Den Hellige Ånd

23 Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. 24 Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg. 25 Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. 26 Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. 27 Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. 28 Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg. 29 Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.

Joh 14,23-29

Denne uken har det vært sol og fine vårdager. Det er flott å se det grønne igjen begynne å spire etter en lang vinter. Det som var dødt har fått liv. Sol og varme får frem energi og liv i oss. 

Idag er det pinsedag. Pinsedag kan sammenlignes med en solfylt sommerdag med liv og varme. 

Etterat den Hellige Ånd falt som ildslue over disiplene, fikk de kraft til å danne den første menighet. De fikk kraft til å være Jesu vitner fra Jerusalem, til Judea og Samaria og like til jordens ender. Så er det rart å tenke på at kirken har eksistert nå i 2000 år. Det er DHÅ som har gjort at menigheten ennå består og fornyer seg. Uten DHÅ ville kirken vært tom og død, uten kraft til noe som helst. 

De fleste predikanter synes det er utfordrende og vanskelig å preke om Den Hellige Ånd. Faderen som skapte himmel og jord er ikke vanskelig å relatere til. Sønnen, Jesus Kristus, levde på jord, talte om Guds rike og gjorde undergjerninger er heller ikke så vanskelig å forstå. Men Den Hellige Ånd er mer diffus og uhåndgripelig. Vi kan liksom ikke forklare hva Den Hellige Ånd er for vi har ikke noe å sammenligne det med. Den Hellige Ånd må erfares og oppleves. Vi kan bare skjønne virkningene og frukten av Den Hellige Ånd. 

Den Hellige Ånd kan sammenlignes med vinden. Et seilskip drives fremover når seilene blir fylt med vind. Vi kan ikke se vinden men ane på omgivelsene at den er der. Elektrisitet kan heller ikke sees, men når en lampe lyser, så kan vi forstå at det er energi som får den til å lyse. 

Noen ganger kan det være tørt og kjedelig å høre preken og gå på gudstjeneste. Det er masse ord som ikke når inn til hjertet. Andre ganger kan man suge til seg hvert ord og synes at Gud rører ved oss. Der Den Hellige Ånd som gjør forskjellen. 

Jeg husker godt første gang jeg fikk oppleve Den Hellige Ånd. Jeg var misjonær på Taiwan. Litt ut i perioden var jeg utbrent, motløs og fikk lyst til å reise hjem. Jeg søkte Gud i stillhet og bønn i noen dager. Plutselig bare rant all frustrasjon og mismot bort og jeg ble fylt med kjærlighet og glede. Før denne opplevelsen så jeg lite frukt av tjenesten, men etterat jeg fikk erfare Guds kjærlighet pånytt, måtte jeg bare dele det med andre. Flere kom til tro månedene etterpå. Møte med Guds kjærlighet, at jeg var verdifull for ham og at Gud ikke hadde forlatt meg men var trofast, har fulgt meg siden i livet. Denne opplevelsen av Den Hellige Ånd er noe som betyr mye for meg og som jeg skatter høyt. 

I preketeksten vår hører vi om Jesus som skal reise fra disiplene. Men han reiser ikke fra dem farløs. Han sender DHÅ som skal være talsmann. Talsmannen skal være i disiplene og forklare dem Guds Ord. Det synes jeg er et stor sannhet og stort budskap. Tenk Gud selv er i den som tror på ham. Man skal slippe å lete i det høye eller det dype etter Gud. Man skal slippe å lese mange filosofiske eller religiøse bøker for å prøve å finne Gud. Gud er i oss som tror, ved DHÅ. Når vi leser eller høre Guds Ord, så vil DHÅ forklare og gjøre sitt ord levende for oss. Når vi har det vanskelig, så prøver DHÅ å trøste oss. Noen ganger minner DHÅ oss om å be for noen spesielt. Andre ganger er det som om DHÅ lar Guds kjærlighet bli utrolig levende for oss slik det står i Rom 5:5 Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss.   

I vår tid er det en utrolig hunger etter åndelige opplevelser. Etter mange tiår der man har satt fornuften og vitenskapen i høysete, så har det skapt en åndelig vakuum som mange mennesker fyller med alternative religioner og filosofi. Vi har sett en oppblomstring av alternativ religiøsitet med både healing og naturterapi. Jeg har vært et par ganger på alternativ messe. Det er underlig å se at mennesker betaler store penger for å få kontakt med de døde. Spåmennene tar 400 kroner for å spå i hendene og lese ditt horoskop. Ja, det er ikke mye vi i Norge ikke tror på nå i disse dager.  Hvorfor er disse nye tingene blitt så populære. Jo, fordi folk idag lengter etter å komme i kontakt med det åndelig og overnaturlige. Man har innsett at materielle ting ikke kan tilfredstille alle våre behov. Vi mennesker er åndsvesener som har behov for å søke helhet i tilværelsen. Vi ønsker alle å oppleve lykke, kjærlighet og fred. 

Men vi skal slippe å grave i oss selv eller i naturen for å finne Gud eller få åndelige opplevelser. Jesus har ikke gjort oss farløse. Han har sendet oss sin DHÅ, sin stedfortreder. DHÅ vil mer enn gjerne være i oss og åpenbare Gud for oss.  DHÅ vil herliggjøre Jesus for oss slik at vi blir grepet av ham. DHÅ er kalt sannhetens Ånd. Han viser oss sannheten om oss selv, hva som bor i vårt hjerte og hva våre tanker er opptatt med. DHÅ vil peke på synder i vårt liv, slik at vi må omvende oss for å få tilgivelse hos Jesus. På alle måter ønsker DHÅ å sette oss fri slik at vi kan bli hele mennesker som kan leve ut det livet som Gud har gitt oss. 

Alt dette høres fint ut, men hva skal vi gjøre for å oppleve DHÅ? I teksten vår står det:  Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.  ." Den som ønsker å oppleve DHÅs og Guds nærvær må søke å holde Jesu ord. Den som oppriktig søker Gud og gjør det som Jesus sier og ønsker å leve etter det, for vedkommende vil Gud åpenbare seg for. Dersom du ønsker å oppleve mer av Gud i ditt liv, så må du søke å leve etter det Jesus har sagt. Da vil du få oppleve både velsignelsen og DHÅs nærvær.

Bibelen formaner oss stadig om å bli fylt med Ånden og vandre i Ånden. DHÅ er ikke noe fjernt noe, noe som bare er for pinsevenner og karismatikere. Det normale kristenlivet er å være opptatt med fellesskap med Gud slik at han får prege vår adferd og liv. For at vi skal være fylt med DHÅ så krever det at vårt hjerte ikke er fylt med andre ting, for da er det ikke noe å fylle. Bare et tomt hjerte som lengter etter Gud kan være mottagelig for DHÅ. Kanskje vi er for fylt med andre ting slik at Gud ikke slipper til i våre liv? Kanskje vi trenger mer sult og hunger idag. Ikke hunger og tørst etter materielle ting men å bli fylt av Gud. 

Et liv i samfunn med DHÅ er et godt og rikt liv. Det står at Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet. Høres det ikke ut som et flott liv.  Gud ønsker å gi oss av sine gaver og fylle med alt godt. Han ønsker å skape gode frukter i vårt liv slik at vi kan bli velsignet og være til velsignelse for andre mennesker.  

Et av kjennetegnene på Den Hellige Ånds nærvær er fred. Når Den Hellige Ånd er tilstede vil vi kjenne en fred i hjertet. Vi har fred med Gud og fred i forhold til vår neste. Et hjerte som er fylt av uro og bekymring blir erstattet med fred når Den Hellige Ånd får slippe til og virke i våre liv. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. 

Vi feirer pinse idag. Vi feirer DHÅs komme som skaper levende tro og fellesskap. Dessverre er det få i Norge som vet hva pinse er. Man vet veldig lite om DHÅ og desto mindre om levende og sann kristendom.

Min bønn er at vi i vår menighet pånytt må ha en mer hunger og tørst etter DHÅ slik at vår egen tro og det kristne fellesskapet kan bli levende og fylt med kraft, ikke død tro, tomme ord eller tradisjon.