’ 27 Men han skal svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett!’ 28 Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike mens dere selv blir kastet utenfor. 29 Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. 30 Da skal noen som er de siste, bli de første, og noen som er de første, bli de siste.»

Luk 13,22-30

I går kveld var jeg invitert på 40 årsdags gebursdagsfest. Det var veldig hyggelig å bli invitert. Det var mye god mat og hyggelig å bli kjent med nye mennesker. Jeg var glad for at jeg sa ja til invitasjonen. 

Bibelen skildrer himmelen som en stor fest, der alle mennesker blir invitert til å delta. Og vi vet at festlige anledninger er en stor opplevelse. Vi får mye spise og drikke og vi får være sammen med mennesker som vi kjenner og er glad i, og som igjen setter pris på oss. Sammen skal vi få glede oss og være lykkelige. Vi får oppleve fellesskap og tilhørighet. Ja, familie og vennesammenkomster kan være noe av de mest hyggelige stundene på jord. Himmelen er et slikt sted der vi får oppleve glede, fred og fellesskap. 

Hvor fryktelig det måtte være å ikke få oppleve festen i Guds rike!

Fra EM i fotball for noen år siden husker jeg en episode som gjorde inntrykk. En britisk fotballsupporter hadde reist den lange veien til Nederland for å heie på England. Så satt han ved et utested med en øl i hånden og ble intervjuet av en reporter. Han ble spurt om han skulle på kampen mellom England og Tyskland. Nei, han hadde ikke billett. Hvorfor var han kommet hit når han ikke hadde billett, ble han spurt. Nei, det var for å oppleve stemningen og være sammen med fansen. Like etterpå startet kampen og lagene spilte uavgjort. Både England og Tyskland røk ut av turneringen. Da måtte jeg tenke på denne supporteren som hadde reist så langt uten å få være med på kampen og oppleve feiringen. Det ble sikkert en nedtur for ham siden England ikke gikk videre. Han fikk verken være tilstede på fotballkamp eller delta i noe feiring, men måtte oppleve alt utenfor. 

En av de som var sammen med Jesus spurte: Hvem er det som blir frelst? Hvem er det som får bli med i festen i Guds rike kan vi si. Og det er forsåvidt et godt spørsmål. Vi skulle vært mer opptatt med disse evige spørsmålene. Vi snakker om vær og vind, men så glemmer vi så lett de viktigste spørsmålene i livet.  Men Jesus avviser spørsmålet om hvem som blir frelst. Vi skal ikke være så opptatt med hvem som blir frelst, men heller opptatt med spørsmålet; Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Hvor lett er det ikke å sette hverandre i båser, den og den er kristen og den og den kan ikke være kristen. Men det er ikke opp til oss mennesker å dømme hvem som er innenfor og hvem som er utenfor. Det er en sak som Gud skal avgjøre på den siste dag. Vi skulle heller være opptatt med at vi selv har et rett forhold til Gud. 

Den siste store dag, dommens dag, kommer til å bli en overraskelsens dag. Mennesker som vi ikke trodde skulle få være med i Guds rike, skal få se sitte ved Herrens bord, mens mennesker som kjente godt til Gud og hans ord, skal holdes utenfor fordi de ikke gjorde det som var rett. Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett, sier Jesus. Hyklere og fariseere kommer den dag til å bli avslørt. Så kommer vi til å oppdage at det sitter mange mennesker fra alle himmelstrøk ved Guds bord. Mennesker fra alle stammer med ulik hudfarge skal være tilstede. Mennesker som kanskje ikke har så mye kunnskap eller kristen tradisjon, men som har tatt imot evangeliet med et åpent og enfoldig hjerte. 

Men hva skal vi da gjøre for at vi ikke skal bli funnet uverdige, men få være med i festen i Guds rike?

Jesus sier: Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør! Jesus sier dette til jøder som hadde god kunnskap i GT og som var vel bevandret i Guds lover. De var stolte over sin tradisjon. Gud hadde utvalgt dette folket og det var lett å ta som en selvfølge at de var bedre enn alle hedningefolkene. Men det var ingen snarvei for dem.

Kjemp, sier Jesus. Det koster å komme inn i Guds rike. Vi kommer ikke til himmelen rekende på en fjøl. Vi i Norge har hatt en 1000 årig kristen historie og tradisjon. Gud har velsignet oss rikelig. Så og si alle har vært døpt inn i Guds kirke. Vi har fått Guds Ord inn med morsmelka. Men dåpsattesten gir ikke himmelbillett uten videre. Vi må kjempe for å komme inn. Gudslivet som vi fikk i dåpen må leves ut. Det koster en kamp å høre Guds Ord og gjøre etter det. Det kan koste en kamp å bekjenne at man tror på Gud og ønsker å følge ham. 

For noen år siden var vi en gruppe på en tur til Beijing i Kina. Vi hadde vært på en gudstjeneste i en kirke. To kristne damer ville treffe gruppen vår på tomannshånd og vi avtalte å treffes på hotellet. Disse to damene fortalte da at de var søstre og var av mongolsk folkeslag. De var godt utdannet og var begge lærere på et universitet. Den ene var kunstner og den andre var lærer i språk. Etter at de ble kristne, ønsket de å tjene Gud helt og fullt. De vitnet for sine studenter og startet bibelgrupper. De hadde til og med reist til indre Mongolia og startet menigheter. Men fordi de var så frimodige, kom de i myndighetenes søkelys. De hadde fått flere advarsler og var overvåket. Derfor var de i villrede om hva de skulle gjøre for de følte at mange veier var stengt for dem og ønsket vår forbønn. Det var sterkt å høre deres vitnesbyrd for det hadde kostet dem mye å følge Jesus. 

Jesus snakker om å komme inn gjennom den trange dør. Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Hva mener han med den trange dør? Jesus sier i Joh.evg:  Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst. Jesus sier en annen plass: Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Disse versene forteller oss at det er bare gitt oss en frelsesvei, og det er gjennom troen på Kristus Jesus som vår Herre og Frelser. Noen sier; Enhver er salig i sin tro. Men ikke alle veier fører til himmelen, ifølge Bibelen, som skulle være vår rettesnor. I Apostlenes gjerninger står det ganske klart: Og det er ikke frelse i noen, for det er heller ikke noet annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.  

Evangeliet, budskapet om Jesu Kristi kjærlighet til syndere, hans forsoning og oppstandelse for den enkelte, er en gave som vi bare har å ta imot. Vi skal slippe å fortjene Guds nåde og kjærlighet. Alt er gratis. Det er bare å ta imot uten å gjøre noe som helst. Kampen blir om vi ønsker å ta imot det Jesus har å gi oss. Det er ikke lett å ta imot noe som vi ikke har fortjent. Men slik er frelsen, på en måte er det noe enkelt og lett å forstå, på en annen måte kan det bli vanskelig å ta imot fordi vi ikke kan gjøre oss fortjent til det. 

Jesus forteller at en dag skal døren inn til Guds rike være lukket, og de som står utenfor skal se inn til de som er samlet til fest i Guds rike. De som er utenfor skjærer tenner og gråter. 

De to utganger av livet, fortapelse og evig liv er ikke lett å forstå og godta. Noen finner fortapelsen anstøtelig og tar avstand av den kristne tro nettopp p.g.a. dette. 

Hvorfor må det finnes det en fortapelse kan vi spørre?

Det kan forklares ved at Gud er en rettferdig Gud. Det er ikke likegyldig hvordan vi lever dette livet. Ondskapen som det er nok av på jorden, skal en dag få sin rettferdige straff. Det kan være en trøst for dem som har vært utsatt for mye ondskap og urettferdighet at en dag kommer da de skal få oppreisning. Onde mennesker som Hitler og Stalin som har vært årsak til drap av millioner av mennesker skal få sin rettferdige dom. Det gode skal overvinne onde, og det er på en måte godt å tenke på. 

Dersom alle mennesker kom til himmelen og ble frelst, så hadde ikke Jesus, Guds Sønn, trengt å komme til verden og lidt en smertefull død. Da hadde hele forsoningsverket vært meningsløst. Gud hadde da ikke tatt det så nøye med hvordan vi mennesker levde, og han hadde heller ikke brydd seg så mye om all ondskap i verden, og de mennesker som er blitt undertrykt og lidt ulast. Men ved at Jesus måtte lide en smertefull død, ser vi at Gud tar synder og urett på alvor. Gud er en hellig og rettferdig Gud som ikke tåler synd.  Synder og urett som vi gjør krenker Gud og hans vesen. Derfor må han reagerer, fordi han er Gud. 

Evigheten hører til Guds mysterier og som mennesker er det oss ikke gitt å forstå alt. Men Gud har latt oss forstå såpass mye at vi må søke ham og hans rettferdighet. I dag er nådens tid, der det ennå er mulighet til å komme til ham og få vår sak i orden med Gud, slik at vi slipper en dag å bli utenfor. 

Så står det klart og tydelig i 1.Tim. brev.: Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Guds gode vilje er at alle mennesker skal komme til festen i Guds rike. Det er Guds ønske for hvert menneske og for deg. Han ønsker å vise oss sin kjærlighet og godhet, og ikke sin strenghet. Så vet vi fra andre fortellinger i Bibelen at det smerter Gud når mennesker vender ham ryggen og ikke vil ha noe med ham å gjøre. Jesus er den gode hyrde som leter etter den ene bortkomne sauen til han finner det. Derfor er det om å gjøre at vi sier Ja, til Gud når han kaller på oss for han vil oss vel, og har noe godt i vente for oss. Han gode vilje er at alle mennesker skal få være tilstede ved den store festen i Guds rike. 

Hva skal jeg gjøre for å bli frelst og arve det evige liv, er det store ransakende spørsmålet vi bør stille oss idag. Har jeg det evige liv eller lever jeg et liv langt borte fra Gud? 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd

Som var og er og blir

En sann Gud fra evighet til evighet

Amen