Gudsnærvær

15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. 19 Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve.
20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere. 21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»   
Joh 14,15-21


Kong David skriver i en av sine salmer: Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. 

Jeg tror de fleste kristne har slik som kong David et ønske om å få oppleve 11Guds nærvær, enten å kjenne en fred i hjertet eller å bli fylt av kjærlighet og glede. Noen liker å være i stillhet og bønn, mens andre liker mer samlinger der man synger lovsanger og viser følelser. Andre igjen opplever gudsnærvær når de hører forkynnelse og øynene blir åpnet opp for evangeliet. Uansett hvordan du og jeg vil ha det, lengselen etter mer av gudsnær har alle troende. Paulus skriver noe om å bli fylt av Guds fylde. En dag når Kristus kommer tilbake skal Han være alt i alle. Hele skaperverket skal være fylt av Kristus. Paulus skriver også noe om å jage fremover mot målet og prøve å gripe Kristus fordi han er grepet av ham. Paulus hadde en lengsel etter mer av Kristus og Guds rike i virksomhet. 

Det er ikke lett å beskrive hva DHÅ er for noe, vi kan ikke se eller røre ved den. Skal man forstå DHÅ så må man av egen erfaring komme i kontakt med den. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av Ånden." Står det hos evangelisten Johannes. Det er ikke lett å forklare vinden og dens gange, like vanskelig som det er å forklare musikk og dens påvirkning på mennesker. Hvofor er det så vanskelig å forklare hva DHÅ er for noe? Jo, fordi DHÅ er Gud. Han er en av personene i den treenige Gud, som av sin egen vilje gjør seg til kjenne og griper inn i menneskers liv. Det vi kan vite av DHÅ er når den selv gir seg kjenne. 

I preketeksten vår hører vi om Jesus som skal reise fra disiplene. Men han reiser ikke fra dem farløse. Han sender DHÅ som skal være talsmann. Talsmannen skal være i disiplene og forklare dem Guds Ord. Det synes jeg er et stor sannhet og stort budskap. Tenk Gud selv er i den som tror på ham. Man skal slippe å lete i det høye eller det dype etter Gud. Man skal slippe å lese mange filosofiske eller religiøse bøker for å prøve å finne Gud. Gud er i oss som tror, ved DHÅ. Når vi leser eller høre Guds Ord, så vil DHÅ forklare og gjøre sitt ord levende for oss. Når vi har det vanskelig, så prøver DHÅ å trøste oss. Noen ganger minner DHÅ oss om å be for noen spesielt. Andre ganger er det som om DHÅ lar Guds kjærlighet bli utrolig levende for oss slik det står i Rom 5:5 Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss.   

I vår tid er det en utrolig hunger etter åndelige opplevelser. Etter mange tiår der man har satt fornuften og vitenskapen i høysete, så har det skapt en åndelig vakuum som mange mennesker fyller med alternative religioner og filosofi. Man har innsett at materielle ting ikke kan tilfredstille alle våre behov. Vi mennesker er åndsvesener som har en lengsel etter mål og mening med livet. Det kommer vi ikke bort ifra. 

Men vi skal slippe å grave i oss selv eller i naturen for å finne Gud eller få åndelige opplevelser. Jesus har ikke gjort oss farløse. Han har sendt oss den DHÅ, sin stedfortreder. DHÅ vil mer enn gjerne være i oss og åpenbare Gud for oss.  DHÅ vil herliggjøre Jesus for oss slik at vi blir grepet av ham. I tillegg vil DHÅ helbrede oss fra ting som vi sliter med. I teksten vår står det at DHÅ er sannhetens Ånd. Han viser oss sannheten om oss selv, hva som bor i vårt hjerte og som våre tanker er opptatt med. DHÅ vil peke på synder i vårt liv, slik at vi må omvende oss for å få tilgivelse hos Jesus. Vonde opplevelser fra barndom og mennesker som har såret oss kan bli leget i DHÅs nærvær. På alle måter ønsker DHÅ å sette oss fri slik at vi kan bli hele mennesker som kan leve ut det livet som Gud har gitt oss. 

Alt dette høres fint ut, men hva skal vi gjøre for å oppleve DHÅ? I teksten vår står det:  Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal elskes av min Far. Også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham." Den som ønsker å oppleve DHÅs og Guds nærvær må søke å holde Jesu bud. Jesu bud her gjelder hele Jesu lære og ikke bare noen bestemte bud. Den som oppriktig søker Gud og gjør det som Jesus sier og ønsker å leve etter det, for vedkommende vil Gud åpenbare seg for. Dersom du ønsker å oppleve mer av Gud i ditt liv, så må du søke å leve etter det Jesus har sagt. Da vil du få oppleve både velsignelsen og DHÅs nærvær. Når vi leser i Bibelen, så vil vi rett som det er oppleve Guds nærhet. Når vi ber til Gud, forteller ham om det som fyller vårt hjerte, så er det som om Gud er tilstede og gir oss trøst og styrke. Når vi synger salmer og åndelige sanger, så kan vi fylles med en glede over Guds godhet. Når vi treffer andre trossøsken og har et godt fellesskap, så er det som om Gud er iblant oss. Når vi bryr om mennesker som trenger vår hjelp, så vil vi oppleve velsignelsen av å gjøre noe godt for andre mennesker. 

Bibelen formaner oss stadig om å bli fylt med Ånden og vandre i Ånden. DHÅ er ikke noe fjernt noe, noe som bare er for pinsevenner og karismatikere. Det normale kristenlivet er å være opptatt med fellesskap med Gud slik at han får prege vår adferd og liv. For at vi skal være fylt med DHÅ så krever det at vårt hjerte ikke er fylt med andre ting, for da er det ikke noe å fylle. Bare et tomt hjerte som lengter etter Gud kan være mottagelig for DHÅ.

Et liv i samfunn med DHÅ er et godt og rikt liv. Det står at Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet. Høres det ikke ut som et flott liv.  Gud ønsker å gi oss av sine gaver. Han ønsker å skape gode frukter i vårt liv slik at vi kan bli velsignet og være til velsignelse for andre mennesker.  

Pinsedag er den kristne kirkes gebursdag. Jesus har ikke etterlatt oss farløse på jorden. Han har sendt DHÅ som skal åpenbare Gud for oss. DHÅ bor i den kristne. Der ønsker han å være oss til hjelp i vår hverdag, styrke oss i motgang, gi trøst i vanskeligheter, vise oss sannheten om oss selv, vise oss Jesus som vår Frelser som frir oss ifra syndens band i vårt liv. Til slutt ønsker DHÅ å velsigne oss med kjærlighet, glede og Fred. 

Ingen røyk uten ild, heter det. Det er heller ingen Gudsnærvær uten DHÅ. Derfor er det om å gjøre at den enkelte av oss har lengsel etter å bli fylt av DHÅ. Kom og fyll oss, er en bønn troende har bedt om i ualminnelige tider. Fyll oss med din godhet og kjærlighet og la Jesus bli stor i blant oss!

Må vi alle ha en lengsel etter mer av Guds nærhet og godhet. Den som har fått oppleve et møte med Gud blir aldri den samme. Et lite berøring av den DHÅ kan forandre det meste i våre liv. 

Kom gode Hellige Ånd og rør våre hjerter!