Fiskefangst

Lukas 5,1-11  En gang Jesus stod ved Gennesaretsjøen og folk trengte som om ham for å høre Guds Ord, fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne vår gått ut av dem og holdt på å skylle garnene. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og bød ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: Legg ut på dypet og kast noten til fangst! Mester, svarte Simon, vi har strevd hele natten og ingenting fått. Men på ditt ord vil jeg kaste noten. Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at noten holdt på å revne. De gav tegn til kameratene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa: Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. For han og alle som var med ham, var slått av undring over den fangsten de hadde fått. Likedan var det med Sebedeussønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon: Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker. Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham. 

De fleste av oss liker å fiske for moro skyld. Fritidsfiske kan være både spennende, avslappende og gi en fin naturopplevelse. For min del synes jeg det er artig med laksefiske. Det gir en ganske stor adrenalinrush når man får en laks på kroken. De som driver med laksefiske vet at det er litt av en vitenskap. Ikke bare utstyret må være i orden, men vannstand, temperatur, flo og fjære, og været må stemme for at fisken skal bite. I tillegg er det en stor fordel å vite hvor fisken står i elva. Poenget og målet for fiskingen er å få fisk. Sannheten er at de fleste fisketurer blir bomturer. Vi fisker og fisker men får ikke fisk. Laksefiskere er noen av de mest tålmodige og håpefulle personer som finnes. Når vi ikke får fisk, er det greit å skylde på værforholde og vannstanden, aldri en egen udyktighet. Men minnet om de gangene vi har fått laks og håpet om storlaksen holder motet oppe til tross for mange ørkesløse timer ved elva. Fiskeren kan være ganske desperat og prøve alt mulig for å få fisken til å bite. Fiskeren er i allefall åpen for forslag og hete tips. 

Preketeksten handler om hvordan vi kan få storfangst i livet. 

En dag var Jesus på stranden og lærte folket. Peter og Johannes, to fiskere, var nettopp kommet hjem etter en lang natt uten å få fisk. Jesus blir med dem ut i båten og sier at de skal legge ut på dypet. Peter legger ut på dypet og kaster noten. Da får han så mye fisk at noten holdt på å revne. Fiskene fylte hele to båter. 

Hva kan vi lære av denne fortellingen?

Mange mennesker har strevd hele livet uten å få det de har søkt etter. Vi har alle tanker og drømmer for hvordan livet vårt skulle vært. Noen har tanker om utdanning, yrke og ambisjoner og så har livet ikke blitt slik vi hadde håpet. Det kan være temmelig smertefullt å oppdage at drømmene vi bærer på om jobb og fremtid ikke har latt seg realisere. Det er lett å skylde på omstendighetene. Å få bruke sine evner og talenter til noe viktig er noe som er nedlagt i oss, og det føles utilfredstillende å ikke havne på rett hylle i livet. 

Mange har drømmer om lykke og kjærlighet. I perioder av livet har man kanskje opplevd noe av dette, men så har kjærligheten svunnet sakte men sikkert hen. Ikke alle familier har det like greit. Ektefeller kan ha glidd fra hverandre og blitt fremmed for hverandre. Forholdet mellom foreldre og barn kan være vanskelige og problemfylte. Relasjoner mellom mennesker på arbeid og mellom naboer kan være anstrengte. 

Sykdom og de grå hår gjør at mange føler at de ikke får gjort det de hadde lyst til. 

Vi har noe som heter midtlivskrise. En del mennesker i 40-og 50 årene oppdager at livet har gått så fort uten at man har fått realisert sine drømmer og ønsker. Så har man kommet så langt i livet at det er vanskelig å omgjøre de valgene man allerede har tatt. Noen får panikk og begynner å gjøre ting som de ikke har gjort før. Man begynner å trimme for å bevare ungdommen så lenge som mulig. Andre skifter jobb og gjør noen drastiske forandringer. Midtlivskrisen er uttrykk for at man er misfornøyd men sin situasjon. 

Drømmer og visjoner for vårt liv har Gud skapt i oss. Men så er det ofte slik at vi søker og leter på feil sted og kanskje etter gale ting. Jesus sier: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. I troen på Gud kan vi få våre drømmer og lengsler oppfylt. Mange mennesker gir avkall på Gud uten å ha satt seg inn i hvem Gud er. Smak og se at Herren er god, står det i salmenes bok. Før vi smaker på hva tro er for noe, kan vi umulig vite hva det er. Derfor er det viktig å gi Gud en sjanse i våre liv. Kanskje Gud overrasker oss. 

Disiplene slapp Jesus inn i båten. Å tro på Gud er å slippe ham inn i vårt liv. Gud ønsker å være i oss og med oss i livet. I en barnesang heter det: Min båt er så liten men havet så stort, men Jesus har grepet min hånd. Når han styrer båten så går det så bra, på veien til himmelens land. Tro er å slippe Gud om bord i båten og la ham få styringen i livet vårt. Det er ikke lett å miste kontroll og la andre bestemme. Men Jesus er en bedre båtfører enn oss og han vet hvor leia er. 

For noen år siden var det et TV team som fulgte Hurtigruta fra Bergen til Kirkenes, minutt for minutt. Det var en festreise der alle ville ut og hilse og vinke på Hurtigruten. Utsikten fra båten var spektakulær, vi fikk se hele den flotte kysten i Norge. Slik tenker jeg at det er når Jesus er ombord i livet vårt. Det blir en festreise. 

Jesus ber fiskerne om å legge ut på dypet og kaste noten. Da får de en kjempefangst. Å tro er i grunnen å legge ut på dypet. Man er i ukjent terreng og vet ikke om det holder. Bibelen sier at tro er full visshet om ting som ikke sees. Å tro er å kjøpe noe uten garanti. Man må bare kaste seg ut i det og selv erfare om det holder. Dessverre er det mange som er redd for å ta troens skritt og legge ut på dypet. Man ønsker selv å ha kontroll. Men uten at man prøver så kan man heller ikke få visshet om noe er sant. 

Fiskerne får så mye fisk at noten holdt på å revne. Jesus ønsker å gi oss storfangst i livet. Han sier selv: Jeg er kommet for å gi dere liv, og det i overflod. Den som tror på meg, fra hans indre skal det renne strømmer av levende vann. Åndens frukt eller fisker om du vil er: Kjærlighet, glede, fred langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og selvbeherskelse. 

Noe av de dypeste lengsler vi har som mennesker, er det ikke å få oppleve ekte kjærlighet. Selv om vi kan bli skuffet av mennesker, så elsker Gud oss. Glede og lykke i livet er noe som vi kan få oppleve i Gud uavhengig av ytre omstendigheter. Fred i hjertet får vi nå vi vet at Jesus tatt alle synder på seg. Samvittigheten kan slå seg til ro. 

Kjærlighet, glede og fred er det ikke det alle våre drømmer og visjoner for livet dypest sett dreier seg om. 

I felleskap med Jesus og i nær relasjon til Gud, så vil han etterhvert forandre våre drømmer og lengsler. Kompasset og retningen blir forandret fra å være selvsentrert til å tjene Gud og våre medmennesker. 

I troen på Gud og i relasjon til ham blir all vår lengsel og drømmer en dag fullendt. La oss søke inn til ham som er kilden for våre lengsler og ikke bare søke subtituttene. Å satse på Tipping for å få sine drømmer oppfylt, kan være greit nok, men jeg ville heller satse på Gud som er kilden og Skaperen av all rikdom og gode gaver. 

Etter at Peter fikk storfangst og såg at Jesus virkelig var Guds Sønn, fikk han et kall om å fiske etter mennesker. Peter forlot alt og fulgte Jesus. På samme måter lyder kallet til oss idag om å følge Jesus. Å være kristen er å følge Jesus, så lett kan det sies og er ikke mer komplisert enn det. Som menighet og kristne er vårt kall å være Kristi etterfølgere.  

Så har Jesus gitt oss et oppdrag. Han vil at vi skal være menneskefiskere. Evangeliet om Jesus Kristus er et budskap til alle mennesker og er ikke noe som vi skal ha for oss selv men må deles til andre. Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst, og han har satt oss som kalles Guds barn til å vinne mennesker for Guds rike. Vi er satt til å være hans vitner, enten det er iblant vår nærmeste familie eller andre mennesker vi kommer i kontakt med. Gjennom ditt liv, og dine gode gjerninger kan du få være med å peke på den Gud du tror på. Vi er Guds medarbeidere som skal være med å forkynne evangeliet om Jesus Kristus og lede mennesker til tro på ham. 

Vi trenger ikke å reise til et annet land for å forkynne for folkeslagene. Her på Løvstakksiden bor det mennesker fra mange forskjellige land og kultur. Misjonsmarken er kommet til oss. Vi møter innvandrere når vi går i butikken eller venter på bussen. Det er det som gjør det så spennende å bo her på Løvstakksiden, verden er kommet til oss. 

Så har Gud bruk for alle og han kan bruke alle. Ingen er for gammel eller for ung, for sjenert eller upassende. Særlig kan han bruke de eldre som har mer tid til bønn og bygge relasjoner til naboer. I Guds rike er det ingen pensjonsalder eller uføretrygd, men han bruker alle som stiller seg til disposisjon. 

Guds ord til oss idag er at vi må slippe ham inn i båten og våre liv. Så må vi være villige til å høre på hans råd og veiledning og våge å legge ut på troens dyp og følge ham. Gud ønsker at vi skal få storfangst slik at våre lengsler og drømmer blir oppfylt. Så ønsker han at du skal være menneskefisker som med ditt liv er med å vitne om Jesus Kristus.