Fastetid

1 Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i himmelen. 2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. 5 Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn.

    6 Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

16 Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn.
    17 Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, 18 for at ingen skal se at du faster, ingen andre enn din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

Matt 6,1-6.16-18

Askeonsdag starter fastetiden som varer helt fram til påsken. Fastetiden er slanketid, åndelig forstått. Bekymringer, problemer og synder i vårt indre menneske trenger å bli slanket bort slik at vi kan bli frigjorte, glade og sunne mennesker. Tidligere tider har man avstått fra god mat og hatt et enklere kosthold i fasten. Forsakelsen av mat ble gjort for på en måte å følge Jesu vei til kors og grav. Når vi avstår fra goder, så er det lettere å identifisere seg med Jesus som avstod fra å leve sitt eget liv for at vi skulle leve. Fasten har ikke verdi i seg selv men er et middel til å komme nærmere Gud. Faste er å bruke kvalitetstid sammen med Gud.

Men hvorfor skal vi i det hele tatt gidde å holde faste og trenger vi den? 

For det første trenger vi å ta et oppgjør med materialismen. Vi lever i en materialistisk tid der vi får det meste vi peker på. Problemet blir å være fornøyd med det vi har. Vi vil stadig ha mer og mer, så er det fryktelig vanskelig å være tilfreds med det vi har. 

Materialismen er et av de sterkeste åndskreftene i vår tid. Vi er alle påvirket i mer eller mindre grad. Jesus ble fristet av djevelen men han svarte med å sitere fra Bibelen: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Det er mer enn nødvendig i våre dager å besinne oss på de åndelige og medmenneskelige verdiene. 

For det andre trenger vi å identifisere oss med de mennesker som lever i fattigdom og nød. Når vi ser på fjernsyn og hører om alle mennesker som lever i ytterste nød, da taler det til vår samvittighet. Menneskene er satt til verden for å dele godene og ikke bare tenke på sitt eget. Vi lever i en urettferdig verden, og det er urettferdig at akkurat nordmenn skulle ha det så mye bedre enn alle andre. Derfor har vi et ansvar for å dele av vår overflod og identifisere oss med de som har minst.

For det tredje trenger vi å komme i kontakt med smerten og de mørke sidene i vårt eget liv. Vi lever i et merkelig samfunn der alt er tillatt og snakkes om, men sorg og smerte vi måtte bære på er et tabuemne og blir tidd i hjel. De vonde følelsene trenger å få navn og komme ut i lyset. Bare da kan vi bli kvitt dem og bli satt i frihet. Mange mennesker bærer på sinne, smerte, sår og bundethet som forsurer hverdagen. Vi blir styrt mer enn vi aner av våre følelser og fortid. Derfor er det viktig å komme i kontakt med sjelslivet vårt og det som driver oss. Så har vi løftet om at dersom vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss all synd.  

Den mest populære høytiden i kirken er julen med budskapet om glede og fred. Fasten er ikke så populær og er nesten blitt borte og nøytralisert i vår tid. Kanskje vi trenger å bli minnet mer om fasten. Livet er ikke bare dans på roser og fryd og gammen. Jeg er glad for at kirkeåret også har med smerte og lidelse slik at vi får et rett og balansert bilde av livet. Bare på den måten taler vi sant og riktig om det levde liv. 

For det fjerde følger vi Jesu vei til Golgata. I Jesu liv kan vi finne mange paralleller til vårt eget. Jesu ble spyttet på og hånet. Kanskje noen av oss har erfart mobbing og baktalelse. Jesus ble forrådt av sine nære venner. Kanskje noen av oss er blitt skuffet og sveket av våre nærmeste. Jesus ble pisket og såret og han måtte selv bære korset sitt til Golgata. Kanskje noen av oss bærer på smerte og sår i livet. Omstendigheter og livssituasjonen som vi befinner i kan være et tungt kors å bære for mange. Så er det godt å vite at Jesu vei til Golgata var for vår skyld. Jesus ble menneske og identifiserte seg med oss. Han tok all vår smerte og lidelse på seg for å frelse oss. Den smerte og lidelse som møter den enkelte av oss i vår livsvei er ikke unik, slik vi ofte tror. Jesus har gått veien før oss og vet og kjenner hva det vil si å ha det vondt. Så ønsker han å dele din smerte og bære deg gjennom dine lidelser. Intet menneske har vel kjent mer på smerte enn han som var smertenes mann og bar all verdens synd og lidelse.  Derfor kan han forstå den enkelte av oss og være oss til hjelp i vår livssituasjon og med de vanskelighetene vi måtte befinne oss i. 

I preketeksten for askeonsdag blir vi oppfordret til å ikke holde faste for å vise oss frem for andre. Fasten er en sak mellom den enkelte og Gud. Vi kan ikke gjøre oss fortjent til Guds nåde og velsignelse. Selv om vi er aldri så fromme og gjør aldri så mange gode gjerninger i menneskers øyne, så ser Gud til hjertet. Vi kan ikke lure Gud med skuespill eller hykleri. Det som jeg tror Gud setter mest pris på og gleder ham mest er at vi er åpne og ærlig med våre liv. Når vi ydmykt kommer til Gud med alt som tynger oss, da kan Gud ikke annet enn å ta imot oss. I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, gi hjertet liv hos dem som er knust. 

Hvordan kan vi som lever i dag konkret holde faste? Kanskje vi skulle ha litt færre brødpålegg, og man kan kutte ut for eksempel kjøttmiddager eller lørdagsgodteriet. De pengene vi sparte i fastetiden kunne gå til fattige og trengende. Ellers går det an å se litt mindre på TV eller ta en pause fra internettet. Vi bombarderes med inntrykk som tar vår oppmerksomhet. Hver på vår måte kan vi markere at vi ønsker å holde faste. Det tror jeg hadde vært sunt for oss alle. 

Jesus sier at vi skal ta opp vårt kors og følge ham. Jeg har mitt kors å bære og du har ditt. Så er det om å gjøre at vi i fastetiden følger Jesus og lærer av hans eksempel. Han bar sitt kors til Golgata forat vi skulle bli satt fri. 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd,

som var og er og blir,

en sann Gud fra evighet til evighet.

Amen