Den gode lederen

11 Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. 12 Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. 13 For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. 14 Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, 15 slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. 16 Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.

17 Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. 18 Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far.»

Joh 10,11-18

I noen år har jeg vært guide for norske lærerstudenter i Kina. Det er ikke lett å lede nordmenn, for norske ungdommer er individualister og liker å gjøre ting på sin egen måte. Når vi er ute og skal besøke et sted i samlet flokk, så forsvinner plutselig noen for de har sett noe interessant som de må sjekke ut. Så må alle vente på dem til de kommer tilbake. Noen går alltid fort avsted mens andre henger etter hele tiden. Ofte er det de samme personene som går igjen. Vi nordmenn er ikke vant med å gjøre ting sammen, og det kan være en utfordring å gjøre noe felles. Jeg har funnet en smart måte, synes jeg selv, når jeg skal guide ungdommer. En går hele tiden foran og leder ann mens en annen får i oppgave å gå bakerst og samle opp de som blir distrahert og tar avstikkere. Jeg misunner av og til japanske turistgrupper der de går med samme hatt og følger lederen som går med et flagg foran. 

Vi mennesker blir i Bibelen sammenlignet med en sau og saueflokk som trenger en gjeter. Det er ingen dårlig sammenligning for det står en plass: - vi fór alle vill, vi vendte oss hver vår vei. Vi lever i en tid der vi er oppdratt til å tenke selv, ha egne oppfatninger og bestemme selv. Vi skatter vår egen frihet til å leve slik vi vil, og ønsker ikke at andre skal bestemme over oss. Men utfordringen er at vi alle lever i fellesskap med andre enten det er i familien, arbeidsplass, nærmiljø eller storsamfunnet. Dersom vi alle er egoister og individualister så blir det ikke et godt fellesskap. Vi må ta hensyn til hverandre og tenke på hverandres beste for at vi i det hele tatt kan fungere godt sammen. Det er ingen lett oppgave å være en leder i vår tid, enten det er sjef på en arbeidsplass eller politikere. For å være en god leder, trengs det at man har tillit fra dem man skal lede. Å ha tillit til noen er ikke noe som man får uten videre, man må gjøre seg fortjent til det. Man må vite at en leder vil ens beste før man er villig til å høre og gjøre det lederen sier. 

Jesus sier at han er den gode gjeteren. Hvilke kjennetegn eller kritierier er det som gjør at vi kan ha tillit til ham, høre på ham og ikke minst følge ham? Hvorfor skal vi i det hele tatt tro på Jesus og Gud? 

Jesus sier at han er den gode gjeteren, han sier at han er GOD. Mennesker kan svikte og skuffe oss for ingen av oss er fullkomne. Men Jesus er god fordi han er Gud og vil det beste for oss. Jesus sier at han er kommet for å gi oss liv og det i overflod. I den kjente Salme 23 som handler om at Herren er min hyrde står det: Han lar meg ligge i grønne enger og leder meg til hvilens vann. Jesus ønsker altså å gi deg fred i hjertet og la deg få et rikt og meningsfullt liv. Han vil det aller beste for deg. Det å være tilfreds og mett er en god følelse. Jesus ønsker å stille vår dypeste lengsler og behov i livet. Jesus sier at den som tørster og hungrer kan komme til ham så vil han lindre vår tørst og la oss bli mette. Det er godt å ha en tro, for uansett hva som møter oss i livet, så vet vi at Jesus er der og vil hjelpe oss når vi ber til ham. Vi kan ha tillit til Jesus fordi han vil mitt og ditt beste. 

Videre sier han at en god gjeter gir sitt liv for sauene. Jesu omsorg for oss er så sterk at han er villig til å gi sitt for oss. Denne uken har vi lest i avisene om den ufattelige tragedien med skipsforliset i Korea der kanskje 300 barn og tenåringer mistet livet. I en artikkel og med et bilde av kapteinen står det at han var den første som forlot skipet og ble reddet. Kapteinen tenkte mest på å redde seg selv fremfor at barna. Men slik er det ikke med Jesus. Han gav sitt liv for oss for å frelse oss. Hans kjærlighet og omsorg for oss er så uendelig stor at han gir alt av seg selv for at vi skal få det godt. Ja, en større kjærlighet finnes ikke. enn den personen man er villig å dø for. 

Den gode gjeteren kjenner sine og de kjenner ham. Jesus kjenner oss ut og inn. Han kjenner våre svake sider og de sider av oss som ingen andre vet om. Likevel er han glad i oss og vil ha med oss å gjøre. Det er det som kalles nåde, at han elsker oss på tross av alt ved oss. Han vet om alle våre tanker, det vi har lykkes med og det vi har mislykkes med. Likevel vil han ikke forakte eller avvise oss men vise sin uendelig store omsorg. Da vi allerede ble til i mors mage, kjente Gud og visste om oss, står det. Et annet sted sier Gud: Jeg kjenner deg ved navn, du er min. En sauebonde kjenner alle sine sauer og noen ganger så gir han sauene navn. På samme måte kjenner gjeteren alle sine sauer som kan være ganske ulike. For en fremmed er en sau bare en sau og klarer ikke å skille de ulike dyrene. 

Sauene på sin side kjenner gjeteren. De er fortrolig med hans stemme og har gjennom erfaring lært at gjeteren er til å stole på. Han sørger for at de får det de trenger av mat og drikke. Gjeteren sørger for trygghet mot alle rovdyr og farer. Derfor følger de gjeteren og gjør det han sier. Mine besteforeldre hadde noen sauer. Når dyrene var på sommer beite oppe i fjellet, så kom de med en gang bestefaren min ropte på dem. Men de reagerte ikke når jeg ropte etter dem. Min stemme var ukjent for dem. På samme måte er det om å gjøre at vi lærer Jesus å kjenne slik at vi kan høre hans stemme inn i våre liv. Jesus er verdt all kjennskap. Troen skapes når vi lærer å bli kjent med ham og ser at han virkelig er god og vil det beste for oss. Jeg leser rett som det er artikler og ser debatter på TV personer som uttaler seg negativt om den kristne tro.  Av og til lurer jeg på om vi kjenner den samme Jesus, for det er ikke den Jesus jeg har lært å kjenne. Ofte er det de som har minst kjennskap og erfaring om den kristne tro som uttaler seg mest bastant og skråsikkert. 

Jesus sier at han er den gode gjeteren. Det er når vi lærer ham å kjenne som den han virkelig er at vi får lyst til å følge ham. Jesus er den gode gjeteren som gir sitt liv for oss. Hans kjærlighet og omsorg for oss er uten grenser. Derfor er det verdt å følge ham og lar Jesus være vår gode gjeter som er med oss alle dager. 

Til slutt skal vi lese salme 23 som er skrevet av David som i sin ungdom var gjeter for sin fars saueflokk. Gjennom egen erfaring har David skrevet denne flotte og vakre salmen som er en av perlene i vår Bibel. La salmen få være vår hyllest til Jesus som vår gode gjeter og hyrde: 

Salme 23

  Herren er min hyrde,

          jeg mangler ikke noe.

          

     2 Han lar meg ligge i grønne enger,

          han leder meg til vann der jeg finner hvile.

          

     3 Han gir meg nytt liv.

          Han fører meg på rettferdighets stier

          for sitt navns skyld.

          

     4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,

          frykter jeg ikke noe ondt.

          For du er med meg.

          Din kjepp og din stav,

          de trøster meg.

          

     5 Du dekker bord for meg

          like foran mine fiender.

          Du salver mitt hode med olje.

          Mitt beger renner over.

          

     6 Bare godhet og miskunn

          skal følge meg alle mine dager,

          og jeg skal bo i Herrens hus

          gjennom alle tider.


ÆVFOSODHÅSVOEOBESGFETEA