Dataspill og Guds rike

18 Så sa han: «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? 19 Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene på det.»

    20 Igjen sa han: «Hva skal jeg sammenligne Guds rike med? 21 Det er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.»

(#1 bilde) 

Mange unge er opptatt av dataspill. Noen av dataspillene handler om en eventyrverden der man skal spille en person, eller 

(#2.bilde)

en avatar som det heter i dataspråket. Man skal bekjempe de onde monstrene i spillet og løse oppgaver. Ved å beseire fienden blir personen sterkere. Så er det mulig å få oppgradert våpnene man har ved å finne noen nøkler til skattkister der det ligger gjemt hemmeligheter. 

Da Jesus levde på jorden for over 2000 år siden, så prekte han og fortalte han om Guds rike. Dette riket som han fortalte om, Guds rike, er ikke en fantasiverden men en virkelig verden. Han sa Guds rike er kommet nær, vend om. Ved å høre og gjøre etter det Jesus sa, kunne mennesker komme inn i dette riket som er litt annerledes enn det som er på vanlig på jorden, som ofte er preget av onde ting. 

Guds rike preges av kjærlighet, glede og fred. Lovene i Guds rike er å elske våre fiender og være gode mot hverandre. Det er å holde seg til det gode og ta avstand fra det onde. Guds rike er en bakvendtland, med andre verdier. Den som er liten i seg selv er stor og den som lever for andre og gir sitt liv for sin neste er helter. I Guds rike er Kristus kongen og vi hans tjenere. Guds rike er en fullkomne verden der det ikke er krig, undertrykkelse eller fattigdom. Menneskene skal leve i fred og være lykkelige. Jesus, kongen, kaller oss til å komme inn i dette flotte riket og nyte tilværelsen. 

Søk først Guds rike og hans retterferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg, sier han. Når vi tar imot Jesus i vårt hjerte og prøver å gjøre det som han sier, så har vi en fot inn i Guds rike. Den andre foten har vi fortsatt i vår syndige verden preget av synd, krig og sykdom. Men en dag når Jesus kommer tilbake for andre gang, så skal Guds rike seire og skaperverket bli fullkomment. 

(#3.bilde)

I vår tekst forteller Jesus noe om hemmelighetene i Guds rike. Han gir oss noen nøkler til å åpne opp og forstå hvordan Guds rike er. 

For det første er Guds rike lik et sennepsfrø som blir sådd i jorden og vokser opp til et stort tre der fuglene kan bygge rede. 

Frøene som blir sådd i våre hjerter er utrolig viktige. Når det blir sådd gode frø, så vil det vokse og bære gode frukter i vårt liv. Hva slags gode frø er det snakk om? 

Jeg tenker at den kjærligheten og omsorgen som foreldre har gitt til konfirmantene fra de var små, er slike gode frø som blir sådd. Det er ingenting som er så viktig som å føle seg elsket og verdifull. Kjærligheten gir en trygghet og selvtillit slik at man senere i livet har et fundament til å takle motgang. Besteforeldre er ofte flinke til å vise oppmerksomhet og oppmuntre barn. Det er også gode frø som blir sådd inn i barnas hjerter og som skaper noe godt.  

Ikke minst tror jeg at Guds Ord er gode frø som blir sådd inn i våre hjerter. Når foreldre leser for barn om kveldene, lærer de minste kveldsbønn og synger godnattssanger om Gud, så gir det barna en god og trygg følelse. Barna lærer at Gud er en Gud som bryr seg og elsker dem. Barnetro, en grunnleggende tillit til Gud er noe verdifullt som man kan ha med seg hele livet. Til Gud kan vi komme med alt gruffet som vi bærer på og han har lovet å hjelpe oss. Disse kveldstundene ved sengen er gull verdt og bærer rike frukter senere i livet. 

Så håper jeg at konfirmanttiden har vært en tid der gode verdier har blitt sådd. Troen gir en god ramme for livet. Selv om det er viktig med kunnskap, så er det aller viktigste i troen at man har en relasjon og forhold til Gud. Han ønsker å være din gode venn som går ved din side. Jesus døde for oss og stod opp igjen er det sentrale og viktigste i vår tro. Det er en sannhet som dere kan leve og dø på. Livet er ikke tomt og meningsløst. Vi skal slippe å famle oss frem og være engstelige for fremtiden. Jesus sier at han gå den med deg. Han er veien, sannheten og livet. 

# stort tre

Det lille sennepsfrøet som blir sådd blir en dag et stort tre som himmelens fugler kan bygge rede på. Ute i naturen er det vår og alle de vakre blomstrene blomstrer snart i all sin prakt. Dere konfirmanter er også lik slike vakre blomster idag. Dere står ved livets vår og ser flott ut, unge og pene. Blomster er til for å se på og vi beundrer deres skjønnhet. I dag er dere unge og vakre og vi alle synes dere er flotte, og sånn skal det være, for det hører til ungdomstiden. Dere har livet foran dere og kan i teorien bli hva som helst dere ønsker og vil, bare dere går inn for det med hele hjertet. Potensialet deres er med andre meget stort. 

Frøet vokser og blir en dag til et stort tre. Det finnes mange typer trær, men i vår lignelse står det at himmelens fugler bygger sitt rede på det. Med det så tror jeg at Jesus mener at dere må bruke livet deres til noe nyttig slik at det kan komme andre til gode. Ta godt vare på familie og vennskap. Engasjer dere i samfunnet enten det er i politikk eller organisasjoner og lag. Bruk dine talenter slik at det kan komme andre tilgode. Da får dere et godt og meningsfullt liv. 

Takk til konfirmantene for tiden vi har vært sammen dette året. Dere alle forskjellige og verdifulle. Så håper jeg at dere synes at det har vært ok å være konfirmant og har lært noe.  

Jeg anbefale at dere ikke bruker hele ungdomstiden på dataspill men synes Guds rike er noe fascinerende og fint noe og er betatt av det, slik jeg er.  Søk først Guds rike, så skal dere få alt annet viktige i livet som bonus.

Ha en fantastisk konfirmasjonsdag