Å tro er å se...

Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind.  2 Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?»  3 Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham.  4 Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide.  5 Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.»  6 Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spyttet og smurte den på mannens øyne.  7 Så sa han: «Gå og vask deg i Siloadammen.» Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake seende.

35 Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han møtte ham, spurte han: «Tror du på Menneskesønnen?» 36 Han svarte: «Hvem er han da, Herre, så jeg kan tro på ham?» 37 Jesus svarte: «Du har sett ham, det er han som snakker med deg.» 38 «Jeg tror, Herre,» sa mannen og kastet seg ned for ham.

Joh 9,1-7,35-38

I november hadde vi en flott konsert i St.Markus kirke. Vi inviterte Lena Maria Klingvall, og hun kom helt fra Sverige for å holde konsert for oss. Hun er født uten armer og mangler et halvt ben. Likevel har hun en positiv livsinnstilling til livet. Hun er mer opptatt av mulighetene i livet enn begrensingene. Lena Maria har vunnet flere OL medaljer for handikappende og hun både maler og synger. Hun er en sterk tro og er overbevist om å være gjenstand for Guds kjærlighet. Med sitt sterke vitnesbyrd gjorde hun sterk inntrykk på forsamlingen og har mye å lære oss som tar livet som en selvfølge. 

Vi hører i preketeksten om et menneske som er født med et annet handikap, han var blind. 

Jeg tror det er vanskelig for de fleste av oss å fatte hvordan det er å være født blind. Tenk å ikke kunne se de nærmeste i familien, ikke lese bøker eller se fjernsyn, ikke kunne gå på tur og se naturen rundt deg. Jeg har vanskelig å forstå hvordan det er å leve i totalt mørke. 

Men det er kanskje noe som er verre enn fysisk blindhet, og det er åndelig blindhet. Ikke å vite om livet ditt har mening, ikke vite om du har det rett med Gud. Ikke vite om du har det evige liv. 

I dag skal vi høre mer om hvordan Jesus helbreder en blind mann både fysisk og åndelig. Miraklene Jesus gjorde kunne ofte være illustrasjon på noe han ønsket å lære sine disipler. 

En dag Jesus og disiplene var ute og gikk, møtte de en mann som var født blind. Disiplene lurte da på hvorfor mannen var født blind, hadde han eller foreldrene hans syndet. Noen av fariseerne tolket noen av renhetsforskriftene i GT slik at dersom et barn ble unnfanget mens moren hadde sin månedlige menstruasjon, da risikerte barnet å bli handikappet. Foreldrene hadde syndet mot Gud. En annen tradisjon var at man mente at et ufødt barn kunne synde i mors mave og straffen var at barnet risikerte å bli født blind eller lam. 

Disse forklaringene høres merkelige og overtroiske for oss idag, men det var slik disiplene var opplært til å tro. Men Jesus sier så fint: Verken den blinde eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger blir åpenbart på ham. 

Selv om vi ikke alltid forstår hvorfor noen blir født handikapet og må slite med sine skavanker, så lærer Bibelen oss at alle mennesker er verdifulle for Gud. Som menneske er vi født i Guds bilde, og har uendelig verdi uansett hvor mange mangler vi måtte ha. Det er noe som den kristne kirke holder fast på, uansett hvordan samfunnet idag har en tendens til å gradere mennesker etter hudfarge, handikap eller andre mangler. Gjennom medisinsk teknologi kan man idag allerede tidlig i mors mave se om et barn har sykdom og mangler. Det ser ut som det blir færre og færre barn født med handikap fordi de fleste foreldre velger barna bort; de blir en for stor belastning. Dersom samfunnet vårt bare blir for de friske og vellykkede, så blir det ikke noe godt samfunn. Gud har nå engang skapt noen mennesker som fargeklatter eller med mangler forat vi skal vise ekstra omsorg for dem. Selv om det blir en ekstra utfordring for foreldre og samfunn, så minner det oss om at alle mennesker er verdifulle. Jesus sier at det er fordi Guds gjerninger skal bli åpenbart på den blinde. Når vi tar oss av de svake i samfunnet, så frigjør det mye kjærlighet, omsorg og barmhjertighet. Det er noe som kommer fra Gud og som er viktig forat vi skal få et godt samfunn. Paulus sier om det kristne fellesskapet at vi er ett legeme.  Lemmet som synes svakest de er nødvendige, og de svake skal vi gi desto mer ære. Når vi bryr oss om de svake, så vil desto mer Guds kjærlighet og omsorg komme til syne. 

Jeg husker godt fra min barndom på Taiwan. Den norske skolen lå ved et barnehjem for barn som var født med polio. På den tiden var det slik at barn som var født med polio eller noe annet handikap ble buret inne i et bur, som i et hundebur. Det var en stor skam for familien og de ønsket ikke at andre skulle se deres handikappede barn. Heldigvis var det noen leger fra Misjonsalliansen som gikk rundt og oppsøkte disse barna og samlet dem i et hjem for poliorammede. Der fikk de skolegang og utdannelse. Mange av mine barndomskamerater var disse poliorammede barna, og de var ellers normale. Jeg husker jeg var så imponert over hvor sterke mange av dem var, for de gikk rundt med krykker og ben tynget ned av stålskinner. Når de krabbet  rundt på gulvet uten skinner, så kunne de gå på hendene med bena dinglende rett ned.  Jeg husker at jeg ikke hadde sjans i slåsskamp fordi de var så sterke i armene. Gjennom misjonens innsats fikk mange av de poliorammede god utdannelse og fikk siden jobb. 

Jesus spytter i bakken og smører gjørmen på den blinde manns øye. Han forteller mannen at han skal gå og vaske seg i Siloadammen. For å bli frisk måtte den blinde gjøre en troshandling. Han måtte famle seg helt til en annen del av byen og vaske seg i øynene. Ofte når Gud skal gjøre noe i vårt liv, så må vi handle i tro forat våre bønner skal bli hørte. Vi hører siden i fortellingen at mannen gjorde som Jesus sa og ble virkelig seende til stor forargelse for fariseerne. Miraklet Jesus gjorde brøt imot alt det fariseerne hadde lært. For det første var den blindfødte en synder, for det andre ble han helbredet på en sabbat. De trodde den blindfødte for med juks og fanteri. 

Siden møter Jesus igjen den seende blinde mannen. Denne gang åpner Jesus hans åndelige øyne slik at han ser at Jesus er Menneskesønnen som skulle komme og frelse verden. Den blinde sier: Jeg tror Herre. 

Bibelen forteller at verden er i mørke. Vi er åndelig talt alle født i blinde. Jesus er lyset som kom til verden for å gi det liv og frelse. Når vi tror på ham og tar imot Jesus som våre Frelser, blir våre åndelige øyne åpnet og vi blir seende. Når Jesus får åpne våre øyne, ser vi hvem vi selv er og hvem Gud er. Vi ser at vi er verdifulle for Gud, at han er glad i oss. Jesus viser oss veien til Gud. Han gir oss fremtid og håp. Å få våre åndelig øyne lukket opp er noe vi ikke kan gjøre selv, men bare DHÅ som kan gjøre. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er. 

Vi har en flott salme som lyder slik: O, Jesus åpne du mitt øye, at jeg må se hvor rik jeg er. Måtte det bli vår bønn at vi stadig må få se mer av Jesu herlighet. 

Den blinde ble seende fordi han trodde. Å tro er igrunnen det samme som å bli seende. I Hebreerbrevet står det: Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. 

Bibelen inneholder mange sannheter som vi ikke uten videre kan se og skjønne. Det at Gud er en treenig Gud, kan vi ikke se. Det at Jesus døde på korset og sonet våre synder kan vi heller ikke fysisk se. Mye av det Bibelen forteller kan ikke uten videre bevises men det må tros. Når vi hører Guds løfter til oss, så får vi bare holde fast på det og se om det holder. Når vi møter ting i livet som er vanskelige, så må vi bare klynge oss til det Gud har sagt. Vi vil da erfare at det som Gud har sagt er til å stole på; Han holder hva Han lover. Troen er visshet om ting en ikke ser. 

Så består kristenlivet i å vandre i tro. Noen ganger ser vi klart Gud og hans virke i våre liv. Andre ganger må vi bare stole på at han er med oss selv om vi ikke ser ham. Vi ber for menneskene rundt oss, vår familie og venner. Vi arbeider for et bedre samfunn og en bedre verden. Noen ganger ser vi resultat andre ganger må vi bare stole at Gud hører våre bønner på tross. Vi arbeider for at Guds rike skal komme til Bergen og mange må ta imot Jesus som frelser. Selv om vi ikke ser de store resultatene, så får vi bare tro at Gud arbeider med den enkelte og at en dag så vil han gripe konkret inn og mange får lyst til å både tro og følge ham.  

Jesus ønsker å gjøre et mirakel iblant oss idag. Han ønsker å lukke opp våre blinde øyne slik at vi kan se Hans herlighet. For deg som lever i mørke, ønsker han å lyse opp ditt liv. Slipp ham inn i ditt hjerte og tro på ham, så vil han også la deg bli seende. 


Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd