En skitten og mørk stall

1 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 2 Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 3 Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

    4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, 5 for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. 6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.
    8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. 9 Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
          
    14 «Ære være Gud i det høyeste,
          og fred på jorden
          blant mennesker Gud har glede i!»
15 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 16 Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 17 Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. 18 Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 19 Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 20 Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

Luk 2,1-20


Endelig er julaften kommet og vi på nytt skal få feire julehøytiden. Vi har kanskje ulike forventninger. Barna gleder seg spesielt til julaften da de får presanger og voksne synes det er fint at familien kan være sammen og hygge seg med god mat. Så er det kanskje noen som synes at julehøytiden kan være en vanskelig og krevende tid. Våre følelser blir ofte forsterket i julen. De fleste klarer å glede seg men noen synes julen blir ekstra tung og vanskelig. 

Trenger vi egentlig jul og hva er det egentlig vi feirer? 

For noen uker siden gikk en av de store politiske lederne i det siste hundre året bort. Nelson Mandela ble hyllet av alle og hans begravelse sendt på TV i alle land. Hva var så spesielt med ham. Jo, i sin tidlig ungdom kjempet han mot apartheidregimet i Sør-Afrika med vold og krig. Men etter et langt fengselsopphold, skjedde det en forandring hos ham. Han innså at det bare var fred og forsoning mellom de hvite og svarte som kunne føre frem. Resten av historien kjenner vi. Nelson Mandela er et symbol på at fred og forsoning taler sterkere enn hat og krig. Dersom Mandela i sin tidlig ungdom hadde vunnet frem med vold og krig, og senere blitt en diktator og tyrann, da hadde ikke mange husket ham. Men med sin tale om fred, forsoning og felles fremtid for alle parter, så er han blitt stående igjen som en gigant i vår historie og et symbol for forsoning og fred. 

På samme måte men uten sammenligning forøvrig, så taler Jesubarnet sterkt til oss idag. Bibelen forteller at verden ligger i mørket. Det er bare å se på Dagsrevyen og lese aviser, så ser vi at det finnes mye ondt og mørkt i vår verden. Ja, i vi mennesker behandler hverandre ofte dårlig og er ikke alltid så gode med hverandre. Men så er Jesubarnet kommet til vår jord. Han er lyset som skinner for oss mennesker. Jesubarnet bringer meg seg lys og varme, og forteller et budskap om fred og forsoning på vår jord. Jesus blir et sted kalt for Fredsfyrsten, og minner oss om hvor viktig det er å arbeide for fred blant mennesker. 

Det lille Jesubarnet er også et symbol på Kjærlighet, at vi har en Gud som elsker oss så uendelig høyt. For å vise sin kjærlighet sendte han sin Sønn konkret til vår jord. Gjennom sitt liv viser Jesus at sann kjærlighet er å gi seg selv for andre. Jesus forteller oss at vi har en Far i himmelen som ønsker å komme i kontakt med oss og ha en relasjon til den enkelte. I det lille barnet finnes det et håp og en fremtid for verden og for alle mennesker. Jesus er verdens Lys og Frelser. 

Når vi nå feirer jul og Jesu komme til vår jord, synger julesanger og hører juleevangeliet på nytt, så gjør det noe med oss. Lyset får skinne inn i vårt hjerte og skaper noe godt. Vi blir minnet om kjærlighet, glede og fred, og det er noe som vi alle trenger. 

Jeg vet at mange som er kommet hit til kirken i dag kanskje er litt stresset og trøtt og sliten. Det er mye som kan planlegges og gjøres før jul, og mange tanker og bekymringer dukker opp. Huset skal vaskes og gjøres rent og pyntes. Man tenker på om pinnekjøttet og ribben er passelig stekt. Så er man spent på om gavene som blir gitt blir satt pris på. Noen ganger så kan det være slitsomt å tenke på å tilbringe mye tid med slekt og familie som man har et anstrengt forhold til. Ensomhet og savn kan føles spesielt sterkt i julen. Det er lett å tenke at alt skal være perfekt til jul, så vet vi av erfaring at det ikke alltid blir slik. 

Uansett hvilke tanker vi gjør oss og hvordan vi har det inni oss, så tror jeg at vi kan glede oss over julen. Jesus ble antagelig født i en stall, men ble lagt i en krybbe. De som har vært i et fjøs vet at det er mye skitt og lort på gulvet og det lukter stramt og guffent. Hygienen er ikke på topp. Jesubarnet ble lagt i en krybbe, som er mattrauet til dyrene. De som har vært i Betlehem og besøk stedet man tror at Jesus ble født, har sett at det er en mørk liten grotte. Det er rart og underlig å tenke på at Jesubarnet som var Guds Sønn, ble født i slike kummerlige forhold. Det forteller meg noe viktig om Gud. 

Jesubarnet kommer til oss mennesker som kjenner på svakheter og mangler. Vi strever med livene våre og har ikke alt på stell. Mørke tanker og dårlig samvittighet kan plage oss. Livene våre skulle ha vært så annerledes. Men da skal vi vite at Jesubarnet er spesielt kommet til slike som oss. Han kommer med sin nåde og kjærlighet inn i våre liv, og vil likevel være sammen med oss uansett hvordan vi har det. 

I en kirke i Oslo hadde de en gang åpen kirke der alle var velkommen til å stikke innom. En uteligger kom og la seg nedpå i en av de bakerste benkene. Da kvelden kom og tiden nærmet seg for stenging av kirken, ble uteliggeren jaget ut av kirken av kirketjeneren. Da sa uteliggeren:» Men er ikke Jesus kommet for syndere som meg? Har ikke jeg rett til å være i kirken.» 

Jeg tror uteliggeren har et viktig poeng og forstod evangeliet rett. Jesus er kommet til jorden for akkurat deg og meg. Han vil møte oss og våre liv med sin nåde og kjærlighet. Det eneste vi skal gjøre er å slippe ham inn i vårt hjerte. Da har vi all grunn til å feire jul, til å være glade og takknemlig på tross av alle andre ting. 

Da vil jeg ønske alle en riktig God og Fredelig Jul.