Deilig er jorden

Vi har mange flotte julesanger. Et av de fineste sangene og som blir sunget mest er Deilig er jorden. 

# bilde av jorden

Deilig er Jorden. Jorden er virkelig flott. Den er unik i universet, omringet av en atmosfære og ser blå ut pga all havet. Foreløpig så vet vi ikke om det er andre planeter som innholder liv. Naturen på jorden er full av liv, ja millioner av planter og dyr som alle er forskjellige, kompliserte og har vakre farger. Mange av oss liker å se natur og dyreprorgrammer, for naturen og dyrene er virkelig flotte skapninger og fyller oss med undring. Da Gud hadde skapt jorden og hele skaperverket, sa han etter 6 dager: Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt! Gud skapte jorden og alt liv fordi han er god og ønsket det beste for alt liv. Den lille bibel Joh.3,16, hovedverset i Bibelen, står det: For så høyt har Gud elsket verden. 

Ikke minst var han fornøyd da han skapte mennesket, noe som lignet kopier av ham selv. Vi er skapt i Guds bilde og satt til å regjere og administrere jorden på hans vegne. Gud elsker menneskene utrolig høyt og hans største ønske er at menneskene skulle leve lykkelig i relasjon til ham, til hverandre og til skaperverket. 

Når mennesket får oppleve kjærlighet, godhet, omsorg, fred, tilhørighet og har et meningsfullt arbeid; da er det godt å leve. Da er det ikke vanskelig å synge Deilig er jorden. 

Men vi vet at verden og livene våre ikke alltid er slik. Vi lever i en forgjengelig verden. Vi blir syke, noen ganger er vi egoistiske og tenker mer på oss selv enn andre. Vi behandler hverandre dårlig, og det er konflikter og krig mellom menneskene. Vi kan utnytte og ødelegge naturen isteden for å ta vare på den. 

Selv om menneskene har stelt seg til dårlig til, så har Gud ikke gitt oss opp. 

# englesang

Aldri forstummer tonen fra himmelen; synger vi andre vers. Gud har stadig vist oss sin godhet og kjærlighet gjennom historien. Først har han åpenbart seg for Israelsfolket som vi leser om i Bibelen. Men Gud åpenbarer seg også for oss gjennom vår livserfaring. Når vi opplever noe godt i livet, så kommer det fra Gud for vi er jo skapt i Guds bilde. Særlig nå ved juletider lyder tonen fra himmelen ekstra sterkt. Vi feirer Jesu fødsel hvert år, noe som vi har gjort i snart 2000 år. Hvorfor har denne tradisjonen holdt seg i alle årene og er slitesterk. Det er et paradoks at vi tror på en som ble født som et lite barn og senere ble korsfestet. Men gjennom det som synes svakt, sårbart og skrøpelig i verden så kommer Guds kjærlighet, selvoppfrelse og medfølelse tilsyne. Det gode vil alltid overvinne det onde. Lyset er sterkere enn mørket. Det er det som gir verden håp, og gjør livet verdt å leve. Når vi feirer jul, synger julesanger, familiene samles og vi gir hverandre gaver, så blir vi minnet om å ta vare på noe som er godt. Ja, gi hverandre kjærlighet slik Gud har vist oss sin kjærlighet. Derfor trenger vi å feire jul, for vi trenger å bli minnet om og ta vare på kjærligheten i en verden som ofte kan være kald og mørk. 

Hva var det englene sang på Betlehemsmarken?

# fred på jord

Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som han har glede i, sang englene. 

Englene takket og priste Gud for hans store kjærlighet. Gud er glad i og har glede av menneskene. Han ønsker alt godt for oss, han ønsker at det skal være fred på jorden. Julaften handler om at vi får et himmelglimt av hvem Gud er. Vi får se inn i Guds hjerte som banker så varmt for menneskene. Han elsker menneskene så høyt at han sendte sin egen Sønn for å vise oss sin kjærlighet. 

Derfor har vi all grunn til å å synge med englene og takke Gud for hans uendelige godhet mot oss mennesker. 

# Jesubarnet

Julen handler om et barn som ble født og kom til vår jord. Profeten Jesaja sier om dette barnet: For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Dette barnet er ikke hvilket som helst barn. Barnet er født for deg, han er en gave som er gitt til deg. Så er det slik med alle gaver at vi selv må bestemme om vi vil ta imot gaven og åpne den. Dersom du velger å ta imot dette barnet, så vil det være deg til stor velsignelse. Da får du del i alt det som dette barnet står for. Jesus har sonet for alle dine synder, han viser deg hvordan du kan ha fellesskap med vår Far i himmelen, han har lovet å gi deg evig liv. 

Når vi nå skal gå inn i julehøytiden, så har vi kanskje mange tanker og forventninger. Det viktigste er ikke om alt er perfekt, at ribbeinet og pinnekjøttet smaker fortreffelig, gavene blir godt motatt eller at vi skal ha det så og så koselig. Det viktigste er å slappe av og huske på å vise at vi er glad i hverandre og setter pris på hverandre. Lykke og glede er ikke materielle ting men å være takknemlig, tilfreds og fornøyd. 

Jeg vil ønske alle God Jul og velsignet julehøytid!