Gullpensjon

Matteus 6,19-24

Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. 21 For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.

Øyet er kroppens lampe. Dersom øyet ditt er friskt, får hele kroppen lys. Men dersom øyet er sykt, blir det mørkt i hele kroppen. Om nå lyset i deg er mørke, hvor dypt blir ikke da mørket!
Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon. 

Jesus ønsker at du skal bli rik. Det er en av grunnene til at han kom til jorden. Apostelen Paulus sier: at han for deres skyld ble fattig da han var rik, forat dere ved hans fattigdom skulle bli rik. 

Matteus har skrevet ned hva Jesus mener om sanne skatter. Han forteller oss hvordan vi kan bli evig rik. Samtidig forteller teksten hvordan vi kan gjøre rette prioriteringer i livet. 

Fra tiden jeg var misjonær på Taiwan, husker jeg en hendelse. Jeg bodde i en høyblokk, og der ble jeg kjent med en kristen nabo. Han inviterte meg hjem til seg og jeg fikk treffe foreldrene hans. Faren var buddist og hadde et svært alter i stuen med mange forskjellige guder. Foran gudene var det satt fram frukt og andre offer som kunne blidgjøre avgudene. Kameraten min fortalte at faren som var i 70 årene slet med psykiske plager. Han måtte ta medisin for nervene. Hver dag bad han til gudene om fred i hjertet. Når sirener fra ambulanser kjørte forbi utenfor gaten, stivnet faren til, for han var redd for døden. Hver uke måtte min kamerat kjøre faren sin til banken der han sjekket sin bankkonto. Bankboka var det eneste som gav faren trygghet og ro. Siden fikk jeg vite at faren hadde arvet en stor eiendom midt i byen bak en jernbanestasjon. Eiendommen var verdt flere hundre millioner kroner. Men pga arvetvist fikk de ikke frigitt eiendommen og solgt den videre. Rettsaken og alt som fulgte med arveoppgjøret hadde gjort faren til et nervevrak. Selv om faren var en velstående person, fikk han aldri nyte sine penger men ble fanget til et liv i stadig frykt og angst. 

Jeg har siden tenkt stadig på denne faren som var rik på jordisk gods men hadde ufred i sjelen. Hva gagner det om du vinner hele verden men taper sin sjel. 

Så tenker jeg på alle begravelsene jeg har hatt med eldre mennesker som har gått bort. Det har gjerne vært en eldre mor, bestemor og oldemor som gjennom et langt liv har ofret seg for sine barn. De har stått på hele livet for sine nærmeste og gitt seg selv for andre. Når døden har nærmet seg, har de hatt sine nærmeste rundt seg og har sovnet stille inn, takknemlig og mett av dage. De nærmeste har grått ved deres begravelse og synes det er tungt å ta farvel fordi vedkommende har betydd så mye for dem og blir savnet. Da har jeg tenkt med meg selv at den som har gått bort virkelig har levd et rikt og godt liv. 

Rikdom kan være så mangt. En ting er materielle goder, men rikdom kan også være andre ting. La oss se hva Jesus mener om hva som er sann rikdom. 

For det første sier Jesus at rike mennesker samler på uforgjengelige skatter. 

Når vi leser i Bibelen, kan vi av og til få det inntrykk av at Gud er imot jordisk og materiell rikdom. Men det er ikke sant. Rikdom og ære kommer fra Gud står det i GT og er uttrykk for Guds velsignelse. Du kan ha et flott hus og en stor hytte, men var det ikke for Guds nåde og godhet hadde du ikke hatt noe for det står i Jakobs brev: All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Vår materielle rikdom minner oss om at vi har en god Gud som har gitt rikdommen til oss for at vi skulle ha det godt. 

Samtidig vet vi at rikdommen kan bli en avgud som alt annet. I lignelsen om den rike mannen hører vi om en person som ville samle i lader for å nyte livet. Han sier til seg selv: Sjel, du har meget godt liggende for mange år; slå deg til ro, et , drikk, og vær glad. Men den rike mannen får den dom: Du dåre! i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Således er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud. 

I det siste har vi i nyhetene hørt om stortingpolitikernes gullpensjon. En ting er å ha en gullpensjon her på jord, men tenker vi på pensjonen etter dette livet?

Alt som er her på jorden er forgjengelig. Det er om å gjøre at vi ikke er så kortsynte at vi lever bare for her og nå og glemmer evigheten. En kristen har en himmel over sitt liv. Det er om å gjøre at vi bruker vårt liv til å samle skatter som varer evig og ikke går til grunne. 

For det andre viser Jesus oss i teksten at sanne rike mennesker kan se klart.

Når vi har de rette verdiene over livet vårt så kan vi se klart og gjøre de rette prioriteringene i livet. 

Vi lever i en tid preget av materialisme, hører man ofte. Hva betyr egentlig materialisme? Materialisme er egentlig en filosofi som sier at vår fysiske velvære og materielle goder er det største gode og høyeste verdi i livet. En materialist tror at velvære, nytelse og materiell rikdom er målet med livet. En materialist er en holdning som sier at timelige ting er viktigere enn åndelige verdier. Verden er viktigere enn Gud. 

Når vi ser klart hvilke verdier materialisme er, ser vi tydelig at den står imot det meste av hva et liv i troen på Gud står for. 

Gudsrikes lover er annerledes enn materialismens lover,  og de himmelske skatter er annerledes enn jordiske skatter.  

Hva er så de himmelske skatter som Jesus snakker om? 

Det er mennesker, ikke penger som gjør livet godt og meningsfullt. Vi har det godt i vårt samfunn og i Norge, men vi har mistet noe av den medmenneskelig kontakten som det vår mer av i forrige generasjon. Noe av det kirken og troende må ta tilbake er å være opptatt med mennesker. 

Vi kan si mye om medmenneskelighet. Det er å ha omsorg for hverandre, bry oss om hverandre. Det er å hilse på hverandre og høre hvordan det står til. Det er å si gode, oppmuntrende og varme ord til hverandre. Det er å bruke tid på mennesker og ikke bare haste av sted. Menneskene rundt oss trenger å høre at de betyr noe i denne verden. 

Så er vennskap utrolig viktig. Vennskap er sterkere bånd mellom mennesker. Det er å slippe mennesker innpå vårt liv og dele med hverandre det som ligger oss på hjertet. Vi trenger alle gode sosiale nettverk som kan ta vare på oss. Gjestfrihet er å invitere andre mennesker inn i vårt hjem. Når man inviterer andre inn i hjemmet vårt, signaliserer man at man ønsker å være en venn og medmenneske. 

Vi trenger også alle et fellesskap der vi føler tilhørighet. I møte med ensomhet er det godt å høre til en større gruppe der vi får være oss selv og får tilbakemelding som menneske. Menigheten skulle være et slikt kjærlig og omsorgsfullt felleskap som er inkluderende og åpent for alle typer mennesker. 

Alle disse medmenneskelige tingene som jeg har nevnt tror jeg er himmelske skatter. Når vi bruker vår tid og krefter på andre mennesker, tror jeg det blir satt inn penger på vår himmelske konto. 

Men en annen skatt som kanskje er viktigere enn alt annet, er at vi pleier vår relasjon til Gud. Troen vår er en diamant, mer verdt enn alt annet. I samværet med Gud kan vi ta imot Guds kjærlighet, nåde og velsignelse. Å få oppleve fred i hjertet, å kunne få be til Gud om alle ting, hva er større enn det? 

Paulus sier at i Kristus er all verdens visdoms og kunnskapens skatter skjult tilstede. I Kristus har vi en rikdom som går utover alt her på jord, for det står skrevet: I hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Min Gud skal etter sin herlighets rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. 

For det tredje så tjener rike mennesker den rette Herre. 

Jesus sier at vi ikke kan tjene både Gud og Mammon. Materialisme og et gudsliv med andre verdier kan vanskelig kombineres. Vi må velge om vi ønsker å bruke vårt liv til egen nytelse eller tjene Gud og medmennesker. Ofte tror jeg at vi mer eller mindre prøver å kombinere Gud og Mammon. Ubevisst lar vi oss prege av materialismen og pengejaget. Ofte prioriterer vi feil i vårt liv. Vi tenker mer på oss selv enn våre medmennesker. 

En har sagt det slik: Lommeboken din viser hva som er din skatt. Det du bruker mest penger på, viser hva som er viktigst for deg. For hvor din lommebok er , der vil også ditt hjerte være. 

Jeg tror de fleste av oss er rammet av Guds ord til oss idag. Vi bor i et av de rikeste landene i verden. Det store og viktige spørsmålet er hvordan vi forvalter de pengene Gud har gitt den enkelte av oss. Bruker vi bare penger på oss selv eller  bruker vi penger og tid på andre.  

Vi har hørt mye om gullpensjon. Jeg vet ikke om du har lyst på en gullpensjon. Jesus ønsker at du skal være rik, rik på himmelens skatter. Det er en skatt som ikke er avhengig av markedskonjunkturer eller rente. Det er en uforgjengelig skatt, en arv som varer evig slik Peter sier det: Han som har gjenfødt oss til levende håp, til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv som er gjemt i himlene for dere. 

Ære være Faderen....