Amazing Grace

Joh 1,15-18

15 Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.»
          
   
16 Av hans fylde har vi alle fått,
          nåde over nåde.
          
   
17 For loven ble gitt ved Moses,
          nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
          
   
18 Ingen har noen gang sett Gud,
          men den enbårne, som er Gud,
          og som er i Fars favn,
          han har vist oss hvem han er.


En av de mest kjente salmene er den engelske salmen: Amazing Grace, underfull nåde direkte oversatt til norsk. Salmen har en spesiell historie. John Newton, kaptein på et av slaveskipene som trafikkerte mellom Afrika og Amerika opplevde en radikal omvendelse. Da skipet hans var i skipsnød under en storm, lovte han å gi seg til Gud dersom han ble reddet. Han kom seg velberget i land. Siden ble han prest i den anglikanske kirke og arbeidet imot slavehandelen. Salmen Amazing Grace skrev han for å skildre undringen over Guds nåde over syndige mennesker. Den har siden blitt sunget og blitt kjær for mange over hele verden. Guds nåde er virkelig underfull og vanskelig å forstå. Den sprenger alle grenser og for den som har fått opplevd Guds nåde så er det virkelig stort og underfult. Tenk Gud elsker meg slik som jeg er. 

Ordet NÅDE er et vanskelig ord å forstå og gi mening fordi ordet er unaturlig og uvanlig. Hva betyr egentlig ordet Nåde? Til daglig så kan vi høre at ordet blir brukt om den amerikanske presidenten eller guvernør i en stat i USA som benåder en dødsdømt person. Eller at noen barn sloss og den som gir seg kan rope: nåde, nåde. Jeg har tenkt på ordet nåde i flere dager men det er vanskelig å definere og ikke minst gi gode eksempler fra hverdagen. Kanskje det er så vanskelig fordi vi finner så lite nåde i verden og ellers i samfunnet. Naturloven er at det man sår, det høster man. Man får lønn etter arbeid. Er man snill og god, får man ros og vennlighet tilbake. Jobber man hardt nok på skolen, får man gode karakterer og en god utdannelse. Kjefter man på noen så er det vanlig å få kjeft tilbake. Gjør man noe kriminelt, så må man stå til ansvar for handlingen og risikerer å havne i fengsel. Slik er livet og samfunnet ellers regulert. 

Men ordet nåde i kristen sammenheng er noe helt annerledes. Det betyr tilgivelse, barmhjertighet, godhet, noe som er gratis. Dersom jeg skulle bruke et annet ord for nåde, så ville jeg brukt ordene ufortjent godhet. Har du opplevd noe godt i livet som virkelig var ufortjent og som fylte deg med undring? 

Vi las i evangelieteksten at Jesus kom med nåden og sannheten. Jesus kom til verden for å vise Guds kjærlighet til oss mennesker. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, står det. Gjennom Jesus Kristus ser vi inn i Guds hjerte. Vi ser at Gud er vår gode himmelske Far som er uendelig glad i sine menneskebarn. Han ønsker å vise oss hvor verdifulle og kostbare vi alle er for ham. Han viser oss hvor mye betyr for ham ved at han sender det mest verdifulle han har til jorden. Ikke bare kom Jesus til verden men han gav sitt liv for oss på et kors, fordi han elsket oss så høyt. 

Gud som er allmektig og ser og vet alt, han vet også alt om oss. Gud kjenner alle våre synder, mangler og svakheter. Likevel er det for slike som oss at han kom for. Det står om Jesus at han var synderes og tolleres venn. Han kom for å lege det som var sykt og ødelagt. Han la sine hender på barna og velsignet dem. Alle dem som hungret og tørstet etter å høre Jesu ord om Guds kjærlighet flokket seg om ham i tusenvis. Jesu helbredet de syke uten forbehold. Han spurte ikke etter deres CV eller livshistorie men utøste bare Guds godhet til alle som kom til ham. Jesus viser oss at Guds nåde er ufortjent og kan bare mottas i tro. Mennesker kan ikke gjøre seg fortjent til Guds frelse og kjærlighet. For alle mennesker har syndet og mangler Guds ære. Vi er alle langt borte fra Gud, men gjennom Jesus så kan vi igjen komme nær Gud og bli Guds barn. Det er nåde over nåde at vi skal få være gjenstand for Guds godhet. Er ikke dette stort og flott? Fyller det oss ikke med undring? Når vi har fått sett noe av dette har vi all grunn til å undre og forundre oss? 

Jesus kom med nåden og vi som troende skal alltid få leve i nåden. Som troende skal vi få slippe å gjøre oss bedre enn vi er, men bare få hvile i nåden. Det ligger en stor frihet idet å slippe å se på seg selv men bare vite at Guds kjærlighet er uforbeholden og ufortjent. Så har jeg et stort ønske om at vi som menighet og enkeltpersoner må bli flinkere å vise denne nåden. Tenk om vi kunne vise mer nåde og ufortjent godhet til mennesker vi møter i hverdagen. La oss møte mennesker med et smil, vise omsorg og gjøre noe godt for andre slik at de sitter igjen med en følelse av undring. En undring over å ha møtt Guds godhet. 

Karen Blixen, en dansk forfatter, har skrevet en novelle som senere er blitt til en film som heter: Babettes gjestebud. Novellen skildrer på en fin måte hva Guds nåde er for noe. 

Babette, en fransk flyktning, på 1870-tallet kommer til en fiskelandsby i Jylland, Danmark. To søstre, tar seg av Babette og hun får bo hos dem. Søstrene er døtre av en tidligere prost og åndelig leder for en streng, pietistisk sekt i landsbyen. Søstrene steller de gamle og holder møter for den lille menigheten som stadig blir mindre. Misunnelse, sjalusi og splid hadde sneket seg inn. Så en dag vinner Babette 10 000 franc i et lotteri. Hun steller istand et gjestebud og inviterer alle. De strenge troende blir enige om å møte opp og spise men ikke la sansene få overhånd. Det viser seg at Babette tidligere har vært en mesterkokk i den flotteste restauranten i Paris. Hun bruker hele lotterigevinsten på de lekreste og dyreste retter. Ettersom måltidet skrider frem, begynner den enkelte å løsne opp og blir snakkesalige. De tilgir hverandre og ler og snakker sammen og omfavner hverandre. Ingen forstår hvor dyre og eksklusive maten er, unntatt en pensjonert general. Generalen minnes sin ungdomskjæreste, en av søstrene, og livet han forspilte ved å velge karrieren fremfor kjærligheten. Generalen holder en gripende tale om nåden som han sammenligner med dette flotte måltidet. Nåden mine venner krever ingenting fra oss, vi skal bare i tillit ta imot den og nyte den i takknemlighet. Novellen avsluttes ved å skildre brødrene og søstrene i menigheten som salige holder rundt hverandre mens de synger en salme til Guds pris. På kjøkkenet finner søstrene Babette helt utslitt i alt rotet. Vi kommer til å savne deg når du drar tilbake til Frankrike sier de. Men hun svarer: Jeg har brukt opp alle pengene på måltidet og må nok bli værende. 

Karen Blixen vil med denne fortellingen si oss noe viktig om Guds nåde. Det flotte måltidet står for nattverden der Jesus Kristus viser sin nåde og kjærlighet mot oss. Vi skal bare ta imot og nyte de herligste retter. Ved Jesu død og oppstandelse ser vi hva kjærlighet er for noe. Jesus gav seg selv og alt han hadde for at vi skulle få liv og overflod.