Angst og glede

21 Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. 22 Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. 23 På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. 24 Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.

Joh 16,21-24

Jeg vet ikke om du har blitt overrasket over at ting har blitt mye bedre enn du hadde fryktet. Det kan være at du har vært engstelig og gruet deg for noe lenge, og så har det blitt så bra likevel. Jeg husker spesielt godt 75 årsjubileet i St.Markus ifjor. Vi hadde planlagt og arbeidet lenge for at det skulle bli et fint jubileum. Vi var redd for at det ikke ville komme så mange på arrangementetene vi hadde lagt opp til og at det skulle bli en fiasko. Heldigvis møtte mange folk opp og det ble en fantastisk uke, ja en festreise langt mer enn vi hadde forventet. 

I studietiden min lærte jeg meg en triks for å takle eksamensnervene. Jeg forestilte meg at jeg strøk til eksamen og tenkte igjennom hva det ville gjøre med meg. Som regel fant jeg ut at livet ville gå videre selv om jeg strøk. Det gjorde at jeg kunne være mer rolig og avslappet på selve eksamensdagen. 

Dersom en person har møtt mange skuffelser i livet og kanskje personlige nederlag, er det lett å bli pessimist og bitter. Fordelen med å være pessimist er at man aldri blir skuffet, fordi man alltid forventer det verste. Samtidig er baksiden at en pessimist mister evnen til å glede seg over livet. 

I dag er det 2.søndag i advent og julehøytiden med feiring av Jesu fødsel nærmer seg med stormskritt. De fleste gleder seg til jul og julefeiring; til dager med god mat og være sammen med sine nærmeste. Andre kvier seg til jul, for da kan det bli ekstra ensomt dersom man ikke har familie. Noen kjenner på ekstra savn i julen dersom man har mistet noen av sine nærmeste. De voksne kan bli ekstra stresset og slitne fordi det er så mye som skal gjøres og planlegges før jul. Man ønsker at julen skal bli så bra som mulig for alle. 

Teksten for i dag forteller om en kvinne som er engstelig for timen er kommet når hun skal føde. Uten å ha noe erfaring med fødsel, så kan jeg likevel forestille meg at det kan bli en stor påkjenning å gå gjennom en fødsel. Tanken på smerten under selve fødselen og ikke minst angsten for om barnet er velskapt, må være en stor belastning. Men når fødselen er unnagjort og man ser barnet sitt, så kommer gleden. Plutselig er all angst og bekymring forsvunnet; den er erstattet med glede. 

Julen handler om glede, om fullkommen glede. På samme måte som vi gir hverandre gaver for å glede hverandre, så har Gud gitt sin Sønn Jesus Kristus til oss for å vise at du er elsket og kjær for Ham. Julen handler om Guds kjærligheteserklæring til menneskene: Fred på jorden blant menneskene hans velbehag, sang engelen. Når du slipper ham inn i ditt hjerte og lar julebudskapet få tale til deg, kan du kjenne noe av denne gleden. Størst av alt er kjærligheten, ikke minst å vite at du er elsket av Gud som er vår Far i himmelen. Guds kjærlighet er større enn alle våre plager, alle våre bekymringer og utfordringer i livet. Den taler sterkere enn vår helse og våre følelser. 

I dag har vi forbønnsgudstjeneste. Det blir en mulighet for deg å komme med dine bønnebegjær enten det blir ved å skrive på bønnearkene eller komme frem til alteret og få forbønn med håndspåleggelse. For å kunne oppleve glede, så er det viktig å få legge fra oss alle våre byrder, det som gjør oss engstelig, alle våre bekymringer som forsurer hverdagen. Jesus sier: Kom til meg alle dere som bærer tunge byrder. Kast på ham alt som tynger deg. Du skal få legge alle dine “ting og greier” frem for Gud, så har han lovet å bære de for deg. Så skal du få tro at byrdene dine er i gode hender, de er overlatt til ham som bærer så uendelig omsorg for oss. 

Det er et stort privilegium og et ekstra gode at vi som er Guds barn har et sted å gå til med alle våre byrder og alt som føles tungt og vanskelig. Så har vi så sterke løfter i Guds Ord om at Gud hører oss og mer enn gjerne vil svare oss. Be og dere skal få. Jesus oppfordrer oss stadig om å be. Det er ikke noe som gleder ham mer enn at vi ber til ham. For når vi ber, viser det at vi stoler på ham og har tillit til ham. 

Så er det stor kraft i Jesu navn. Når vi ber i Jesu navn, så setter vi Jesu stempel på vårt bønnebegjær enten det er vår helse eller for mennesker vi ber for. Jesus stod opp fra de døde og han har all makt i himmel og på jord. Når vi ber i hans navn, så er det med hans myndighet og autoritet. I Jesu navn blir fanger satt fri og lenker brutt. 

Forbønn med håndspåleggelse er noe som vi praktiserer etter Jakob 5 der det står:  Er det noen blant dere som har det vondt? Da skal han be. Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn.Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.  

Vi mennesker lever i en forgjengelig verden og vi har en forgjengelig kropp. De fleste sliter med ett eller annet enten det er sykdom, psykiske plager eller indre sår og bindinger. Når vi er syke enten det er psykiske eller fysiske plager, kan vi få be om helbredelse. For Gud ønsker at vi skal være hele mennesker satt i frihet. Vi er oppdratt til å tro at Gud bare er opptatt med vår frelse men ikke vår helse. Vi er også redd for kvakksalveri og misbruk av bønn for syke.  Det er riktig at vi skal trø varsom når det gjelder syke mennesker. Vi må også holde muligheten åpen for at den syke ikke blir frisk. 

Det er nå engang slik at vi mennesker er underlagt dødens lov. En dag skal vi alle dø og noe må vi dø av. De fleste blir gamle og dør av sykdom. Døden kan vi ikke rømme fra. Men samtidig kan Gud gripe inn i et menneskes liv og helbrede vedkommende fra sykdommer og plager. Gud er suveren. Noen ganger griper Gud konkret inn og helbreder. Andre ganger blir ikke den syke frisk. Vi skal ikke gruble over årsakene til hvorfor den syke ikke blir frisk. Men vi skal gjennom bønnen få overlate den syke i Guds hender. Dersom Gud ikke helbreder, så vil han gi den syke kraft til å bære sykdommen, og det er ikke lite bare det. 

Mange mennesker har bedt til Gud  gjennom et langt liv. Noen ganger har Gud svart konkret andre ganger har Gud drøyet. Vi vet ikke svar på alt og kjenner ikke Guds råd. Men det står så fint i Åpenbaringsboken om bønneskåler som blir tømt på jorden av engler når skålene er fulle. Når bønneskålen for land og folk en dag blir fylt kommer bønnesvarene. Derfor skal vi ikke gå trøtte i våre bønner men være tålmodig i bønnekampen. Så får vi holde fast på løftene Gud har gitt oss angående bønn. Min erfaring er at man som regel blir mer overrasket over Guds bønnesvar enn skuffet over at han ikke gir svar. 

Jesus ble født i en krybbe, antagelig i en stall i Betlehem. Jesus ble ikke født i et slott men i fattige, enkle og antagelig skitne omgivelser. Der valgte Guds Sønn å komme til jorden og vise sin herlighet for menneskene. På samme måte skal vi i dag få åpne våre hjerter og slippe Jesus inn i alt det som er vanskelig for oss, det som er smertefullt og gir oss bekymringer. Så vil han åpenbare sin herlighet, i vår hjertes stall og krybbe! Når vi slipper hans lys inn i vårt mørke, blir vi satt fri og fylt av fred. Da kan det bli flott julefeiring selv i den mørkeste og skitne stallen. 

Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.