Bønn etter Guds hjerte

Matteus 6,6-13

Matt. 6,6    Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. 7 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord.  8  Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.  9  Slik skal dere da be: 

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges. 
10 La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 
11 Gi oss i dag vårt daglige brød, 
12 og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere. 
13 Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
*For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.• 

Bønn er sterke saker. Flere ganger har jeg fått oppleve hvordan Gud der og da har gitt bønnesvar. En gang var vi flere som bad for en person som hadde hekseskudd og vondt i ryggen. Etter at vi hadde bedt for ryggen til vedkommende, så rettet personen seg opp og all smerte var borte. Det var sterkt å se hvordan Gud så konkret svarer på våre bønner. Gjennom mange eksempler har jeg fått oppleve Guds krefter i virksomhet, derfor er bønn en stor gave som Gud har gitt de troende og som vi skulle ha vært flinkere til å bruke. 

Mange nordmenn som ikke alltid er så religiøs aktive, ber likevel ofte FaderVår for det har de lært i sin barndom. 

Det er liksom så trygt og godt å få avslutte dagen med et Fader Vår. Jeg tror det ligger til menneskets natur å ville be til Gud som er der oppe og som ser alt og har kontroll med alt. Mennesker ønsker å få hjelp fra en utenom oss, spesielt når vi synes livet er vanskelig. 

Jeg tror behovet for å be forteller oss at vi mennesker er åndsvesener skapt av Gud til å søke kontakt med ham. Uten Gud føler vi oss alene og ensomme i verden, men når vi får kontakt med Gud gjennom bønn, da blir det liksom mening i tilværelsen. 

Hva er så kristen bønn? Bønn er å prate med Gud. I lønnkammeret skal vi få legge alle våre gleder og sorger frem for en Gud som ser oss og hører oss. Og det som kan være en overraskelse for mange er at Gud faktisk er en levende Gud som svarer på våre bønner og er interessert i meg og deg. 

Så har Gud gitt oss sterke løfter knyttet til bønn. Jesus sier Be så skal dere få. Det som to eller tre blir enige om å be om, det vil jeg gi dere. Alt det dere ber om i mitt navn, det vil jeg gi dere. Himmelens englehærskare, som jo er Guds tjenere stilles til rådighet for dem som ber. Når vi ber settes himmelens krefter i sving. 

Bibelen har mange eksempler på mennesker som har oppdaget bønnens krefter. Da Israelsfolket inntok Kanaans land, holdt Moses hendene oppe i bønn for folket. Så lenge han holdt hendene oppe, seiret de i krigen. Profeten Elia bad om at det ikke skulle komme regn, og det sluttet å regne. Da han bad om at regnet skulle komme tilbake, regnet det. Vi hører om profeten Daniel som fastet og bad for Jerusalem i 3 uker. Til slutt fikk han englebesøk og svar på sine bønner. Da apostelen Peter satt i fengsel, bad menigheten for ham. Lenken falt fra hans hender og føtter og han kunne gå rett ut av fengslet til stor overraskelse for alle. 

Ja, Bibelen har mange fortellinger om bønnesvar, men svarer Gud på bønn i dag? Jeg tror de fleste som har bedt til Gud har fått bønnesvar. Noen svar er så normale og hverdagslige at vi ikke alltid tror at det er Gud som svarer. Andre ganger griper Gud inn konkret så vi ser at det er han som står bak. Da fylles vårt hjerte med glede og takk for at han virkelig hørte vår bønn. Men så kan det være at vi ber men kan ikke se at noe skjer. Noen har kanskje bedt men er skuffet over resultat. Gud virker så fjern og han svarer meg ikke slik som jeg ønsker, så gir man opp og tenker at dette med tro og religion er ikke noe for meg. 

Jesus sier at dere får ikke fordi dere ikke ber og dere får ikke fordi dere ber galt. Ikke alle bønner får bønnesvar fordi det ikke er etter Guds vilje. Noen ganger får vi ikke fordi vi har gale motiver eller vi lever ikke rett for Gud. Andre ganger drøyer Gud med å gi bønnesvar fordi han vil lære oss noe. 

Hvordan skal vi be rett og effektivt slik at bønnene våre blir svart? Jesus lærte sine disipler å be Fader Vår. Innholdet i Fader Vår forteller oss hvordan vi kan be etter Guds vilje og etter Guds hjerte. 

For det første skal vi få kalle Gud vår Far. Gud ønsker at vi kaller ham pappa eller far. Likesom foreldre er glad i sine barn og gjør alt for dem, så ønsker Gud det beste for den enkelte. Ofte kan det være vanskelig å be fordi vi ikke kjenner Gud. Mange har problemer med gudsbilde og tørr ikke nærme seg ham fordi de er usikker eller kjenner ham ikke. Men Jesus viser oss hvem Faderen er og Jesus sier at han er en Gud som elsker den enkelte, derfor må vi bare tro at det er sant. Når vi vet at vår himmelske Far er en god og kjærlig Gud blir det ikke vanskelig å be til ham. Jesus sier: Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød,  [10] eller gi ham en orm når han ber om en fisk?  [11] Når selv dere som er onde, vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke da den Far dere har i himmelen, gi gode gaver til dem som ber ham.

Derfor kan vi ha forventning om at Gud virkelig vil det beste for oss og ønsker mer enn gjerne å svare våre bønner. 

Fader Vår inneholder syv bønner med en innledning og avslutning. De tre første bønnene handler om Gud og de fire siste om vårt liv som menneske. 

Vi legger merke til at de 3 første bønnene har Gud i fokus; ditt navn, ditt rike og din vilje. Det er lett å havne i den grøften at man ønsker at jeg selv skal bli forherliget, mitt rike komme og min vilje skje. Slike bønner blir ikke besvart. Gud ønsker fremfor alt at han selv skal få æren når han svarer våre bønner. Gud er ingen lykkesmed som skal automatisk oppfylle alt som vi har lyst på og peker på. Nei, han ønsker først og fremst at han skal få herredømme over våre liv. 

Så skal vi få legge våre daglige og materielle behov frem for Gud: Gi oss i dag vårt daglige brød. Gud vet at vi trenger mat, klær og hus. Han vil sørge for det vi trenger når vi ber ham om det. I våre dager har de fleste nok mat og penger til livets opphold. Men eldre mennesker husker ofte hvor trangt det kunne være i store barnefamilier i gamle dager. Jeg har hørt flere gripende fortellinger om husmoren som fikk bønnesvar da det ikke var en smule på bordet. Gud er en god Gud som sørger for oss også når vi er i nød. 

Så har Fadervår et ledd om relasjonen i forhold til ham og vår neste. Forlat oss vår skyld likesom vi og forlater våre skyldnere. Ingen av oss er feilfrie. Vi sier og gjør ting imot Guds vilje. Derfor må vi stadig be til Gud om tilgivelse for våre synder. Synd ødelegger for oss, både i relasjon til Gud og mennesker. Når vi ber ham om tilgivelse så tilgir Gud oss for Jesu skyld. Gud er raus med den enkelte av oss, derfor skulle vi også være raus og tilgi dem som gjør oss vondt. Dersom vi bærer på nag, bitterhet, hat, misunnelse mot andre så vil det også få konsekvenser for gudsforholdet. Derfor skal vi møte andre mennesker med den kjærlighet som Gud selv har vist oss. Uten tilgivelse er det umulig å leve sammen i et fellesskap. 

Fader vår fortsetter med bønnen: Led oss ikke inn i fristelse men fri oss fra det onde. Gud frister ingen, og led oss ikke inn i fristelse kan oversettes med at vi ikke må havne i store vanskeligheter og problemer. Det finnes mange problemer i livet som kan ta fokus bort fra Gud og troen på ham. En av de mest kjente bønnene i Bibelen og som er blitt populær i mange kretser er Jabes bønn fra krønikerbøkene. Midt i en tørr oppramsing av slektstavler hører vi om Jabes, han var æret fremfor sine brødre. Han bad en bønn til Gud: Å om du ville velsigne meg og utvide mine landemerker og la din hånd være med meg, og om du ville lage det så at ingen ulykke kom, og jeg ble fri for smerte! Og Gud lot det komme som han hadde bedt om. Jabes bønn til Gud hadde en preventiv funksjon mot ulykker. Istedenfor å søke Gud og be til ham når vi havner i problemer så er det mulig å be i forkant om Guds beskyttelse mot alt ondt som kan ramme oss. Gud er rik nok til også å høre slike bønner. De som er plaget med angst og redsel for morgendagen bør absolutt prøve å be Jabes bønn. 

Fader Vår avslutter med følgende: For riket er ditt og makten og æren i all evighet. Det er godt å vite at Gud har all makt i himmel og på jord. Han har kontroll med det som skjer. Når vi legger vårt liv i hans hender, så har han lovt å være med oss gjennom alt som møter oss som menneske. 

Bønn til Gud er virkelig spennende å gå inn i. Man rører ved guddomlige krefter når vi ber. Samtidig er det et område med mye kamp, konsentrasjonsvansker og uromomenter som vil hindre oss å be. De onde krefter er livredde når vi ber, derfor setter han alt inn for å hindre oss å finne stillheten. Så finnes det ingen ferdige fasitsvar når det gjelder bønn eller metode. Gud er en personlig Gud ikke en automat. Noen ganger svarer han fort og konkret, andre ganger må vi være tålmodige før vi får bønnesvar. Noen ganger har vi med så sterke åndskrefter å gjøre at det må mange og intense bønner før noe skjer. Så har vi bønner om helbredelse for sykdommer og plager. Hvorfor ikke alle blir friske vet jeg ikke, vi har alle vår tilmålte tid på jorden. Men ikke stopp med å be om helbredelse før du får et annet svar av Gud og får ro for om du virkelig skal ha plagene. Uansett har Gud lovet å bære oss gjennom sykdom og smerte. Så har vi bønner for ufrelste og ikketroende. Gjennom forbønn for andre mennesker kaller Gud og minner Gud den ufrelste om å vende seg til ham. Men Gud har skapt mennesker med fri vilje. Dersom et menneske står imot og forherder sitt hjerte, ser det ut som Gud kan gjøre lite. Men forbønn gjør at et menneske merker gudsnærvær og kallet så sterkt at det ofte kan være uutholdelig. 

Dere har ikke for dere ikke ber, sier Jesus. Mange av de drømmer og lengsler vi har for vårt liv blir ikke realisert fordi vi glemmer å be. Ofte havner vi i vanskeligheter og problem fordi vi ikke ber. En menighet uten bønn er en fattig og tom menighet. 

Dersom du har fått noen bønnsvar, så tenk på det og la det inspirere deg til å gå dypere inn i bønn til Gud. Har du først fått smaken og kjent kraften i bønnen, så ser man at der ligger kilden til forandring både i ens eget liv og for en bedre verden. 

Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det åpnes opp for dere. 

Ære være Faderen…