Be så skal dere få

7 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 8 For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

    9 Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, 10 eller gi ham en orm når han ber om en fisk? 11 Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham! 12 Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matt 7,7-12

I vårt rike land, Norge, finnes det ennå tiggere. Tiggerne er velstandssamfunnet dårlige samvittighet. Når du tar deg en tur på Torgalmenningen så går man ofte flere tiggere som sitter langsmed gaten. Mange av dem er gode menneskekjennere. De plukker ut mennesker som ser snille og gavmilde ut, og ser deg inn i øynene. Selv om det kan være nedverdigende å tigge, så vet de at det finnes godhjertede folk med samvittighet. De har lært seg at den som ber han får til slutt. Uten sammenligning forøvrig, handler teksten idag om å be Gud om noe. Gud ønsker at vi ber til ham, så ønsker han å svare oss og gi oss det vi trenger. 

Hva er bønn? Bønn er å snakke med Gud. Å be er å utøse sitt hjerte for Gud, vår Far. Vi får fortelle ham om alt som vi tenker og bærer på. Så har han lovt å hjelpe oss med det vi ber om. Noen ganger svarer han oss helt konkret, andre ganger må vi være tålmodige før vi får svar, og andre ganger får vi ikke akkurat det vi ber om, men vi får noe som er kanskje bedre enn det vi har bedt om. Noe av de fineste stundene et barn har som små er når foreldrene ber kveldsbønn sammen med barnet. Det føles så trygt og godt å be Gud å beskytte de man er glad i. Så er det godt å lette samvittigheten for Gud når barnet har gjort noe han eller hun ikke skulle ha gjort. Barnet sover så mye bedre.

Hvorfor tror vi at Gud hører våre bønner? Jo, fordi Gud er vår himmelske Far og vi er hans kjære barn. Gud har jo skapt oss mennesker, og det er hans største ønske at vi skal ha det godt. Det gleder ham å kunne gjøre oss glade. Gud ønsker å svare på våre bønner slik at vi blir lykkelige. På samme måte som foreldre ønsker alt godt for sine barn, ønsker Gud alt godt for våre liv fordi han elsker oss uendelig høyt. Gud er ikke en Gud som er langt borte, eller en ide mennesker har skapt. Nei, han er en person som ønsker kontakt med oss mennesker. Gjennom bønnen kan vi oppleve og erfare fellesskap med Gud. Derfor er bønn en stor gave Gud har gitt oss mennesker. Gjennom bønnen kan vi oppleve Guds nærhet og fellesskap. Så har han lovt å svare på våre bønner. Hvorfor ber vi så lite til Gud? Kanskje vi ikke helt har forstått hva bønn er for noe. Kanskje vi ikke tørr å be til Gud fordi vi ikke kjenner Gud så godt og vi er redd at han vil straffe oss. 

Et lite barn finner fort ut hvilken av foreldrene som er mest snill og ettergivende. Da er det lettest å gå til den som gir etter for å spørre om noe, mens man er mer forsiktig med å spørre om lov av den strengeste av foreldrene. Derfor er det viktig hvilke gudsbilde vi har. Dersom Gud er en fjern og taus skikkelse for oss, da er det ikke lett å be ham om noe som helst. Men dersom vi lærer Gud å kjenne som en som elsker oss og vil oss vel, da er det lettere å be ham om noe. 

Foreldre er ikke alltid like begeistret for barn som maser. Særlig når man er i butikken og handler, kan det være plagsomt dersom barna maser for mye etter søtsaker og annet godteri. Men Gud er glad i masete barn. Han ønsker at hans barn ber ham om forskjellig behov for sitt liv. Når vi ber til Gud angående vårt liv, da viser det at vi har tillit til ham og stoler på ham, og det setter han pris på. 

Jesus sier i preketeksten: Be så skal dere få! Det er et ganske sterkt løfte. Når vi ber så får vi! Å ta løftet på ordet er ikke lett. Kan vi be om hva som helst, kan vi spørre? I prinsippet er svaret ja, for det står at vi i alle ting skal få komme frem med våre begjæringer i påkallelse og bønn med takksigelse. Men det er ikke alle ting som gagner oss. Materielle ting kan ikke gi oss lykke og glede. Et liv i nytelse og egoisme er ikke hva Gud har planlagt for oss. Det er godt Gud har oversikten over hva som er til vårt beste for. Men det som vi trenger for vårt daglige liv skal vi få be om, for i FaderVår ber vi: Gi oss idag vårt daglige brød. Bønn om luksusbiler og rikdom er ikke bønner som Gud vil gi oss. Derimot er bønner som er etter Guds vilje med våre liv, noe som Gud mer enn gjerne vil svare på og gi oss. Når vi ber om mer kjærlighet til våre nærmeste, kraft og styrke til å tjene andre mennesker, hjelp i krise, da er Gud lyttende og griper inn i våre liv. En bønn som Gud ikke kan la være å svare på er når vi ber: Gud vær meg synder nådig! Når vi ber om syndenes forlatelse, kan Gud ikke annet enn tilgi oss for Kristi skyld. Det er en bønn han er svak for. 

Let så skal dere finne, sier Jesus. Mange unge mennesker er åndelig søkende. De har igrunnen mye, og har prøvd det meste, men det er vanskelig å finne mening i livet og sin plass i samfunnet. Man er på søken er noe som gir livet verdt å leve og svar på mange spørsmål. I de siste årene er alternativ religion og filosofi blitt populært. Det viser oss at mange yngre er på let etter et ståsted og en ramme rundt livet. Augustin, en av de mest kjente skikkelsene fra kirkehistorien, forteller i sin biografi ”Bekjennelser” hvordan han var på let etter Gud. Han prøvde å stilne sine åndelige lengsler gjennom relligion, filosofi og kjødelig nytelse. Til slutt finner han frem til den bibelske Gud og sier: Min sjel var urolig inntil den fant hvile i deg

Det finnes et sted der vi kan få stillet våre åndelige lengsel og behov. Det finnes en plass der vi kan få oppleve fred og harmoni.  Jesus sier: [13] Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den.  [14] Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.

For å finne frem til hvilen hos Gud må vi gjennom en trang port. Jesus sier at han selv er døren, den som går inn gjennom meg, han blir frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne føde. Det er kun ved troen på Jesus Kristus at vi kan bli frelst og arve det evige liv. De fleste menneskene går på den brede veien, som er behagelig å gå på og koster ikke for mange anstrengelser. Derimot kan den smale vei til evigheten koste større anstrengelser og være kronglete. Men den smale vei er den veien som fører frem til det beste målet, nemlig evigheten, paradiset. 

Bank på så skal det lukkes opp for dere, sier Jesus. Den som vil inn til evigheten må gå gjennom himmelens dør. Døren er lukket. Det er ved å banke på at døren kan bli åpnet. Vi må selv våge å banke på døren forat den kan bli åpnet. Gud tvinger seg ikke på menneskene. Vi må selv ville ha noe med ham å gjøre forat han kan være oss til gagn og nytte. Så har vi løftet om at alle som banker på himmelens dør, for dem vil døren bli lukket opp for. Gud stenger ingen ute. Han åpner opp for alle som banker på. Han ønsker mer enn noe annet at alle mennesker kan få komme inn og være med på det store gjestebudet, der det er evig fest og glede. Alle er innbudt, også vi som er samlet i kirken idag. Det er bare å komme for invitasjonen gjelder også deg.