Fristelse

Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen.   Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten.   Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!»   Jesus svarte: «Det står skrevet:

            Mennesket lever ikke av brød alene,

            men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»

     5 Da tok djevelen ham med til den hellige by, stilte ham ytterst på tempelmuren   og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet:

            Han skal gi sine engler befaling om deg.

            Og de skal bære deg på hendene,

            så du ikke støter foten mot noen stein.»

      Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet:

            Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»

     8 Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet  9 og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.»  Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet:

            Herren din Gud skal du tilbe,

            og ham alene skal du tjene.»

     Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. 

For noen år siden rammet en tsunami kysten av Japan. Vi såg det kraftige jordskjelvet på fjernsynet som rystet hus og vegger og vi så panikkslagne mennesker. Deretter så vi den fryktinngydende bølgen som sopte alt vekk. En forferdelig naturkatastrofe som ødela alt på dens vei. Vi føler med og tenker på alle dem som har mistet hus og hjem og kanskje sine nærmeste. I møte med naturkatastrofer blir vi mennesker så hjelpeløse og små. Da måtte jeg tenke på de ordene Jesus sier om å bygge huset sitt på fjell og ikke på sand. Da flommen kom, greide det ikke å rokke huset for det var godt bygd. Vi mennesker kan til tider møte kriser og prøvelser i livet vårt som kan feie føttene under oss som en stor bølge og få oss til å skjelve av redsel. Da er det om å gjøre at vi bygger livet vårt på en slik måte at vi kan bli stående i motganger som måtte møte oss. 

Forrige onsdag var det askeonsdag og da begynte fastetiden som varer helt til påske. Fastetiden er en tid der vi kan tenke nøye over livet vårt og vi har mulighet til å ransake oss selv og stille disse spørsmålene: Er mitt liv grunnlagt på fjell? Hva er det viktigste i mitt liv? Hva er det jeg prioriterer min tid, krefter og penger på? Ikke minst viktig kan vi få hjelp til å takle ting som er vanskelig i våre liv ved å se på Jesus og følge hans vei til Jerusalem. 

Jesus sier et sted at vi skal ta vårt kors opp og følge ham. Alle har et kors å bære. Det koster noe å følge Jesus og gjøre det han sier til oss. Jeg tror at alle aldre har sine utfordringer. Jesus har lovt å være med oss alle dager, i motgang som medgang. Han oppmuntrer oss til å komme til ham med alle bekymringer og problemer som vi måtte slite med. Men han har ikke lovt å ta bort  korset som det er ment at vi skal bære. Jesus måtte bære sitt kors til Golgata og vi er satt til å følge Jesu eksempel å bære vårt kors. Korset vårt kan være vanskelige relasjoner i familie, arbeid eller til og med vår egen personlighet. Så gjør det noe med oss å lide under vårt kors. Vi blir avhengig av hjelp fra Gud, og vi modnes i vår personlighet og karakter slik at vi blir mer lik Jesus. Dette er noe som er kostbart og verdifullt for Gud. 

Vi leser at Jesus ble av Ånden ført ut i ødemarken der han fastet og ba i førti dager og netter. Der ble han fristet av djevelen. Gud tillot at den onde kom for å teste Jesus. Gud frister ingen, men han tillater at det kommer ting inn i våre liv som kan utfordre vår tro. Jeg vet ikke om noen som elsker å bli testet og gå opp til eksamen. Men prøvelser og trengsler i livet kan gi oss selvinnsikt og lære oss hvordan vi reagerer i møte med det vanskelige. 

Så er det så typisk, når vi føler oss mest svak og sårbar, da kommer fristelsene. Jesus hadde først fastet i førti dager og netter og var antagelig veldig fysisk svak, da kommer Fristeren og setter ham på prøve. Djevelen er ikke dum, men listig. Han vet om våre svake sider, og det er der han som oftest setter inn sine angrep. Jesus var sulten etter fastingen og djevelen frister ham til å gjøre steiner til brød slik at han kan få dekket sin sult. Fristelser på det sanselige området tror jeg er et av de hovedområdene djevelen setter inn sine angrep også idag. Vi lever i en materialstisk tid der reklamen forteller oss at vi bare MÅ HA DET eller vi må kjøpe noe fordi vi fortjener det. Det er så lett å bli så fokusert på å dekke våre egne behov og nytelse slik at vi glemmer menneskene rundt oss og ikke minst urettferdigheten og de nødlidne. Jesus svarer djevelen med å sitere Guds Ord. Guds Ord er et mektig våpen mot alle angrep fra den onde, fordi den forteller oss hva som er sant og riktig og etter Guds vilje. Skal vi kunne stå imot fristelser og fall, så er det utrolig viktig å kunne Guds Ord og kjenne sannheten og ikke minst lese Bibelen jevnlig. 

Men som sagt, djevelen er listig, han kjenner også Guds Ord. Andre gangen han frister Jesus så siterer han Guds Ord og bruker det til sitt eget formål. I Edens hage fristet slangen Eva med å si: Har Gud virkelig sagt? Siden har djevelen blitt ekspert i å forvrenge Guds Ord. Hans mål er å forvirre slik at vi ikke lengre hva som er sant og etter Guds vilje. 

Til slutt frister djevelen Jesus med å ta en snarvei og unngå lidelse. Dersom Jesus bøyer kne for djevelen, så skal Jesus få makt og ære over hele jorden. Bare Jesus bøyer seg så slipper han å gå den lidelsfulle vei til Golgate og slipper å lide en grufull død. Det måtte ha vært et fristende tilbud. Dersom Jesus hadde bøyd kne, da hadde han mislykkes i sitt oppdrag om å komme til jorden og frelse menneskene. På samme måte tror jeg at den enkelte troende kan være fristet til å ta snarveier og unngå lidelse. Ingen av oss liker lidelse og smerte. Det koster noe å ta sitt kors opp og følge Jesus. Av og til må en som ønsker å være en kristen tåle spott og hån fra andre, ikke minst dersom du velger andre verdier.  Å legge fra seg sitt kors, kan virke som en lett vei og følge med strømmen. Men da mister man velsignelsen, freden og Guds kjærlighet og vennskap. Så får det heller koste litt lidelse å følge Jesus, men frelsen og en åpen himmel over livet vil jeg aldri miste. Å miste troen er å miste alt. 

Jesus bestod testen og overvant djevelens fristelser. Så står det så fint etterpå at engler kom og tjente ham. Når vi består de kampene vi har i våre liv, så får vi kanskje englebesøk. I allefall vil vi oppleve Guds rike velsignelse når vi har bestått vår prøve. 

I den første kristne tid møtte de kristne ofte harde forfølgelser og prøvelser. Men de hadde lærte seg en måte å takle trengslene på som kan virke litt underlig på oss. De jublet og gledet seg når de møtte motgang fordi de visste at prøvelsene ledet dem nærmere i avhengighet av Gud og produserte gode frukter i deres liv. Apostelen Peter sier: Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, nødvendigvis har sorg i mange prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull- som jo lutres ved ild- skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. 

Kanskje vi har noe å lære av de første kristne. Kanskje vi kan begynne å takke Gud når vi møter noe tungt og vanskelig i våre liv.  Vi kan takke for at nå kommer vi nærmere Gud og er avhengig av hans hjelp. Det merkelige er at når vi begynner å takke, da mister prøvelsene sin kraft og det blir lettere å håndtere det vanskelige. 

Fastetiden er en tid der vi blir oppmuntret til å ta vårt kors opp og følge Jesus. Jesus overvant fristelsene og vi kan også seire over våre prøvelser ved å lære av ham. Så står det så fint i Jakobsbrev: Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som er lovt dem som elsker ham.